Arkturierna via Suzanne Lie, 18:e november

Oneness7sig

Arkturierna via Suzanne Lie, 18:e november

Släpp Era Tre/Fyrdimensionella Operativsystem –

Arkturierna Genom Sue Lie

 

 

 

Hälsningar till våra modiga och ständigt uppvaknande volontärer för Jorden,

Vi, Arkturierna vill tala med er i dag från ett av våra Moderskepp. Vi vill påminna er omigen att ert medvetandetillstånd är det “operativsystem” som styr er hjärna, för att avgöra vilken frekvens av verkligheten som ni “medvetet” uppfattar.

Eftersom det ni uppfattar ofta är det ni tror, genom ert medvetandetillstånd, som bestämmer vilket operativsystem ni använder, men också avgör vilken verklighet ni uppfattar som den RÄTTA. En gång var ert fyrdimensionella medvetande/ operativsystem, endast tänkt för era drömmar och dagdrömmar.

Men, nu kombinerar ni mer och mer av er “tredimensionella, fysiska verkligheten, operativsystemet” med operativsystemet i ert fyrdimensionella, dröm/meditativa medvetande.

Ni håller på att slå samman era tredimensionella operativsystem, som ni har haft under många fysiska inkarnationer, med det fyrdimensionella operativsystemet, som ni en gång tänkte var för sömn eller kreativitet.

Det tredimensionella operativsystemet band er till det tredimensionella tillståndet i Beta-Vågornas medvetande/operativsystem. Detta tredimensionella operativsystem har begränsat er “verklighetsuppfattning” till det fysiska planet.

Lyckligtvis sammanslår ett ständigt ökande antal av er, era fyrdimensionella operativsystem, som representerar era medvetna perceptioner i den fyrdimensionella astrala världen, och “överrider” era perceptioner från er tredimensionella fysiska värld.

Därför har er perception av verkligheten riktats för att inkludera både operativsystemen av 3D:s betavågors medvetande, och era operativsystem av 4D:s alfavågors medvetande. Denna blandning av 3D och 4D:s operativsystem, tillåter er att expandera ert medvetande till ert operativsystem av 5D:s gammavågor.

Vi avsätter en stund nu för att förklara vad vi menar med ett “operativsystem”. De flesta av er känner till att er dator har ett operativsystem, men ni kanske inte är medvetna om att mycket i er dator, fungerar på ett liknande sätt som er hjärna.

Till exempel, har ni ett mentalt system som liknar datorns “word”-program, vilket tillåter er att samla tankar och känslor på samma sätt som er hjärna, som gör att ni kan tala, läsa, eller beskriva era tankar och känslor.

Då ni kan slå ihop era tankar och känslor till en enhetlig perception av verkligheten, kommer ert medvetande att expandera, och ni kommer att kunna “ladda ner” ett nytt operativsystem, för att möta behoven hos ert ständigt växande medvetande. Därför, eftersom ert medvetande expanderar, så expandrar också ert operativsystem.

Ert tidigare “lägre tillstånd/frekvens av medvetenhet” tillåter inte att ni att går vidare till NU i er inre Ljuskropps Gammavågor, av det femdimensionella medvetandet. Men eftersom många av er nu går samman i 3D:s betavågors medvetande med era 4D:s alfavågors medvetande, aktiverar ni operativsystemet i era 5D:s Gammavågors operativsystem.

Nedladdningen och integrationen av ert 5D:s operativsystem förändrar kraftigt er uppfattning av verkligheten. Innan nedladdningen av era femdimensionella operativsystem, kan ni antingen vara “vakna” i er fysiska värld och funktion via 3D:s operativsystem, ELLER så kan ni “sova” i er fysiska värld och funktion, via 4D:s operativsystem.

Hos de av er som har expanderat sina medvetanden, för att samtidigt kunna uppfatta både de tredje och fjärde dimensionerna, sammanslås nu er tre/ fyrdimensionella hjärna med er 5D och bortom, det Multidimensionella Sinnet. Således, de tre- och fyrdimensionella operativsystemen integreras in, och slås samman med det utökade operativsystemet i det femdimensionella medvetandetillståndet.

De av er som aktiverar sitt femdimensionella operativsystem kan samtidigt uppfatta 3D:s fysiska värld, 4D:s astrala värld och 5D:s verklighet, som tar er bortom era tidigare begränsningar av tid och rum. Ert femdimensionella medvetande leder er tillbaka till er inneboende, multidimensionella syn på NU.

När ni väl har aktiverat ert 5D:s operativsystem, så kommer ni att vara bland de ledande på den Nya Jorden. Fast denna övergång kommer inte att bli lätt. Ledarna är de som kommer att uppmanas att öppna portalerna av ljus. Men för att öppna dessa portaler ni måste hitta dem, och många av dem är kamouflerade av illusionen.

