Saint Germain och OWS via James McConnell och Shoshanna, 2 januari 2022

 

Saint Germain och OWS via James McConnell och Shoshanna

2 januari 2022

Jag är er Saint Germain. Jag har kommit i denna tid för att vara med er i det nya året.

Detta nya år som precis börjat. Ett år har ni precis lämnat och ett nytt börjar. För det är starten på något stort.

Ni är just nu i processen av att bli mer och mer av den ni kom hit för att vara. Era tankeprocesser och era känsloprocesser. Ni kommer att få veta och förstå att ni är så mycket mer än ni blivit programmerade att tro i hela detta liv och i tidigare livstider. Ni är på väg in i ert eget nu, mer och mer.

De saker som ni tidigare inte skulle ha förstått, inte ens skulle ha i er vokabulär, saker som ”vibration” och ”medvetande”, blir nu vardagliga uttryck för er. Föreställningen ”att tro är att se”, istället för ”att se är att tro”.

Fundera på hur ni så länge blivit programmerade att alltid se det innan ni tror på det. Nu har programmeringen förändrats. Programmeringen är nu ”tro på det, och ni kommer att se det”. Det är vad ni måste fokusera mer och mer på, då ni fortsätter vidare i det nya året.

Detta nästa år som kan föra med sig så många remarkabla förändringar av er egen inre värld, såväl som den yttre världen. För det är världen inom er som skapar den yttre världen. Och när ni verkligen förstår det, då är ni Skaparvarelsen, som ni också både skapar och är inom skapelsen.

Så, ju mer ni kan lita på att ni befinner er på rätt plats i rätt tid, att ni befinner er i det perfekta nu-ögonblicket, hela tiden, desto bättre. Ja, ni hör hela tiden det från oss: ”var i nuet”. ”Var i nuet”. Det är viktigt. För det är ett femte-dimensionellt uttryck. I den femte dimensionen finns inget förflutet. Det finns ingen framtid ni måste bekymra er för. Det är alltid nu.

Fundera på hur det skulle vara: om ni var ombord på skeppen, ni reste, om det är vad ni vill göra. Och allt ni har att bekymra er för är vad ni gör just i den stunden. Ni behöver inte fokusera på vad som hände i det förflutna, att känna skulden, och alla de saker som varit del av er programmering. Och ni behöver inte bara tänka på vad som ska hända i framtiden, ert mål. Ni behöver inte bekymra er för det om ni bara är i stunden.

Så fundera på det. Kontemplera det. Meditera på det under detta år, mer och mer. Se er själva i detta perfekta nu-ögonblicket. Och när ni gör det, och när ni inser att detta är det perfekta ögonblicket, och att nästa ögonblick också är perfekt, och nästa efter det, då finns det inte plats för något annat än perfektion. Det finns inte plats för något annat än kärlek och medkänsla, enhet, sanning och ljus.

Ja, det är sant att det fortfarande finns många på planeten som är i ett ouppvaknat tillstånd. De sover fortfarande. Men de vaknar upp snabbt nu, tack vare er, System-brytarna, ni som kom hit för att förändra allt, för att förändra den här världen. Ni är de som gör detta! Ja, med vår vägledning.

Men det är ni, var och en av er. Och var och en av er är lika med det kollektiva ni, och det kollektiva medvetandet då ni alla kommer samman som ett.

Tillsammans som en i frihet. Valfrihet, frihet att vara den ni är. Och inget, och ingen, kan ta det ifrån er, såvida ni inte ger det till dem. Och många runtom planeten som fortfarande sover har gjort det. De har skänkt bort sin frihet. Men, tack vare er, kan de ta den friheten tillbaka. För ni visar vägen för dem. Ni ger dem vägen att följa, även om de inte vet det ännu. Även om de inte vet att ni är Vägvisarna. Många av dem tror att ni är tokiga, att ni inte vet vad ni talar om, att ni följer falska nyheter.

Men ni känner alla till sanningen. Och sanningen sätter er verkligen fria.

Så, lita på att människor som är på gränsen till uppvaknande kommer att vakna upp. Och de kommer att vakna i massor. Inte en i taget som hittills, utan alla på en gång. Det är vad allt leder fram mot nu. Alla förberedelser leder till det Stora Avslöjandet under detta nästa år.

Kommer det att ske så som ni hört från många olika källor? Mycket möjligt, mycket sannolikt. Är det skrivet i sten? Nej. Det kan det aldrig vara. Det är orsaken till att vi inte är med i förutsägelse-spelet. Men som One Who Serves sade på Nyårsafton, vi är i spelet av möjlighet och sannolikhet. Vi kan vägleda på olika sätt, och det gör vi på dessa sätt.

Men det är upp till er alla att lyssna på den vägledningen, att följa den, vad den än handlar om. Att fortsätta med ert uppdrag. Och ert uppdrag som helhet, som grupp, läggs till uppdraget hos alla de andra grupperna på planeten. Alla de andra individerna som klivit fram för att få till detta stora uppvaknande. Det är ni.

Jag är Saint Germain. Jag lämnar er nu i frid, kärlek och enhet. Och må den Violetta Flamman fortsätter rensa ut den gamla programmeringen, och föra er i den riktning ni alla kom hit för att följa. Vägen ligger framför er: bara följ den.

