One Who Serves och Ashira via James McConnell och Susan Sammarco, 14 augusti

TIBET-ONE-WHO-SERVES-3

One Who Serves (En som tjänar)

och Ashira

via James McConnell och Susan Sammarco

14 augusti, 2016

Hälsningar till er!

Med hänvisning till en tidigare konversation med er, så önskar vi säga att ni nu befinner er i en fjärde-dimensionell frekvens oftare än i den tredje-dimensionella frekvensen. Ni håller nu även på att närma er den femte-dimensionella frekvensen. För det mesta rör ni er fram och tillbaka mellan dessa. Som en gungbräda, skulle man kunna säga.

Tidvis är ni i tredje dimensionen och måste hantera problem, frågor, krämpor och värk och sådana saker. I nästa stund inträffar något som lyfter upp er, eller så lyfter ni upp er själva. Ni rör er uppåt till en högre vibration. Gissa vad som sker? Smärtan och krämporna verkar försvinna. Är det inte så? Har ni lagt märke till det?

Lägg märke till att ni mer och mer befinner er i de högre vibrationerna, i en högre frekvens och krämporna och smärtorna och allt det som är obehagligt för er, kommer att försvinna. De kommer inte längre att vara något problem.

Vi talar också om Kundalini-Energin, som håller på att vakna upp i flera av er. Inte bara hos dem som befinner sig i detta rum, utan hos många runtom på planeten. Kundalini-Energin vaknar och stiger upp och aktiveras på nytt, skulle vi kunna säga. Tidvis orsakar den vissa bekymmer, men de av er som känner till vad som är på gång, vet att det är för ett gott ändamål. Det är något underbart som sker.

Tillåt det ske. Följ med strömmen, som alltid här. Ni kommer inte att få några bekymmer, när era energier ökar och er Uppstigningsprocess mycket snabbt fortsätter att röra sig framåt, när dessa frekvenser fortsätter att stiga runtom på planeten och medvetandet fortsätter att skifta.

Detta är vårt budskap här. Nu är vi redo för frågor med Ashira, som står klar.

Fråga: När vi befinner oss på den här gungbrädan som ni nämnde, hur kan vi ta oss till den fjärde dimensionen från den tredje?

EN SOM TJÄNAR:

Ja. Ju mer ni fokuserar på era krämpor och plågor, desto mer kommer de att växa. Desto mer växer de och skapar obehag inom er.

Men i och med att er uppvaknandeprocess äger rum här, är ni medvetna, så att ni kan ändra på era tankar. Ni kan förändra era tankar, ni kan skapa nya känslor och ni kan se skönheten omkring er.

Vi säger, gå ut i naturen närhelst ni kan. När ni är ute i naturen och upplever det vackra runtomkring er, så tenderar krämporna och bekymren att försvinna. De negativa känslorna, de nedstämda känslorna, allt det verkar då försvinna.

Därför behöver ni allt oftare vara i naturen, eller vara på en plats där ni kan känna och se skönheten runtomkring er. Var tacksam för ert liv och var tacksam för allt som ni har. Ju mer ni gör detta, desto mer kommer ni att se att ni befinner er i de högre vibrationerna.

Fråga: Jag känner mig så världsfrånvänd. Jag vet inte om stingen jag känner gällande mina företag i sanning handlar om det fysiska, eller om det sticker till bara för att få mig att se över vissa saker i mitt liv.

ASHIRA:

Jag börjar med denna fråga. Folket i detta rum är en aning roade av det här. Det verkar vara så att du säger att du bekymrar dig över att du känner dig världsfrånvänd. (Ja). Jag ville försäkra mig om att vi är på det klara med det.

Så du vet att det är en god sak att vara världsfrånvänd. Du har företag som försörjer dig. Stämmer det? (Ja).

Fasader kan innebära ett par olika saker.

För det första, så länge som dina behov blir mötta, så är det en sak som är OK. Men det kan vara en varning som säger att du behöver uppmärksamma detta. 3D-världen, världen av det fysiska, världen där man tjänar pengar, är verkligheten precis i detta nu.

Om du tar hand om allting som du har i ditt liv, och allting som du måste ta hand om, inklusive dina företag, så är det lämpligt att säga: ”Jag måste lägga ner lite tid i detta specifika företag, detta specifika projekt, denna specifika situation”. Du kan på grund av det få ett tydligt gensvar och du kan säga: ”Jag känner mig världsfrånvänd”. Du kan då råka in i en situation där försörjningen inte fungerar, om du inte är uppmärksam.

Å andra sidan så kan det vara så att du bara behöver lägga märke till att du fortfarande är helt OK, även om andra utifrån skulle se på det och säga: ”Du står inför en utmaning.” Och du svarar: ”Jag är perfekt. Jag är precis där jag behöver vara med det som jag har i livet. Jag är fullkomligt sörjd för. Och jag är världsfrånvänd.”