Därför vill vi påminna ledarna om att “Sanningen skall göra er fria.” En sanning är att det är NU som agnarna ska skiljas från vetet. En annan sanning är att det är NU som den första ledaren kommer att kontaktas. I själva verket är vår definition av en ledare: den som går först. Lyckligtvis, har många modiga redan “gått först.”

Att vara en ledare betyder inte nödvändigtvis att ni har en grupp som följer er. När vi säger ledare, menar vi, “de som går först.” Det är NU som ledarna ska öppna ljusportalerna och säga till “de som går först,” Kära Ledare, NU är det dags.”

Det femdimensionella NU, börjar inte med att gå framåt i de högre dimensionerna. Det femdimensionella NU, börjar med att släppa det ni inte kan ta med er till era högre dimensionella verkligheter.

Därför, det första sättet av att “gå framåt”, är att titta på ert liv och besluta “Vad kan jag släppa först, för att underlätta min expansion till de högre dimensionerna?” Ni kommer att upptäcka att ni inte kan “ta allt med er”, eftersom vägen blir smalare och brantare för varje steg.

Om ni har valt att vara en ledare för uppstigning, beror på att ni valt att vara en av de första, eftersom ni vandrar den vägen NU. Egentligen “är” ni vägen, eftersom “Vägen” är förgrunden i ert medvetande.

Eftersom ni är ledare, kan ni åstadkomma så mycket mer.

Eftersom ni är ledare, förstår ni att det finns många människor, platser, situationer, saker, djur, och naturväsen, som är i behov av hjälp.

Eftersom ni är ledare, vill ni hjälpa alla.

Men Kära ledare, spreta inte för mycket, eller bli alltför trötta, innan ni slutför era inre order. Ja, Kära ledare, era order kommer inte utifrån, inte heller från ovan. Era order kommer inifrån er själva, det är så ni får dem. Det är inifrån er SJÄLVA, som ni ledare kommer att vägleda mänskligheten, in i nästa oktav av verkligheten.

Vi vill påminna er om att, NU ÄR DET DAGS att släppa era tre- och fyrdimensionella operativsystem, och minnas era femdimensionella, högre direktiv. Att vara ledare betyder inte att ni lämnar era liv. Att vara ledare innebär att ni är redo att skapa era liv.

Ledare behövs för att utbilda fler ledare, som börjar med att ledarna hittar ledare som hjälper dessa ledare, och undervisar dessa. Kom ihåg, att om ledarna under utbildningen blir alltför involverade med följarna, kommer de inte ihåg att de ska fungera som ledare.

Därför ber vi er att hjälpa andra, eftersom att hjälpa är en form av ledning. Sedan vägleder ni dem – att hjälpa andra. På detta sätt blir ledarskapet naturligt, och följarna blir bara de som ÄNNU inte blivit ledare. När ni börjar ert ledarskap kommer ni att växa, för att ni förstår att ni under hela ert liv har förberett er för att leda andra.

Som ledare är ni medvetna om, att Gaia har accelererat sin tredimensionella frekvens så mycket att Hennes fyrdimensionella frekvens NU är sammanflätad med hennes tredimensionella. Med andra ord, Gaia återvänder till sitt Multidimensionella SJÄLV.

Därför är era tredimensionella lektioner faktiskt fyrdimensionella, eftersom Gaia inte längre är “bara tredimensionell.” I själva verket, har Gaia “gått före” och utökat sin planetresonans, för att göra det mycket lättare för alla hennes invånare att göra detsamma. Denna acceleration av planetfrekvensen är en del av anledningen till att det ser så mörkt ut.

Denna perception av mörker, beror på att Gaia NU går igenom sin planets Lägre Astraplan, för att fullt ut återförenas med sitt sanna Multidimensionella Planetariska Själv. Lika dant gör alla Gaias invånare, inklusive mänskligheten, vilka rör sig genom sina egna Lägre Astralplan.

Kära uppstigande ledare, ni befinner er i en tid då ni måste påminna er själva om att “det är som mörkast före gryningen.” Det Nedre Astraplanet, som är Astralplanets mörkaste natt, är där alla utdunstningar av allt mörker existerar, från alla inkarnationerna av hela mänskligheten. Ja, vi måste tillägga att människor, och/eller de som förklätt sig som människor, har skapat detta mörker.

Men detta mörker hade inte mänskliga kroppar, när det först kom till Gaia, vid Atlantis fall. De här mörka, kom inte från Jorden! De här mörka kom från andra planeter, där de också fungerat som kraften med “makt över andra.” Invasionen av Jorden inträffade på grund av Slöfockarna, som inte kunde stiga upp med sin tidigare planet, för att de behövde leva på en tredimensionell planet.

