Kollektivet av Guider via Selena Migeot, 28 juli

Teamet

Kollektivet av Guider, 28 juli 2016
via Selena Migeot
Ett Budskap till Er Själ

Mina Käraste Älskade!
Allt vi har förberett oss för håller på att förverkligas. Det kommer att ta ytterligare flera månader för er att se, att vi lyckas med att sprida det kraftfulla ljuset av Gudomligt Medvetande, in i varje aspekt av ert varande och varje plats där människor samlas, antingen i kärlek, kamratskap, gemenskap och goda gärningar, eller för att sprida skräck, hat, desinformation eller någon annan deformation. Det finns ingen individ, ingen verksamhet, ingen finansiell institution, ingen regeringsbyggnad eller myndighet oavsett hur liten eller stor, som inte kommer att påverkas av detta inflöde av Gudomligt Medvetande. Detta är verkligen en gåva för hela mänskligheten, och varje människa kommer att påverkas.

Vi ber kärleksfullt att ni låter detta utveckla er i fred, hopp, möjlighet och glädje, på alla sätt. Vad vi menar med detta är: det finns ingen som inte kommer att känna sig ”uppgraderad” på något sätt. Ni kommer att finna att ni har mer energi, större förmågor, bättre minne, mer fysisk skicklighet och smidighet, och så många fler förbättrade sätt att leva och vara. Vi säger att detta kommer att sippra ut under de kommande månaderna fast det i själva verket har pågått under en lång tid och detta är avslutandet.

Nästa fas i er existens kan bli mycket annorlunda om ni väljer att förhålla er på annorlunda sätt. Vi vill att ni ska veta att ni har makten att förändra inte bara era individuella liv men hela skapelsen som ni känner till den vid denna tidpunkt. Det kräver en mycket medveten attityd då ni går vidare. Det innebär att hålla sig borta från striden av den negativa politiska diskursen. Om ni kan diskutera politik på ett sätt som förmedlar er synpunkt, men inte gör något för att avfärda andras, så för all del, engagera er helt och ofta. Men om ni har svårt att förstå ett annat parti eller kandidat och den oförmågan att förstå uttrycks i fränhet, polarisation, brist på tolerans, tilldelande av politiska vinklingar till personer som ni har känt och älskat under en längre tid och plötsligt nedvärderar dem på grund av deras politiska åsikter, uppvisar ni inte förmågan att hålla fast vid era politiska ideal eller principer medan ni fullt omfamnar mångfalden av mänskliga resonemang.

Vi förutspår att under de kommande veckorna kommer detta att förändras. Ni kommer förmodligen se saker ur varandras synvinkel. Det betyder inte att ni håller med dem. Det betyder att ni kan förstå hur de kan stödja den kandidat eller parti de gör, utan att hålla med om det eller känner er tvingad att vara starkt oense. När ni alla kommer in på denna nivå av acceptans, ber vi er att fundera över hur ert tänkande kanske inte är för det högsta goda för alla. Om kandidaten eller politiken som ni stöder inte stöder det som är det högsta goda för HELA mänskligheten, då är de sannolikt polariserande och stöder separation i viss utsträckning. Problemet med modern amerikansk politik är att den har trimmats till att betyda vissa saker för ett parti och annat för ett annat parti. Det har inte varit en rättvis spelplan för tredje eller fjärde eller femte partier att engagera sig och ta sin rättmätiga plats. Därför finns dessa mer progressiva partier kvar i utkanten – utfrysta för deras olikheter och i stor utsträckning porträtterade som ensamvargar, extremister, idealister, opraktiska och irrelevanta. I den mån som ni tolererar detta, bidrar ni till det.

Mina Käraste, det är här, ni som bor på kontinental amerikansk mark, har lurats, förråtts och vilseletts. Ur ett utomståendes perspektiv är det den grövsta formen av nepotism (svågerpolitik) som har tillåtits att existera i amerikansk politik i över ett sekel. Den som inte kommer överens med familjen är inte inbjuden till bordet. Trots att de har all rätt att vara där, blir de tvingade ut ur matsalen, trots att bara det att visa upp sig kräver ett enormt mod och uthållighet och mer hårt arbete än de som är inbjudna har varit tvungna att utföra. Så de som har familjens välsignelse, på båda sidor av familjen, tillåts att fortsätta deras decennier gamla argument, utan någon avsikt att nå en lösning. De är överens om att vara oense om vissa politiska områden fastän båda sidor har mycket likartade synpunkter på många sätt. Hela deras existens är beroende av att de är överens om att vara oense. De har samlat vid bordet så länge att de har blivit mycket bra på att komma överens med varandra bakom kulisserna, men låtsas vara motståndare för att hålla illusionen av amerikansk politik livskraftig.

Kära Ni, det är dags att slita ner slöjan av denna illusion. Vill ni fortsätta att stödja denna charad eller vill ni göra en varaktig, meningsfull förändring för alla? Vi ber er att fundera över vad som skulle hända om ni valde att inte stödja något traditionellt parti och beslutade att ge er röst till den person som ni tror har arbetat hårdast och har mest integritet. Vad händer om ni skalar bort allt politiskt bla, bla, bla och baserar er röst på karaktären hos den person som arbetar hårdast för er och era rättigheter? Vi skulle kunna avslöja många hemligheter om de båda traditionella partierna men det är inte så vi gör. Det räcker med att säga att allt kommer att avslöjas. Det kommer att bli massiv exponering, avslöjande och mer information som delas, än när som helst genom den amerikanska historien sammanlagt. Neutrala forskare kommer att sortera igenom informationen och klippa bort det som är mest främmande och överflödigt. Detta kommer att göra det mycket mer tillgängligt och lättsmält för den vanliga människan. Genom detta kommer ni att se hur ni har lurats under många årtionden, till att tro vissa saker för att hålla ett status quo av politisk insnärjning.

