Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 17 november 2016

Teamet

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan

17 november 2016

 

Den senaste vägledningen från Galaktikerna, Jordelementalerna, de Uppstigna Mästarna, Féernas Äldre och de Änglalika Varelserna, Kända som Kollektivet.

Hälsningar, vänner Ljuskrigare!

Vi är glada att få detta tillfälle att tala med er igen idag.

Vi är medvetna om att många känner sig nedslagna och förvirrade, ibland oroade och rädda, rörande den senaste händelseutvecklingen i USA, som kommer att påverka livet inte bara i det landet, utan i många länder.

Och vi skulle säga, att ni inte bara bevittnar utan deltar i den kraftfullaste översyn och upplyftning av energier som denna planet har upplevt på tusentals år.

Ni är långt ifrån en position att kunna se slutet på saker, men ni ser en början, en sådan utan motstycke.

Helt säkert bevittnar ni slutet på det gamla styret.

Ni bevittnar slutet på den gamla kontrollen från de mörka krafterna och från täta, låga frekvenser som hållit mänskligt medvetande på en nivå som bara tillåtit knapp existens i så lång tid.

Under den gamla matrisen hölls era högre instinkter och dimensionella förmågor åtskilda från er, de framträdde bara hos några få som vågade tillåta sig själva att uppleva och tala och skriva om dem. När de gjorde det äventyrade de sig själva och sina familjer och blev ofta förföljda, fängslade eller avrättade för att de vågade föra fram inte bara sina idéer, utan sin vibration till ett tillstånd som den gamla matrisen inte kunde tolerera.

Detta är faktiskt något som inkräktarna fruktat mer än något annat.

Och så står ni här igen, redo att tala ut, som nästan ni alla gjort i andra livstider, om den högre vision ni bär.

Ni står redo att leva ut de vackra gåvorna av hjälp till Jorden och alla varelser i höjning av deras vibration till en plats av healing, upplysning och frihet från trycket av gammal karma och olösta trauman.

Men denna gång passar det gamla paradigmet av att leva i ett förtryckt tillstånd inte in.

Denna gång, när ni talar ut, inser ni:

”Det finns styrka i min röst, och i min närvaro. Det finns styrka i mina tankar, beslut, insikter – i hela min högre väg, som jag tar upp mer och mer varje dag. Detta är en styrka ingen Jordlig struktur kan montera ned. Denna gång står Vi starka, och vi står som En. De kan inte röra oss.”

Om ni kunde se, som vi gör, de kraftfulla energetiska vågorna av mänskliga tankar och beslutsamhet – de kraftfulla avsikter som nu stiger och förenar sig i yttre former av förnyelse och frigörelse runt världen – skulle ni inte betvivla detta för ett ögonblick.

Ni skulle se att långt ifrån att allt skulle vara förlorat, blir allting vunnet, även om det verkligen förefaller som om mycket är i fara i stunden.

Förstå att ni fört er själva till denna stund. Att mänsklighetens nuvarande situation inte är något som görs för er, utan av er.

Ni kom inte bara för att uppleva de lägre vibrationerna, utan för att övervinna dem och även uppleva Kärlek och förlåtelse till dem.

Och ni kommer att röra er bortom denna svåra tid, denna utmattande stund som vacklar in under desperation och chock, ilska och osäkerhet, då ni medskapar den Nya Jorden utifrån era vackra intentioner att befria er från de gamla bojorna och skapar en kraftfull, Ljusfylld planet som står i resonans med de högre dimensionerna.

Säg dessa ord högt nu, och mena vad ni säger:

”Jag deklarerar härmed mänsklig suveränitet på denna Jord!

Jag kallar härmed fram Gudomligt Styre, och fullt antagen NESARA Lag, nu!

Jag förankrar de nödvändiga högre energierna för detta nu! Alla vi som är av Ljuset arbetar nu tillsammans som En.

Vi kräver och kallar fram det Högre Goda i mänskligheten och allt liv på Jorden, fullt bevisat i nya och högre former, nu!

Vi släpper de gamla formerna. Vi skapar den Nya Jorden i all Hennes skönhet och kraft, Nu!”

Det finns stor medskaparkraft i era ord, såväl högt uttalade som nedskrivna som en skriftlig Deklaration om Frihet och Suveränitet.

Är ni villiga att vara en alkemist för de nya och högre energier som flödar till planeten och finner er som sina farkoster, deras vackraste uttryck?

Är ni villiga att inte längre investera tanke och känsla i att reagera på ett gammalt förtryckande system, som varit på väg ut i flera decennier och nu upplöses fortare än ni kan förstå?

Naturligtvis är ni det!

Naturligtvis släpper ni det gamla – berövar det dess kraft och monterar ned det med själva er närvaro då ni förankrar dessa kraftfulla energier av frigörelse.

Ni gör detta arbete med själva ert andetag och er närvaro på Jorden.

Och om ni känner er fysiskt och mentalt utmattade, vet att ni går genom en intensiv period av omkalibrering och bygger om varje cell i er kropp och eteriska varelse.

Ni koncentrerar också era energier på det arbete ni utför varje natt i sömnen, då ni arbetar med er själsfamilj och tvillingflamma för att möjliggöra Jordens frihet från de gamla konstruktionerna, alltmedan ni hjälper med skapandet av de nya konstruktionerna, i det område ert livs syfte är engagerat.

Och gör vetskapen om det, att allt sker precis nu, och med perfekt glädje under era vakna timmar? Vissa dagar, inte alls.

Ändå – är det er sak att projicera någon katastrof som ännu inte inträffat, i framtiden, och som förmodligen inte skulle tillåtas av kollektivet av Ljusarbetares högre själv, som vakar över Jorden i varje ögonblick?

Är det ert jobb att stressa eller bekymra er?

Eller är det ert jobb att vara glada, att leva i frid i det rena och ovärderliga Nu Ögonblicket?

Att se Solen i Hans höst(eller vår) spela i löv och gräs, och att glädjas åt att allt är bra, om än det utåt verkar vara så eller inte?

För att falla i rädsla är det gamla sättet, kära ni. Det är inte ert sätt. Det har det aldrig varit.

Ni tog er an det under en tid, som en del av ert storslagna experiment att leva i lägre dimensioner.

Men det är motsatsen till Kärlek, och det är motsatsen till Den Ni Är.

Så vi gläds med er, med era högre aspekter som finns med oss i de högre dimensionerna, då vi går vid er sida, vanligtvis osynliga, kännande och upplevande allting med er, som om vi själva var i mänskliga kroppar i denna tid( och ni är mycket beundrade för att ni är på Jorden i denna fantastiska stund).

Den lilla rörelsen i er ögonvrå är förmodligen en av Oss, som gör vår närvaro känd för er, för att påminna er om att vi är med er i varje stund – och att ni är, på ert ökande femdimensionella sätt, här med alla Oss.

Namaste, kära ni! Detta är också en del av resan.

Del av Ljuset. Del av er vackra vision.

Luta er tillbaka och se på er skapelse från ett bredare perspektiv.

Vi är alltid med er.

Copyright 2016, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to this original post. Thank you.

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

 

Du gillar kanske också...