Många av dessa Slöfockar kunde inte lära sig något på sin senaste planet, och kan inte lära sig på Gaias planet. Dessa Slöfockar, de förlorade, måste bli välsignade och älskas fria, eftersom de inte kan förändras. Ledarna måste lära sig att identifiera dem, eftersom de inte kan eller inte vill förändras.

Fler och fler av de yngre “slöfockarna”, barnen till de förlorade, vill befrias från den mörka indoktrinering de fick som barn. Tyvärr är många av deras föräldrar för beroende av “makt över andra.” Kära ledare, er utmaning är att skicka Ovillkorlig Kärlek och den Violetta Flamman, så fort någon indoktrinering av rädsla från de mörka, uppstår i era tankar.

Det är en stor utmaning för Ledarna att komma ihåg, att NI är Mästare över era liv. Därför, om ni vill att något ska förändras eller om ni vill förändra era liv på något sätt, måste NI förändra er själva först. Gaia, liksom alla de som stiger upp, skickar Ovillkorlig Kärlek och den Violetta Flamman till det fyrdimensionella Lägre Astralplanet.

Eftersom varje resa börjar med ett första steg, börjar Gaias resa av uppstigning, med en transmutation av Sin lägsta frekvens, i underplanet av det Nedre Astralplanet. På samma sätt kommer Gaias ledare också att uppmanas, att rensa i Gaias Lägre Astralplan. Denna “tjänst för Gaia” kommer att hjälpa er att förena er med ert Multidimensionella SJÄLV.

På samma sätt börjar Gaia sin planets resa, för att återförenas med sin Multidimensionella Planet. Som ni förstår, reser Gaia genom det Nedre Astralplanet av den fjärde dimensionen. Denna egna och planetens resa genom det Lägre Astralplanet motsvarar “den mörkaste natten före gryningen.”

När ni förbereder er egen och planetens interdimensionella resa kanske ni frågar: “Vad ska jag ta med mig?” Och “Vad ska jag släppa?” Dessa beslut tas bäst i lugn och ro, då ni kan ansluta med er inre, Högre Vägledning.

Vi Arkturierna, är glada att ni har anslutit er till er Galaktiska och Himmelska familj, som hjälper er med er interdimensionella övergång. Vi vill att ni ska ha en högre dimensionell anslutning med alla ledare, såväl som de som plötsligt kommer att upptäcka, att de också är ledare. Vi Arkturierna, såväl som otaliga andra Högre Varelser som bistår kära Gaia, sänder er all interdimensionell komfort och stöd.

Många hemligheter har begravts i Gaias Lägre Astralplan, precis som det finns många hemligheter i mänsklighetens Lägre Astralplan. Under många årtusenden har det Lägre Astralplanet visats på Jorden, av de lögner och illusioner som har blockerat Gaia och hennes invånare, från att gå vidare på sin uppstigningsväg.

Lyckligtvis kan det Lägre Astralplanet transmuteras tillbaka till det ursprungliga orörda tillståndet, för att ge “fruktbara fält” för Gaias expansion tillbaka till sin sanna Multidimensionella Planet. Operativsystemet i Gaias 3D säger att “All energi som har skickats UT, måste återvända till avsändaren och omvandlas, innan den individen kan stiga upp.”

Förstår ni nu varför de Uppstigna Mästarna hade sådana stora utmaningar, innan de kunde stiga upp? “Men varför föll så många i mörkret?” Hör vi er fråga. Vårt svar är att många ofta omedvetet leddes av de mörka, som behärskade konsten att påverka det undermedvetna.

Det är av denna anledning som vi, er Galaktiska Familj, säger till er att noga bevaka vad ni tillåter komma in i ert medvetande. Det finns två huvudsakliga skäl till denna “rekommendation.” En av anledningarna är att ni, oavsett om ni vet om det eller inte, på djupet håller på att ändras genom Gaias stigande frekvens.

Det andra skälet är att de mörka har ökat sina “skräckkampanjer”, eftersom de vet att deras dagar är räknade. Så länge det Lägre Astralplanet döljs av Gaia, kan de mörka gömma sig där, och påverka drömmarna och det omedvetna hos mänskligheten. Vi säger “mänskligheten” eftersom de mörka inte kan komma in det omedvetna hos växter och djur, eftersom de lever i Enighetsmedvetandet med Gaia.

Därför skyddade Gaias planets SJÄLV, växter, djur och andra naturväsen. Eftersom de mörka bara lever för sin egen “makt över andra,” försökte de flera gånger att förstöra eller kraftigt skada planeten, såväl som naturen på planetens yta, som ett sätt att förstöra människorna.

