Ärkeängeln Gabrielle via Shelley Young, 15 januari 2018

Ärkeängeln Gabrielle via Shelley Young, 15 januari 2018

Ärkeängeln Gabrielle via Shelley Young: 2018 ~

Året av Framväxande Suveränitet

 

 

Hälsningar, Kära Ni! Så nöjda och hedrade vi är av att ansluta med er idag. Vi vill passa på att ge er våra djupaste gratulationer till hur enastående ni har tagit er framåt genom energierna 2017, till den nya plattform ni står på nu. Det har inte varit någon liten prestation, och vi önskar inte bara att ni erkänner er för allt ni har gjort, vi vill också att ni ska lita på allt ni har åstadkommit.

För att helt kunna förstå energierna 2018 är det bra att se tillbaka på 2017, för att förstå hur viktigt det var på många nivåer. Det var ett intensivt år, fyllt av enormt frigörande, healande, personliga upptäckter (som ofta kom fram genom rensningen av det som togs bort energetiskt, och inte längre var önskvärt i ert liv), och slutförandet.

Medan ni fortsatte era roller som pionjärer på planeten, kände många av er det som om ni vadade i kvicksand vid alla era ansträngningar. Tillsammans med massiva nedladdningar av transformationsenergier, som kom från universum och bombarderade plågorna av de obehövliga 3D-energierna, och det obehag det skapade i kollektivet, gjorde att det blev en utmanande tid, för att kunna bli säkrade.

Men här är ni nu, i gryningen av en ny dag, redo att se framåt och skapa som aldrig förr. Vad vi älskar er beslutsamhet, ert engagemang, ert kurage!

Det många av er inte förstått, är det djupa skiftet av fas som skedde under 2017. Som pionjärer av det stora skiftet i medvetenheten, har många av er fått det som liknar två olika livstider i en. Den första fasen, som var från er födelse fram till runt tiden för totalförmörkelsen i augusti 2017, blev för de flesta av er en väldigt intensiv fas, fylld med många saker på er själsagenda, såväl som i servicekontrakten.

Ni visste att uppstigningen mycket väl kunde hända den här gången, så ni var djupt engagerade i ert uppdrag, eftersom många av er har haft andra livserfarenheter där uppstigningen provades men inte lyckades. Som höga vibrerande själar, var jordens densitet mycket svår att finnas i, men här fanns ni med era omsorger och kärleksfulla hjärtan, engagerade i förändring och transformation.

Ni packade också in mycket i denna inkarnation, många av er upplevde misshandel och orättvisor, fördömande, kontroll, övergivande och försumlighet, som inte ses eller hedras i er sanning. Detta lidande skapade stor medkänsla och empati inom er själva, och ni behåller era energetiska känslor höga, vilket kommer att tjäna er bra i era framtida roller. Ni har varit upptagna med att frigöra gamla själskontrakt, utföra själsuppdrag, balansera personlig karma, heala, förlåta och förflytta enorma mängder energi, hela tiden med en högre vibrationell prägling vilket inneburit att ni energetiskt varit i tjänst hela tiden. Ni hade mycket långa att-göra-listor för den här fasen av er livstid, som ni tog väldigt seriöst på. Därför har så stor del av er varit mycket flitiga, så motiverade, alltid velat se till att ni gjort tillräckligt, att ni inte missat något, alltid sökt efter vägledning om vad ni ska göra härnäst.

När den första fasen av er inkarnation kom till sitt slut 2017, upplevde många av er de livsöversyner ni normalt skulle upplevt efter att ni hade lämnat kroppen och återvänt Hem. Eftersom skiftet nu är energetiskt säkrat, övergår ni från den första livstiden, men istället för att gå Hem väljer ni att stanna kvar i kroppen, för att fortsätta att förankra och stödja uppstigningsprocessen medan ni är på planeten, för att på så sätt kunna uppleva frukten av det först framfödda.

Den livsöversyn ni gjort i år, har gjort detta år speciellt intensivt, eftersom det återspeglat många gamla olösta problem från ert förflutna, genom er önskan att heala och släppa dem en gång för alla. Detta förklarar varför många gamla minnen har kommit upp för er, tillsammans med teman som ni trodde ni redan hade tagit itu med. Allt blir granskat innan en själ går vidare till sitt nästa stora äventyr.

Ni har en tendens att flytta bakåt genom denna process, från det nuvarande tillbaka genom tiden till er födelse, och många av er återvände till gamla tidiga barndomsupplevelser och sår, som väntat på att bli healade. Ni kan också ha hamnat i känslor från tidigare liv, för att kunna heala pågående saker.

