Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 5 augusti 2019

Ett Meddelande till Ljusarbetarna – 5 augusti, 2019

 

av Caroline Oceana Ryan

 

Denna veckas vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordens Elementaler, Älvornas Äldste, Änglar och Ärkeänglar, kända som Kollektivet:

 

Hälsningar, vänner! Vi är glada över att få prata med er idag.

Vi ser att många av er, helt förståeligt, reagerar med sorg, över den plötsliga förlusten av liv på flera platser i USA, där det nyligen förekommit utbrott av våld.

Och vi vill säga att de vapen som används vid dessa händelser, främst är ett verktyg för desperationen hos en förlorad ande.

Det kommer att komma en tid, då alla former av vapen betraktas som onödiga och onaturliga.

Det kommer att ske, eftersom medvetenheten har stigit till en nivå där inget våld någonsin anses nödvändigt, eller föredras, framför ett fredligt uttryck av lugn, som blir det normala.

Det kan verka omöjligt, när det gäller de som är så psykiskt sjuka och så kontrollerade av mörka entiteter, att de inte har något inre roder som får dem lugna, och kunna använda kloka ord och handlingar.

De har inte den inre vägledningen och balansen, eftersom de befinner sig i ett tillstånd av en mycket allvarlig inre obalans, och eftersom vapendyrkan i USA finns i dess egen matris som ett energetiskt nätverk, vilket drar till sig dessa som vill kunna skydda sig, eller vill ha en mörk sorts spänning, och ibland, även vill hämnas på dessa de lägger skulden på, av ett antal olika sociala skäl.

Om ni kunde se era liv så som vi gör, så skulle ni se de många energiledningar som förbinder var och en av er i tankarna, med människor (levande eller döda), entiteter, Änglar, ekonomiska och politiska system och andra nätverk.

Ni skulle förstå hur era livsenergier (ibland med, ibland utan att ni visste eller gett er tillåtelse), har rört sig in i dessa system, för att föda dem eteriskt.

Fast i den här nya eran, kopplar det kraftfulla Ljuset som kommer in på planeten, nu bort er från dessa system, eftersom många av er medvetet kopplar bort er själva från dem.

Och då dras en tydlig linje mellan de som i hopplöshet överlämnat sig till mörkret, för att de inte kan tänka klart eller har ett sunt förnuft i sig själva, och de som gradvis vaknar till de många energetiska fällor och former av underhållning, som finns för att styra varje människa på planeten.

Vi uppmuntrar er att ta ett steg tillbaka, från ilskan mot dessa som har uppmuntrat rasdelning och främlingsfientlighet i USA och på andra håll, även om reaktionen kan verka logisk med anledning av det som kan knytas till dessa övertygelser.

Att ge plats för raseri och motstånd nu, skulle vara som att spela dem i händerna som planerar och förverkligar dessa brott, och många andra, inklusive olagligt och orättvist fängslande av oskyldiga människor.

Dessa personer är till största delen osynliga; det är inte de politiker som dyker upp framför TV-kamerorna och säger att vi måste ”tänka på och be” för dem, som förlorat nära och kära.

De står bakom de nyhetsmakarna, och de fattar beslut som styr dem.

Ni står med det högre Ljuset, kära vänner, och tro det eller inte, det gör er mycket kraftfullare än någon från den gamla regimen, som tidigare drev Jorden och Hennes yttre verklighet.

Och som företrädare för det högre Ljuset, håll er borta från dessa händelser, till och med i era känslomässiga reaktioner, även när ni flödar Kärlek till de som är i chock och sorg nu.

Vi sörjer med er; många av oss i det här kollektivet har levt på Jorden, och minns upplevelsen av plötsliga och traumatiska förluster, och det är inte lätt.

Fast när ni flödar kärleksfulla, helande energier till de som har förlorat nära och kära, och när ni flödar högre Ljus till de som gör sin övergång – några av dem inte helt säkra på vad som hänt – så når ni bortom det förberedda nätverket avseende Handling/Reaktion.