ONE WHO SERVES (Kanaliserad av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum: hum, hum. Hälsningar till er!

One Who Serves här, Shoshanna är här, och vi är redo om ni har frågor. Vi vet att vi besvarade flera frågor häromkvällen. Men vi finns alltid här för att göra det, att stå till tjänst på de sätt vi kan, och att hjälpa och vägleda er längs vägen. Vi är de som vägleder er, som grupp. Vi är er ”huvudpress” kan man säga. Vi är här för att hjälpa och vägleda er.

Det är vad vi är här för att göra, och tjäna. Att tjäna. Och det är vad ni alla också går fram emot. Att stå till tjänst för andra.

Ni måste, ja, tjäna er själva. Ni måste alltid göra det, för ni kan inte tjäna andra om ni inte också tjänar er själva inombords. Det innebär inte att vara självisk (det är er programmering). Det innebär att först hitta Gudskällan inom er, och sedan hjälpa andra att hitta Gudskällan inom dem. Det är vad att stå till tjänst handlar om.

Vi är redo för era frågor, om ni har några. Ni kan sätta på ljudet på era telefoner nu, om ni har frågor.

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Vi sänder alla många böner till människorna utanför Boulder, Colorado, som evakuerats av dessa svåra bränder. För mig ser det ut som bränderna i Paradise, Kalifornien, där de riktade energivapnen och HAARP skapade vindarna. Kan berätta om det? Det här verkar inte vara en naturlig eldsvåda. Kan ni vänligen sätta lite ljus på dessa bränder?

OWS: Det vi kan säga är att finns många likheter mellan detta och andra bränder som startat naturligt, ska vi säga, i termer av teknologi som skapat detta.

Och ja, det finns tillfällen när en enda gnista skapar en hel skogsbrand, men de är mycket få och det är långt emellan. Det händer inte så ofta som de vill att ni ska tro, när någon kastar en cigarett i buskarna och det tar eld och fortsätter så. Det händer inte så ofta. Men de säger att det är vad som sker.

Så, för att förstå vad som händer här, det du talar om i Colorado och Kalifornien, dessa platser, det var uppsåtligt, ska vi säga, i termer av skapande av de mörka styrkorna, där de fortsätter med samma matchplan gång på gång på gång för att skapa rädsla, förstörelse och kaos.

För ni vet att de säger ”ur kaos kommer ordning”. De försöker alltid skapa kaos närhelst de kan, på alla sätt de kan. Och sedan tror de att kan förse oss med den ordning som kommer ur det kaoset. Men de ser mer och mer att detta inte blir fallet längre. När de skapar kaos, är det bara kaos för människorna som ser det, det finns ingen påföljande ordning som folket vill ha, förstår ni? Så de förlorar sin kontroll mycket snabbt här, mer och mer.

Shoshanna, vill ni tillägga något här?

SHOSHANNA: (JoAnnas Högre Själv, kanaliserad av JoAnna McConnell): Det gör vi inte.

OWS: Bra. Besvarar då detta din fråga?

Gäst: Ja. Tack. Jag undrade om sanningen om detta kommer att avslöjas, om de onda som gör detta däruppe, eller om det som vanligt kommer att sopas under mattan.

OWS: Vi kan säga att just nu kommer det, som du säger, att sopas under mattan. Men sanningen kommer verkligen att komma fram på många sätt. Och människor kommer så småningom att få lära sig om riktade energivapen och HAARP, och alla de saker de mörka använt för att sprida rädsla och kaos över hela världen.

Gäst: Tack. Tack för att ni bekräftar vad jag kände. Jag uppskattar det. Älskar er.

OWS: Ja. Är det några andra frågor här?. Inget annat? Då vet vi att det finns en mailfråga. Vi är redo för den, om det inte är något annat. Vi frågar en gång till, någon fråga? Nej? Bra. Vilken är då er mailfråga?

Gäst: Ja, tack. Frågan lyder, väntar Trump och militären på att varelserna i underjorden och hot av något slag ska tas bort innan de agerar?

OWS: De du talar om, denne och militären och allt detta, är i en process av väntan, ja, på att göra de saker de kan göra, som vi sagt många gånger, bakom kulisserna, alla dessa saker sker ur sikte för allmänheten. Så dessa saker sker bakom kulisserna, och kommer att göra det ett litet tag till.

Men det kommer en tidpunkt när signalen ges, ska vi säga. Och när det sker, då kommer mycket av detta, om inte allt, att börja komma ut så allmänheten kan börja se det.

Så de väntar, ja. De väntar på en signal. De väntar på att olika saker ska inträffa så att de kan gå in i full operation med att ta ned de mörka styrkorna. De är i processen nu. Men det närmar sig en punkt där dessa händelser kommer att kulminera och föra med sig det fulla avslöjande vi talade om på Nyårsafton. Shoshanna, har ni något att tillägga?

Shoshanna: Vi har inte något vi vill tillägga.

OWS: Bra. Då är vi klara för den här gången.

Vi har inget annat att ge er här. Det var en kort session, men det förstår vi, då energin under samtalet på Nyårsafton expanderade, så vi säger hej då här.

Shanti. Frid vare med er. Var den enda.

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...