Ni har ordspråket att ”den högra handen inte vet vad den vänstra handen gör”. När det gäller era två traditionella politiska partier vet de exakt vad den andra gör, eftersom de alla var närvarande när uppdragen gavs. En har till uppgift att hålla upp den ena illusionen och den andra med att hålla den andra illusionen. Vi kan säga med säkerhet att dessa illusioner inte kommer att överleva den nuvarande politiska cykeln. Framme i november, kommer det att vara en mycket annorlunda spelplan. Och ni kommer alla glädjas över det! Oavsett vem ni stöder för närvarande, kommer ni att bli överlyckliga för hur saker och ting spelas ut.

Kära Ni, har vi länge motstått politiska diskurser eftersom det i allmänhet inte är i linje med vad vi strävar efter att ge er – särskilt i den nuvarande cykeln. Denna nuvarande cykel är utan motstycke i termer av hur mycket pengar kontrollerar saker. Vi talar om fullständig och total kontroll över varje rad ni läser, eller hör från varje nyhetskälla som är bolagsägd. Vi talar om de lögner som sprids och som stöds av människor som tror att det är sant eftersom de läst det i eller hört det på nyheterna. Vi kan säga med stor auktoritet och med kärlek, förlåtelse och mycket medkännande förståelse av människans villkor, att ni är bättre än så. Ni utvecklas till de som inte kommer att tolerera det som tolereras nu. Ni kommer att återfå er värdighet som människor och ni kommer återigen vara stolta över det Amerika ni känner och älskar.

Vi inbjuder er att tänka på den värld ni vill leva i. Tänk på hur den världen skulle vara, vad ni vill ha för er familj, era barn och barnbarn. Tänk på vilka typer av samhällen som ni vill leva i, vad ni vill arbeta med, hur ni vill att era ansträngningar stöds, vare sig de riktas till industrin, tillverkning, innovation, konst, kultur, utbildning, teknik eller någon annan sysselsättning. Vem är mest sannolik att se till att de federala anslagen till dessa områden inte skärs bort? Vem är minst benägen att styras av lobbyister? Vem litar ni på som person? Vem skulle ni vara säker på att hålla ihop fartyget när det blir massiva mängder av kriser, och när katastrofer slår till antingen genom torka, översvämningar, skogsbränder, orkaner, tornados, jordskred, vulkanutbrott etc. Vem skulle vara där för att ta er igenom saker utan att svika och som inte har anknytning till några bolag eller myndigheter som skulle dra nytta av att få federala kontrakt för att få området eller landet tillbaka på rätt spår?

Alla dessa faktorer är viktigare i vem ni väljer, än krig eller terrorism tillsammans. Sannolikheten för ett tredje världskrig är obefintlig. Varje regering vet att det skulle innebära slutet på världen för alla. Det finns en tyst överenskommelse om att inte ägna sig åt kärnvapen eller någon annan typ av krigföring som skulle leda till en eventuell förintelse av arten. Terrorism är tillverkad för att hålla kvar er i rädsla och hålla er beroende av er regering som ska ”skydda” er. Tänk på alla skol- och samhällsskjutningar och även de globala terroristattackerna. Varför är det gemensam politik nu att skjuta skyttarna snarare än att åtala dem? Eftersom en rättegång skulle avslöja vem som anlitade dem, utbildade dem, hur mycket de betalats, vilka löften som gjordes för att ta hand om deras familjer, och många andra motbjudande detaljer som ingick i deras rekrytering och utbildning. Så, nu när vi har sagt det uppenbara som så många av er väljer att inte titta på, tänk över om ni vill att dessa typer av händelser ska fortsätta eller vill ni att förövarna röstas ut?

Den mycket grundläggande sanningen är att de båda traditionella amerikanska politiska partierna har för mycket makt. De är mer sammankopplade än delade. Mycket mer än ni vet. Vi ber er att ta hänsyn till detta och undersöka alternativa partier och deras kandidater och se vem som är den typ av ledare som ni verkligen vill ha, i stället för en som media-karusellen säger är den enda som kan hålla motpartens kandidat från att bli vald. Det är manipulation av värsta slag. Vi inbjuder er alla att stiga upp tillsammans och rösta med era hjärtan, oberoende av den mentala manipulation ni alla har utsatts för. Om ni tittar på de andra partierna tror vi att ni kommer att bli glatt överraskade över vem ni ser där och som passar den typen av karaktär som vi har porträtterat. Och skönheten i det är att det finns inte bara en. För er som känner att någon annan inte kan besegra demokraten eller republikanen, tänk om. Det är er värld, är det inte? Börja tänka på det sättet mer och mer och skapa världen ni vill ha. Ni har sett en hel del erbjudas under denna valcykel när det gäller mobilisering av miljoner för en sak och det är inte för sent att anamma ett ideal eller en ny kandidat.

Och så är det.

Kollektivet av Guider

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...