En hel del av er har funnit koppling till ert sårade inre barn, och blev er egen kärleksfulla förälder, vägvisare och bästa vän, särskilt då det gällt healing. Om ni inte helt har avslutat den här processen, ta er tiden att utforska denna möjlighet av healing. Det är genom att omfamna och hedra ert inre barn som ni kommer att se allvaret lyftas, och börja införa mer roliga saker och närvaro i era liv.

Att frigöra det gamla tillståndet som funnits närvarande under detta och tidigare livstider, har också varit otroligt relevant, eftersom det genom att släppa de martyrliknande kontrakten av tjänster, ger er möjligheten att skapa en glädjefylld tjänstgöring när ni rör er framåt, på nya och bemyndigade sätt.

Så, den gamla fasen har slutförts och många av er har försökt komma fram till en riktning. När ni fortsätter att gå vidare, kommer det i början att kännas som om ert liv det kommande 2018, är mycket likt tidigare liv. Genom att vara tydliga, får ni välja det ni vill föra med er och vad ni vill lämna bakom er.

För många av er har det varit ett mellanläge i att veta att ett steg har slutförts, och försökt känna in hur man går framåt på nya och berättigade sätt. Ni växlar från görande-fasen till varande-fasen, från initiering till aktivering.

Ni släpper i många fall, gamla former av tjänster men vet inte ännu vad de nya består av. Ni är mycket medvetna om vad som har försvunnit men vet inte riktigt ännu, vad som ersätter det gamla. Det är ett enormt skifte att frigöra sig från behovet av att göra det som behövdes för att visa sig värdig, till tanken av att helt enkelt bara vara i tjänst, vilket är mer än tillräckligt. Det är gåvan för 2018, och er framväxande suveränitet!

”Vad ska jag göra?” Ersätts kraftfullt med, ”Vad kommer att ge mig glädje? Vad vill jag skapa?” och ”Hur vill jag uttrycka mig själv?” Det kommer att bli mindre påtryckningar för att få allt rätt, när ni vänjer er vid att hedra kraften av upplevelsen. Ni förstår, att även om ni försöker något och inte gillar det, adderas det till er expansion och ger er tydligare information om vad som energetiskt matchar er. Ni kan alltid räkna med att er ständigt växande visdom leder er rätt.

Ni förstår också att er expansion bidrar till universums expansion. Ni blir äntligen bekväma med att själva vara experter, och ger er själva tillåtelse att lysa starkt i er sanning, förstår att det är ert största bidrag och att er unikhet lägger till det omätbara för helheten. Ni förstår också att ni är de enda experterna på er själva, och att följa hjärtat är vägen till ert högsta uttryck. Detta är djup självacceptans, vilket är viktigt för att gå vidare och omfamna er suveränitet.

Ni kommer att skifta från ett kraftlöst hopp, till att det är bättre att välja det ni vill skapa, som en helt kapabel ledare för ert eget uttryck i livet. Att börja använda er suveränitet gör att ni äntligen accepterar er rättmätiga plats, som en integrerad och hedrad del av helheten. Ni kommer att acceptera ert medfödda värde som en älskad del av Källans energi, och som en del av helheten helt anamma era möjligheter, och tillgång till allt som är. Den innefattar er helhet som alltid funnits där, hela tiden.

Ni har inget intresse av att bli räddade, eller känner att ni behöver rädda andra, eftersom ni ser och hedrar den gudomliga förmågan hos er själva och andra. Det innebär inte att ni inte kommer att fortsätta att älska, och genom medkänsla hjälpa andra. Genom ert överlämnande kommer ni att villigt följa med flödet, för den högsta servicen. Ni kommer helt enkelt alltid välja att hjälpa till, på sätt som stärker alla.

Ni kommer också helt och hållet att acceptera och hedra andra, när de inte vill ändra sig, och förstå att deras själar vet exakt vad de gör. Växlingen från stagnation till att tillåta och erbjuda kärleksfull hjälp när den efterfrågas, är ett stort steg, och stöder handlingskraften hos alla.

Ni kommer att spendera mer tid i nuet, när ni kommer in i de fräscha energierna 2018, eftersom ni kommer att förstå att det förflutna är passé, och framtiden väntar på ert skapande. På grund av er klarsyn och de högre vibrationella energierna, kommer ni att förstå att er relation till tiden förändras enormt, och kommer också att uppleva mycket mer direkt manifestation. Ni kommer också att bli mer bekväma med tanken att manifestering är en pågående process, som har sin egen utveckling, som ni kan justera och anpassa under tiden.

