Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 17 november 2017

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan

17 november 2017

Ett Meddelande till Ljusarbetare

Den senaste vägledningen från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordelementalerna, Féers Äldre, Änglarna och Ärkeänglarna kända som Kollektivet:

Hälsningar, Skapare av den Nya Jorden!

Vi ser att i denna för-advents- och solståndssäsong, som en del firar den, ni inte bara känner närvaron av en växande Fredskänsla på Jorden, utan ni vill också få den demonstrerad i era egna liv och i er omvärld.

Och detta är kraftfullt och viktigt. För ni är inte längre i en värld av extrem täthet, där ansträngningarna av några få goda människor sällan ses och knappast koms ihåg.

Ni är nu i en ny vibrationell miljö där de som ägnar sig åt mörka gärningar, för att beröva mod hos och avskräcka de många, får se sig själva vara de som i ökande utsträckning mister sin makt och hålls tillbaka i sina försök att främja kaos och förtvivlan.

Och vi är medvetna om att ord som ”kaos” och ”förtvivlan” inte är positiva eller Sanningsenliga då de bär en låg vibration, och att de inte längre är en lämplig beskrivning av var Jorden och Hennes folk lever och vart de är på väg.

Ändå visar de desto tydligare skillnaden mellan vad som var status quo på Jorden, och vad som i ökande grad håller på att bli status quo.

Och det är inte en orörlig eller underutvecklad nivå av hopp, utan ett alltid-utvecklande och konstant ökande flöde av inspiration – en tro på den ökande frekvensen i era egna tankar och känslor, och en förståelse för er egen sam-Skapande styrka – hur mycket era egna förväntningar och krav på er värld faktiskt påverkar den.

Vi skulle säga, att mer än att det bara handlar om ”business as usual” i Vita Huset, Kreml eller de många parlamenten och regeringarna runtom i världen, så är den Galaktiska närvaron i ökande utsträckning känd och sedd av dem som betraktar sig själva vara i maktposition.

De har informerats om att de nu måste börja ta steg för att inkludera Galaktiska och InterGalaktiska hänsyn i sitt tänkande, sin ledningsstil, sina prioriteter och handlingar.

Även om vissa motsäger sig detta, görs det justeringar i tänkandet hos många vid makten, av ren nödvändighet och oro för deras egen situation.

Det går inte att förneka det konstanta flödet av pågående rörelse mot det som kommer att bli det Fulla Avslöjandet av den Galaktiska närvaron.

För vanliga människor blir det en ökande anpassning i deras energier mot det som kommer att hjälpa dem att kommunicera med andra raser, kulturer och civilisationer, när väl Fullt Avslöjande sker.

Detta är redan på väg, men tillkännagivanden väntar ännu på att göras i den större bilden.

Detta är inte något som sker över natt, det är heller inget som det tas lätt på eller som sker utan inblandning av de högre varelserna som hjälper er i Änglasfärerna, de på Jorden som har viktiga uppdrag, och era Galaktiska familjemedlemmar själva.

Vi inbjuder dem som är en del av vår Kollektiva närvaro att tala till er nu, med Kärlek och medkänsla för allt ni kommer att möta och det ni åstadkommer, dag för dag:

Hälsningar, Familjemedlemmar, Ledare På Jorden, Änglar i mänsklig form, och alla som hjälper till i denna återfödelse av Jordens civilisation!

Vi hälsar er med respekt given er långa resa till isolering som planet, och allt den tog ifrån er i eoner, och er långa resa ut ur denna isolering.

Allt det ni nu kräver och skapar, med Skapar-Källans Energi bakom er, kommer från er själs högre impulser och högsta aspekt.

Och vi vill säga, bli inte avskräckta av de aktuella händelser som förefaller visa på de olika nivåerna av korruption i era styrande organ(de är dock förvrängningar av Jordens sanna styrande organ) och Jordiska system.

Även om många nu avslöjats ha uppträtt på inhumana och oetiska sätt ska ni inte känna att saker och ting faller ner, utan tillflykt eller alternativa källor av riktning som kan ersätta dem.

Vi försäkrar er, på grund av NESARA-lagen, ligger mycket på plats, redo att ersätta dessa falska former och falska gudar, vilka aldrig skulle ha betraktats som auktoritativa figurer eller strukturer; de är varken det ena eller andra.

Ni kommer nu till det ögonblick då ni inser att varje person är sin egen Auktoritet; allt annat är slaveri.

Och då ni skakar av er bojorna av det som känns som ett gammalt system, men som upplöses till Ingen-Tid i denna stund, välkomnar vi som alltid er till det bemyndigande som ni föddes till att återupptäcka – utom, denna gång, högst mirakulöst, medan ni är i en mänsklig kropp.

Ni talar om Uppstigning, och vi gör er sällskap i firandet av det som så snabbt och kraftfullt drar er planet och era individuella och kollektiva vibrationer till den femte dimensionens täthet.

Ändå skulle vi säga, som vi som del av Kollektivet tidigare talat om: Känn inte att detta nya sätt att leva är en långt-borta eller ännu-inte-skeende verklighet som ni måste vänta på eller arbeta hårt för.

Ni kliver in i den i varje ögonblick då ni lär er att ära era kroppar med mera frisk luft och ren mat och rent vatten, mer tid till att tala med och ansluta till Moder Jord, fler stilla meditativa tillstånd, mer tid ägnat åt kreativa och glädjefyllda andra aktiviteter.

Ni kliver in i den än mer varje gång ni är tålmodiga med någon som kämpar eller upplever smärta, eller med er egen utmattade fysiska varelse, vilken genomgår en sådan drastisk omvandling i denna tid.

Och tro inte att vi inte har några botemedel till er smärta eller sorgsenhet, er förvirring eller överväldigande!

Ni är inte ensamma i detta, eller i något ni reser genom.

Meditera på ett sätt som för er ombord på ett av våra skepp – tänk på någon ni älskar och litar på, någon som Moder Sekhmet, Lord Kuthumi, Lord Sananda Kumara eller Kapten Ashtar, för att nämna några exempel.

Gå in i en av healing-kamrarna på ett av deras skepp och be att ert sinne, hjärta, kropp och eteriska energier föryngras, förnyas och livas upp av teknologierna där, och genom healing-impulserna som bärs dit av dem som vill hjälpa och uppmuntra er och er själsfamilj.

Be om hjälp att integrera de nya högre energier som nu kommer till Jorden i en grad utan motstycke – och vi firar med er, dessa kan inte stoppas, de kan heller inte mildras på något sätt.

Ni har kallat på dessa vackra frekvenser av högre Ljus, precis som Jorden själv gjort, då vändningen av Åldrarnas cykel likaledes ringt i dessa fantastiska förändringar, som en högljudd klar klocka klämtar nyheter av någon stor förändring som är obestridlig och här för att stanna.

Välkomna, medresenärer i hela detta Universum!

Ni har känt oss förut och skall nu känna oss igen.

Och som alltid, kära ni, uppmuntrar vi er att lyfta blicken mot himlen, och be om inre och yttre bevis på det som redan bevittnats av många – återkomsten av de familjemedlemmar som en gång bannlysts eller satts i fara av Jordelivet och som nu välkomnas tillbaka.

Namaste, kära ni!

Vi från så många planeter, stjärnsystem och Universellt ursprung Älskar och är alltid med er.

Copyright 2017, Caroline Oceana Ryan

 

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

Du gillar kanske också...