Ni flödar långt bortom det systemet, och skickar Kärlek och medkänsla till alla inblandade: de som hatar, de som utför dumma handlingar, de som har mist någon och de som står vid sidan av och betraktar.

I det ögonblicket flödar ni också Kärlek och medkänsla till er själva.

Kärlek till alla de ögonblick ni insåg att ni gjort ett “misstag”, och på något sätt då återställa er emotionellt, ekonomiskt, socialt, fysiskt.

Kärlek till de ögonblicken som belyser det ni kallar svaghet, eller bristande förmåga.

Kärlek till alla de ögonblicken då ni kände att er Kärlek till någon helt enkelt inte räckte till, och den sorg som följde på det.

Kärlek till alla tider då livet inte kändes meningsfullt, men visste att ni var tvungna att fortsätta ändå, även om en del av er ande fanns tusentals mil bort, då ni försökte skydda någon älskad i ett krig, eller någon grupp människor som led svårt.

Och Kärlek till ett land som för länge sedan brutit löftet och avsikten, eftersom det tillät två och ett halvt sekel av slaveri, och förintelse av många miljoner Ursprungsinnevånare.

Kan även en sådan plats healas, vars naturliga skönhet är obestridlig, och vars folk i stort sett bara vill ha Fred, och vara en säker plats att uppfostra sina barn på?

Med största säkerhet, vänner! Den healade och förenade nationen finns på en trovärdig tidslinje.

Det är helt upp till er (och ingen annan), om ni vill återfödas i det som St Germain och grundarna vid 1700-talets slut hade för avsikt, under dessa Philadelphiadagar, då så mycket beslutades och sattes på pränt.

Vi skulle säga, att både Livet och Friheten fortfarande väntar på er, fortfarande kallar på er, fortfarande ber er att lyssna på dem och veta att de finns med er.

Och att ilska, kraftiga reaktioner och anklagelser, inte leder er dit – utan till mer splittring, som bara kommer att ge upphov till mer ilska och förlust.

Och så skulle vi säga: Ni har styrkan inom er, och även om ni inte kan förlåta, så släpp åtminstone de influenser som hindrar er tillväxt, healing och förnyelse, som ett folk.

Ni har inom er smartheten och kraften för att skapa healingen i psyket och anden hos er nation, av landet och ert folk, och då börja om igen.

Detta är vad NESARA står för, och det är detta ni måste börja föra fram från ert hjärtas sinne, oavsett vilken galenskap som än dyker upp framför er, eller hur ofta.

Förstå att i detta holografiska Universum, så förändras allt ständigt.

Och att ni är kapabla att skapa Fred, om det är den dominerande bilden och preferensen ni bär i era kollektiva energier..

Ert framförande av Fred, jämlikhet, Kärlek och respekt för alla varelser, oavsett i vilket lag de än verkar spela, kan bara ge mer av samma utkomst.

Alla ni, fyrarna och sändarna av de mest kraftfulla formerna av Ljus i detta Universum, kan då bara skapa mer positiva indikationer från de avslöjande femdimensionella energierna, som nu förankras på denna planet.

Och hur förankrar de sig, mitt i chocken och förlusten?

Genom er, kära ni!

Ni är det mirakel ni har väntat på. Ni behöver ingen räddare som ska komma och samla in alla i säkerhet.

Ni är redan här.

Så, gör det arbete ni kom hit för att göra – och ja, det är i huvudsak hjärtbaserat och energetiskt, naturligt uttryckt hela tiden.

I detta, som vi vet att ni är fullt kapabla till, hedrar och tackar vi er för ert mod, och som alltid, finns vi alltid vid er sida.

Namaste, kära ni! Vi finns alltid med er.

 

Copyright 2019, Caroline Oceana Ryan

 

Översättning: Maggan

 

 

 

You may also like...