Eftersom ni tar er från en fas till en annan, upptäcker ni att 2018 har mycket mer rörelse än andra år. Ni har kopplat bort er själva från det förflutna och de gamla kontrakten, vilket gör det möjligt att byta tjänst, flytta till olika platser och även finna nya relationer i form av högre vibrerande vänskap, och högre dimensionella relationer.

En stor del människor hamnar i perioder av ensamhet, innan de kommer till en högre vibrationell kärleksrelation. De kommer rent instinktivt att ta en paus, för att släppa traditionella 3D-relationer och mallarna för villkorsbunden kärlek. Denna fas har varit en djup förberedelse för en helt annan typ av kärleksupplevelse, och många kommer att bli redo att flytta in i högre vibrationella relationer de närmaste åren. Ni är redo för stor djupsinnighet och få djupare kunskap om er själva. Ni längtar efter upplevelser av ovillkorlig kärlek och acceptans, både genom att ge och ta emot, som en annan del av er växande suveränitet.

När ni anammar er äkta kraft och sanning, kommer ni mer och mer att både lita på er själva och de oändliga stöden från universum, som finns tillgängliga för er som en del av den gudomliga helheten. Ni kommer att börja se det genom operativsystemet för överlämnande, tro, flöde och tillit, och kan uppleva er själva som älskade delar av Källans energi.

Fördjupningen av er tro och tillit, kommer att låta er flytta med självsäkerhet och börja skapa i energierna bortom det ni ser, till större upplevelser, matchningar och möjligheter än ni någonsin kunnat föreställa er i era vildaste drömmar. Ni är helt omhändertagna eftersom ni är delar av ett team av markpersonal, och era gudomliga hjälpare är överlyckliga över att kunna hjälpa er med era skapelser.

Er orubbliga tro och tillit på universum, och på er själva, hjälper er att förankra energierna för acceptans och tillåtelse, vilket alltid leder till frid och ovillkorlig kärlek. Ni kommer att kunna vara och navigera genom överlämningar och flöden, och fortsätter att expandera, växa och uttrycka er själva på underbara sätt. Vilket innefattar er helhet som alltid funnits där, hela tiden.

Istället för att leta efter saker att åtgärda, blir ni säkra på om något behöver göras, och kommer att bli medvetna om det, ni kommer att veta allt som krävs och sedan kommer ni tillbaka för att flöda och skapa. Vidare kommer ni att kunna använda er förmåga att skapa mycket mer fullständigt, eftersom ni vet att era tidigare upplevelser har gett er kunskap, medkänsla och medvetenhet, som säkerställer att ni använder er kraft på ett lämpligt sätt.

Kraft – vad det är, vad det inte är och hur den ska användas, kommer att fortsätta att vara ett globalt tema genom 2018. Det är mycket att röra upp gällande frågor om kraft, och undersökningen i detta viktiga ämne, kommer att börja föra fram mycket klarhet. De med sin växande suveränitet, kommer att förankra energierna och vara underbara lärare genom sina förebilder, om hur ett bemyndigande ser ut och hur det kan tjäna helheten.

De som ännu inte har upptäckt sin medfödda kraft, kommer äntligen att bli redo att lämna maktlösheten bakom sig, och börja utforska de många aspekterna av bemyndigande. Det finns stor potential för gemensam healing i frågorna om kraft, vilket är viktigt för att skapa fred på er planet.

Vilka härliga tider ni befinner er i, Kära Ni! Ni kommer att se mycket rörelse, både inom er själva och hos andra. På grund av att ni har banat de underbara vägarna, kommer nästa våg av uppvaknande att ha er som förebilder, att lära av och följa, och på grund av detta kommer de att gå framåt mycket snabbare, än vad som tidigare varit möjligt. Det här är själarna som villigt och entusiastiskt steg fram, för att fylla de gamla positionerna av tjänster som ni kan ha frånträtt, för efterföljande högsta uttryck av själv.

Det här är tiden för er att fortsätta att expandera i er gudomliga sanning, men också att njuta av resultaten från det arbete ni har utfört, alltid med kärlek, ni har medverkat, expanderat och utvecklat nya och mycket mer glädjande tillstånd, som centrala delar i mänsklighetens största tid. Vi fortsätter att förvånas över allt ni gjort, och kan knappt vänta med att se vad ni kommer att skapa i den här nya, oöverträffade skedet ni kommer in i. Och med det säger vi adjö. Det har varit ett stort nöje.

 

~ Ärkeängel Gabriel genom Shelley Young

 

Översättning: Margareta Jonåker

trinityesoterics.com
on facebook
on twitter
and now on instagram!

Listen to our channels on youtube!

Your donations help to support our service. With love and gratitude … Trinity Esoterics.

 

Du gillar kanske också...