EN SOM TJÄNAR:

Här önskar vi tillägga, att för att ni ska kunna uppnå er fullständiga Uppstigning, så är det nödvändigt att ta er igenom ”Ring Pass Not”. För att få passera igenom denna port, eller vad ni önskar kalla den, måste ni släppa taget om allt som ni håller fast vid.

Vi vet hur svårt detta kan vara, speciellt för er inom västvärldens kultur. Det är svårt att släppa taget om det som håller fast en. Det är mycket som finns med er största delen av er tid. När ni tar er igenom den här Uppstigningsprocessen, kommer ni att få flera tillfällen att släppa taget om saker som skulle kunna hålla er tillbaka.

Nåväl, med den förståelsen vill vi inte skapa en känsla av fruktan här, eller rädsla eller något annat som påminner om det, att ni inte skulle duga tillräckligt mycket, eller att ni inte skulle kunna släppa taget om alla saker som ni håller fast vid. För ni kommer att klara det! Ni kommer att göra det, för ni har kommit upp i de högre vibrationerna och inom de högre vibrationerna har ni inte längre dessa saker som håller er fast. Det ena leder till det andra, skulle man kunna säga. Det gäller alla som kanske funderar över detta. Många funderar över saker som man håller fast vid och vi hoppas att detta nu klargör saken för ett flertal.

ASHIRA:

Vi skulle vilja säga att om ni ser över era liv under de senaste tre till fem åren, så kommer ni antagligen att märka, att ni har släppt taget om arbete, vänner och ni har släppt taget om familjemedlemmar. Ni befinner er på en mycket annorlunda plats än där ni var för bara ett år sedan.

Det här är en naturlig utveckling, när ni rör er till ert tillstånd i en högre frekvens. Ni kommer att få se detta ske alltmer. Saker tenderar att falla bort. Ni tillåter dem falla, när ni rör er framåt till ett nytt liv med nya upplevelser och nya vänner. Precis som ni har gjort under de senaste tre till fem åren.

Fråga: Kan du säga något om healingen jag fått av min kiropraktor och vår tidigare relation?

EN SOM TJÄNAR:

Du har redan fått ta emot information om den healing som du fick där. Vad som skedde inom dig med denna specifika person, var att hon kände energierna som fanns inblandade här. Du som ställer denna fråga upplever mycket av Kundalini-aktiveringen just nu.

Du upplever inte ännu att Kundalinin stiger upp och byter fram till det sjätte och sjunde chakrat. Detta har ännu inte skett, för din kropp är inte ännu förberedd för det. Men det är på gång, aktiveringen inträffar, så att när energin stiger och orsakar en liten obalans här och där, så leder det till en obalans i ditt Centrala Nervsystem.

Detta är det problem som ni kallar vertigo (yrsel), en typ av svindel. Det är mycket vanligt när man arbetar med Kundalini-Energin. Det inträffar och kommer att fortgå ett tag till, men det kommer att börja avta. Ni kommer inte mycket länge till att ha detta bekymmer, för det kommer att stiga upp förbi den punkt där känslan av svindel känns av.

ASHIRA:

Doktorn du besöker är någon som du har arbetat med i det förflutna. Med det vill vi säga att ni har arbetat tillsammans som medlemmar i ett team. Hon har på ett djupt plan en medvetenhet, och du har också denna medvetenhet. Tillsammans arbetar ni båda på din kropp, för att ta upp den till sin högsta punkt.

EN SOM TJÄNAR:

Finns det fler frågor? Eftersom jag inte hör fler frågor ska vi nu låta kanalen gå.

Shanti. Frid med er. VAR den som är ETT.

ASHIRA:

Jag är Ashira. Ni gör det lätt för Susan denna vecka, för utskrifterna.

Det var inte många frågor. Ni rör er längre och längre längs vägen och ni börjar hitta svaren på era frågor inom er själva. Hitta era svar, när ni delar med er med likasinnade människor som talar om det som sker i livet, som talar om vad som sker i er värld.

Dessa dagar är speciella för alla. Varje dag kan vi se fram emot något nytt i er alternativa nyhetsmedia. Denna kommande onsdag ska Sananda vara med gruppen, på onsdag kväll. Ni kanske också får en besökare till. Om ni vill delta, vänligen känn er välkomna.

Gå ut i denna vecka och ha en underbar vecka. Vet att allting i er värld går framåt med er, i allt som ni gör.

Vår Kärlek och vårt Ljus. Namaste.

 

Kanaliserat av James McConnell och Dr. Susan Sammarco.

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org
Article may be reproduced in its entirety if authorship and authors’ website is clearly stated

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...