Nu, när hela planeten rör sig genom det Lägre Astralplanet, det bästa sättet att skydda er själva, är genom att skydda er planet. Sätten för att skydda er planet, är att expandera ert medvetande till de högsta underplanen i den fjärde dimensionen, och slutligen till den femte dimensionen. Denna expansion kommer att flytta era tre/ fyrdimensionella operativsystem, till ett femdimensionellt operativsystem.

Tanken var att Mänskligheten skulle vara Vårdare av länderna, liksom att Valarna skulle vara de som vårdade vattnen, fåglarna skulle vara Vårdarna av luften, och de Uppstigna människorna skulle vara Vårdarna av Anden. Men många medlemmar av mänskligheten föll för “makt över andra” som lärde dem att få “Makt Över” Jorden “Makt Över” Vattnen och “Makt Över” Luften.

De försökte även få “makt över” de högre dimensionella världarna av Andlighet, men i stället gick de förlorade i det Nedre Astrala Planet. Men, då var mänskligheten så skadad och den sände omedvetet sina sår till Gaia. Därför, snarare än att hjälpa Gaia, sände de sina egna sår till det Lägre Astrala Planet av 4D, där det så småningom föll ner till den tredimensionell Jorden, som ett osynligt regn av mörker och rädsla.

Kom ihåg att en del av Gaias operativsystem är baserat på “vad som skickas ut, och kommer tillbaka till avsändaren.” Även om Gaia inte skickar ut “makt över andra,” skickar människorna själva ut så mycket “makt över andra” att det tredje och lägre fyrdimensionella energifältet blev genomsyrat av programmet för “makt över andra.”

Denna “bieffekt” i Gaias operativsystem av att “energin ut är lika med energin tillbaka, vilket bröt Gaias Ande” så att Jorden fångades i det Nedre Astrala Planet. Och på grund av liten assistans från sina skadade elementaler, och hennes själviska människor, blev Gaia alltmer intrasslad i mörkret.

Det Nedre Astrala Planet, har känts igen av människorna som deras mardrömmar, deras rädsla, det som Förstörde, och deras “ingen väg ut”-situationer. Tyvärr, precis som människor i stor utsträckning ignorerade det fysiska “skräp” som solkade ner Gaias vackra planet, ignorerade de också det mörka energifält som solkade ner Gaias fyrdimensionella aura.

Det är därför vi vill påminna er om att,
Nu är det dags att tillämpa “konsten att släppa TAGET.”

“Vad betyder släppa taget? Vad ska vi släppa taget om? ” Hör Vi att ni frågar. Men det kan bara ni svara på. Men vi vill tillägga att om ni känner att ni vill “släppa taget” om er tredimensionella programmering av trauman och sorg, var snäll och “släpp inte taget” om det, utan transmutera det och älska det villkorslöst.

Därför, det första ni kommer att behöva “släppa” är ert tredimensionella tänkande. Ert tredimensionella tänkande, har förlorat sin enhet med allt liv. Därför är ert tredimensionella tänkande benäget att tro, att människor är bättre än Jorden, Luften, Elden och Vattnet.

Utbildningen från de “mörka” finns kvar i medvetandet hos många människor. Denna utbildning sa att “människorna” var bättre än någon annan livsform.

Men:

Djur smutsar INTE ner sina bon, sina grottor eller träd.

Djur lever i fred och i enhetsmedvetande med sin grupp, sin flock, sina ledare, sin hjord.

Djur riskerar sina liv varje dag för att ta hand om sina ungar och överger inte sina egna.

Djur lever i enhetsmedvetande med allt liv, och tar bara det de kan använda eller äta.

Lyckligtvis, är fler och fler människor på väg att expandera sin medvetenhet, och erkänner och godkänner sina tre- och fyrdimensionella misstag och själviska handlingar.

Därför utvidgar fler och fler människor sin medvetenhet till den femte dimensionen, genom att:

Expandera sitt medvetande till den femte dimensionen

Ökar sin uppmärksamhet för att uppfatta den femte dimensionen

Skärper sin perception för att acceptera flödet av det femdimensionella energifältet

Accepterar processen av transmutation i sin fysiska värld och fysiska kropp

När mänskligheten expanderar sitt medvetande, ökar sin uppmärksamhet, skärper sin perception, och kommer ihåg att använda sin inneboende förmåga att älska villkorslöst, och att förvandla sin verklighet genom kraften av den Violetta Flamman, kommer de att kraftigt bidra till förankringen av de många “ljusa portaler som nu öppnas för att ansluta den tredje, fjärde och femte dimensionen till EN.”

Dessa portaler av ljus guidar mänskligheten till att”släppa taget” om de tre/ fyrdimensionella illusionerna och leva i den femdimensionella sanningen om att: Individen och Planeten är EN.

VI, medlemmarna i er Galaktiska Familj, är alltid med er.

Arkturierna

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker www.st-germain.se

You may also like...