Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 12 augusti 2016

Teamet

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan

12 augusti 2016

Den senaste vägledningen från våra vänner, de Galaktiska och Änglalika varelserna kända som Kollektivet:

Hälsningar, kära ni!

Vi inte bara observerar utan upplever tillsammans med er det kolossala påslag av energier som ni känner och ser resultaten av, i många situationer i er värld, såväl som i era liv.

Förstå att sådant inte alltid kommer att vara så överväldigande, så krävande och tröttande, och så förvirrande som det för närvarande känns.

Ni ser etableringen av en högre frekvens som basfrekvensen för er Jord – en Ny Jord, med alla de uttryck för frihet, jämlikhet, överflöd och kreativitet som ni kan föreställa er att en femte dimensionell planet upplever.

Utifrån denna nya basfrekvens fortsätter allt högre frekvenser av medvetande, visdom och förståelse att komma fram och ger liv åt nya femtedimensionella former och upplevelser på er planet som tidigare bara ansågs vara science fiction.

Och vi skulle säga att även om ni kanske känner er otåliga med alla förändringar och störningar ni upplever nu – I Jorden själv, i era kroppar, hjärtan och sinnen – håller ni nu en frekvens av Högre Ljus ni inte kunnat uthärda för bara ett år sedan.

Detta betyder inget annat än att ni är på väg att bli de Ljusvarelser ni redan är i de högre sfärerna.

Men ni går in mot denna nya form från den lägsta form ni någonsin bebott: kolets molekylära struktur och det mycket begränsade medvetandet hos den tredjedimensionella människan.

Har ni noterat det ökande antalet rapporter om skepp(UFO) runtom jorden och i större grad känt närvaron av er Galaktiska familj vid er sida?

Inget av detta är fantasier och inget av det kan enbart bortförklaras som förvanskade foton eller som något gjort i photo-shop eller andra påhitt som den vänstra hjärnhalvans ego kommer med i rädsla för sanningen.

Och det ego-sinnet, den del av er Jord som varit kontrollerad av den mörka matrisen som en gång fritt opererade på denna planet, är verkligen olycklig med denna utveckling.

Effekterna av denna kraftfulla våg av Högre Ljus känns hos både det individuella ego-sinnet och den större modellen av det – den planetära egoaspekten som skapades av de som en gång styrde utan ert deltagande eller samtycke.

Ni ser nu hur deras sanna form och avsikter avslöjas för världen på sätt som även de mest nonchalanta observatörer inte längre kan förneka.

Så, är ni då redo för den Stora Förändringen ni så länge har ropat efter?

Städar ni ut era garderober, inom och utom och släpper allt som inte längre är av Ljuset, inte längre är för ert eller planetens högsta bästa och inte är av en vibration som överensstämmer med det nya liv ni skapar?

Det är ni som för in denna Nya Jord och det nya liv ni så högt ropat efter.

Det är ert Ljus som planeten nu förlitar sig på, inte bara hennes eget.

För ni visas, i er ökande anslutning och öppna kommunikation med ert team av andliga guider, Änglalika väktare och högre själv, exakt vad som måste föras bort från ert liv och vad som nu måste komma in.

Ja, detta kommer att involvera ert vackra och fullbordade livs syfte.

Det kommer att involvera hur och när och varför ni äter eller sover eller tränar. Det kommer att involvera era kontakter med andra, från de käraste till de ni knappt känner.

För när en planet och Hennes varelser utvecklas, som ni alla gör, Förändras Allting.

Ni skulle inte drömma om att bära stora tunga väskor med utgångna utgåvor av gamla texter till en ny lärande upplevelse.

Ni skulle komma med öppna händer och hjärtan, redo att acceptera de nya lärdomar som väntar, glada att vara fria från dogmer och restriktioner av gamla tider och era egna tidigare liv.

”Visa mig vad jag behöver lära mig!” skulle ni säga, och det gör ni verkligen nu.

Vakna varje morgon och be ert stödteam visa er den femte dimensionens sätt i allt – hur man ska betrakta andra och sig själv, era dagliga handlingar, er miljö och er värld.

Med ert nya högre perspektiv kommer nya former av förståelse som leder er till att behandla människor och situationer mycket annorlunda jämfört med tidigare.

Ni kanske redan har märkt en ökande önskan att släppa behovet av att styra resultat, eller behovet att besväras av oväntade händelser och utmaningar i er dag.

Ni kanske märker att ni inte längre vill döma, att förlåta som om inget hänt, att släppa behovet av att få människor att bete sig annorlunda än de gör nu.

Allt detta är resultatet av de pågående svallvågorna av Gudomlig Kärlek som nu forsar genom hela ert system – alla fyra energikropparna – och miraklen bara fortsätter och påverkar varje del av ert liv och välbefinnande.

Ja, ni upplever en energitsunami, men det är en av Högre Kärlek, som många har noterat.

Så, när ni hör det stora Lejonet ryta(den älskade Cecil är en del av det), förstå att ni tar er plats i den intergalaktiska planen och att ert hjärtsinne accepterar dessa nya energier likt en person döende av törst accepterar friskt vatten.

Och vet att ni inte – till någon del – är övergivna i denna process.

Vi är här och vi ser era förbluffande framsteg och sänder energier i varje ögonblick som uppmuntran för er att fortsätta släppa varje process, varje tanke eller känslomässigt mönster, varje förväntan eller yttre form som tillhör den gamla tredjedimensionella Jorden.

För den basfrekvens som nu etablerats på Jorden, och i massmedvetandet, öppnar dörren vidare och vidare till skeenden och utvecklingar i er värld som tidigare ansetts otänkbara.

Så stå starka, kära ni, och välkomna denna våg och allt den för med sig.

Tillåt er själva att känna närvaron av era Galaktiska och Själsfamiljer, som alltid finns nära och vill ha mer medveten kommunikation med er.

Öppna dörren och bjud in dem. De väntar.

Namaste, kära ni! Ni är aldrig ensamma.

Copyright 2016, Caroline Oceana Ryan

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

 

 

Du gillar kanske också...