Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 19:e augusti

Teamet

[Fråga] Vad händer när den ena maken har ett perspektiv med överflöd och den andra har ett av fattigdom?

Vad kan man göra i en sådan situation, för att hjälpa sin partner tänka mer i termer av överflöd?

[Kollektivet] Det är bra att ni tar upp denna fråga, eftersom så många besväras av det. För frågan är hur ni och era nära och kära – men också de som finns i er omgivning varje dag – påverkar varandras perspektiv och övergripande vibration, och det gör denna fråga mycket viktig.

Ni har rätt i, att när ni umgås med någon vars vibrationer skiljer sig från era, får det en tydlig effekt på frekvensen i er egen vibration. Det är möjligt, att ni skulle kunna börja oroa er för någon aspekt av er ekonomi, bara på grund av att ni är dagligen umgås med någon som känner rädsla eller har känslor av brist inom detta område.

Ni verkar ha avvärjt denna tendens, genom att vara fullt medvetna om er partners vibrationer, beträffande pengar.

Så länge ni är medvetna om det, kommer ni att märka när den tenderar att dippa ner ett stycke på grund av era älskades vibrationer, och ni kommer att kunna återställa er själva igen, och ta er tillbaka till den högre nivån av tankar och känslor om överflöd.

Det måste först finnas en medvetenhet om att det finns en blockering eller obalans i tanken och känslan, där välståndet ingår, följt av en tydlig avsikt att förändra.

I det fall då någon upplever, och lever, med brist- och förlustkänslor kring pengar och överflöd, vill vi säga, som inom allt, de måste förstå inom sig att de inte gillar känslan av osäkerhet, rädsla, missmod eller kamp.

Från den insikten, måste de sedan besluta, ”Jag ska ändra mitt synsätt. Jag ska se om jag inte kan använda samma tankar och emotionella resonans för välfärd, som denna underbart uppfyllda, glada människan kan. Jag ska ta reda på vad den vet, som inte jag vet!” Eller något liknande.

Och det kanske inte är hela resan, men åtminstone en början, och en viktig sådan – ett nytt tankesätt för förverkligande.

Ni vet att det först måste finnas en medvetenhet om att det finns en blockering eller obalans i tankarna, tron och känslorna där välfärden är berörd – någonting helt fel, grundläggande – följt av en tydlig avsikt att förändra, och släppa in mer ljus, mer luft. Nya tankar och ett helt nytt perspektiv, inte bara i sin egen situation, utan för pengar och överflöd i allmänhet.

Tankesättet av fattigdom handlar faktiskt inte om pengar eller överflöd alls. Ni har säkert noterat att flera människor som ni har träffat, som ärvt eller har tjänat stora summor, men som är väldigt snåla, rädda för utgifter, och helt enkelt lever på gränsen av vad de klarar av beträffande kosten, hälsan, eller relationerna.

Men har ändå hundratusentals, eller till och med miljoner (eller miljarder) på banken.

Om de ändå inte känner sig välbeställda, trots att de har en hel del pengar och många fina saker, så kommer inte känslorna av brist och osäkerhet att tas bort.

Många miljonärer och miljardärer, oavsett om de tjänat sina pengar själva eller ärvt dem, lever i en ständig rädsla av att inte ha tillräckligt med pengar, eller för felaktig placering av dem, eller att de ska bli lurade.

Många lever i rädslan för en ”börskrasch” eller någon annan yttre katastrof som de känner kan utarma eller förgöra dem på ett ögonblick.

Och så dessa tankar som ”om jag bara hade mer pengar, skulle allt gå mycket bättre för mig” är fullständigt ogrundade, och nästan humoristiska. Pengar är inte det som gör att man känner sig rik. Långt ifrån.

Om man inte känner sig rik, trots att man redan har en hel del pengar, egendom, och många fina saker och ting, så kommer inte känslorna av brist och osäkerhet att försvinna.

Och nu frågar ni, vad är det som gör att en människa kan känna sig rik? Hur använder man ett helt nytt medvetandeperspektiv och vibrationer för att få ett välstånd – som förvisar fattigdomens medvetande, en gång för alla?

Vi säger att svaret redan finns inom er. Som hos de flesta av mänskligheten, finns det saker i världen, som ni är fullt medvetna om, som ni uppskattar och aldrig tvivlar på att de finns där för er, och ni känner aldrig att de kanske inte är avsedda för er, eftersom ni är i högsta grad beroende av och fullständigt säkra på dem, samtidigt.

(Pengar är faktiskt inte avgörande för huruvida ni fortfarande kan existera eller inte, trots att den omfattande mentala programmeringen har lärt er detta, och vi kommer att arbeta med denna analogi nu.)

Tänk på något ni alltid tar för givet, i den meningen att ni vet att det alltid kommer att finnas där för er. Det kan vara skönheten i naturen, luften ni andas, renheten, drickbart vatten, eller er egen utbildning. Det kan vara kärleken till en vän eller familjemedlem – och, att kärleken fortsätter, oavsett om ni båda fortfarande finns på jorden eller inte, eller är tillsammans just nu.

Det kan vara känslan av ert livs mening eller själsliga uppdrag, er kärlek till musik eller konst, er kärlek och medkänsla för barn eller djur, eller helt enkelt glädjen av att leva

Välj något, just nu, och tvivla aldrig eller upphör att vara tacksamma.

Vi försäkrar er, att så länge ni bär denna vackra vibration – med den glada vissheten om att universums dörr alltid är öppen med speciella gåvor, av medveten uppskattning för er – så att ni aldrig kommer att vara utan den människan, platsen eller erfarenheten, vad än det må vara.

Er upplevelse av det kan förändras med åren, och säkert är, att alla yttre former är i ett konstant flöde av förnyelse och återfödelse, som med allt i detta universum. Men kommer fortfarande att vara med er, så länge ni och era högre själv välkomnar det.

Pengar och överflöd är inte annorlunda. Er erfarenhet av er själva, antingen som rik eller fattig, beror på era förväntningar, känslor, tron på, och uppskattningen av välfärd, i alla former, oavsett vad de yttre omständigheterna gett er i detta liv eller något annat jordliv.

Och er partners erfarenheter av sann välfärd, hänger likaledes på viljan att skifta, stegvis, till en ny plats och att tillåta flödet av välfärd.

Detta inkluderar tron på en stadig ström av överflöd, i alla dess former, dag ut och dag in, som en naturlig och glad del av livet, som aldrig bör ifrågasättas, bara ges ett tack och upplevas helt, med alla sinnen.

Men – hur kommer det sig att vissa som har gott om pengar, inte uppskattar det, medan andra som tackar för allt de får, fortfarande tenderar att alltid lida brist, under stora delar av sitt liv?

Vi skulle säga, att det alltid finns flera sidor, under varje liv på jorden. Den första är det ni inte ser, men ständigt styrs av: ert undermedvetnas verklighet som ständigt kommer upp och utnyttjas av ert medvetna själv, när livet formas, och som ert högre själv försöker att utveckla, men inte kan
”rädda” er ifrån.

Den undermedvetna verkligheten har kraftfullt tränats och formats under er barndom, erfarenheterna från era tidigare liv, och den dominerande vibrationen på planeten, beträffande pengar.

Den andra är Jordens livsdesign eller den plan/ritning ni kom hit med, som vi talade om i ett annat kapitel, men som mycket väl kan behöva revideras……

 

Översättning Margareta Jonåker

 

Copyright 2016, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to this original post. Thank you.

 

 

Du gillar kanske också...