Kommande Falskflagga-händelser via Will Berlinghof

Himlen nov_clip_image002

Kosmisk Medvetenhet: Kommande Falskflagga-händelser via Will Berlinghof

 

Kommande Falskflagga-händelser

Idag är det den 20 mars 2016. Will Berlinghof är Rösten för Kosmisk Medvetenhet, Callista är den engagerande frågeställaren. Välkommen Medvetenhet, har du ett budskap till oss alla den här gången?

Medvetenheten har en offentlig budskap för denna viktiga och kritiska tid. Det har kommit av och till under fem dagar, till dags dato den 15 mars, som också är känd som Ides av mars. För flera veckor sedan antydde denna Medvetenhet att en händelse kunde inträffa den 15 mars, som skulle vara av stor betydelse, och vara en del av det som kan vara en falskflaggs-händelse från makthavarna, som kämpar med att fortsätta att manipulera och styra händelser, på den här planeten. Under tiden den delgavs till Medvetenheten, inträffade händelser som är av sådan art, att de som planerat att genomföra denna falskflaggs-händelse avslöjades i sitt uppsåt och som ett resultat, har de inte kunnat fortsätta som planerat.

Falskflagga-händelsen skulle innebära en holografisk ankomst av utomjordiska varelser, som skulle skaka om mänsklighetens kärna och en ny verklighet skulle presenteras, med uppgiften att dessa var här för att hjälpa mänskligheten. Inkluderat i detta skulle vara ankomsten av den som skulle presentera sig själv som den sanne Messias, med den sanna tron för de som troget väntat på en andra ankomst. Denna plan genomfördes inte, inte bara på grund av avslöjandet från Medvetenheten och från andra källor, utan på grund av en annan mycket viktig händelse, som denna Medvetenhet nu kommer att berätta om.

Det är den som är känd av många som planeten Nibiru, som kommer in i solsystemet och det finns de som har observerat detta och tagit bilder, långdistansbilder, på denna planet som har kommit nära solsystemet, och fortsätter framåt mot till planeten Jorden. De som ingår i Nibiru är historiskt kända som Anunnaki. Anunnaki är en kombination av raser, men är i synnerhet från Orion och en reptilras, och Anunnaki är nu en kombinerad ras. Denna har rört sig stadigt mot planeten Jorden, men en händelse inträffade strax före 15 mars, Ides av mars, som har förändrat saker avsevärt. Denna händelse var att Nibiru med dess invånare stoppades i sin bana, och de ursprungliga planerna de hade med att ta in den falska Messias, som skulle följas upp med ankomsten av deras hemmaplanet Nibiru, som sedan skulle övertyga mänskligheten att bli anhängare av den sanna Messias och de sanna utvalda folken. Detta har stoppats, av Andens krafter, de som vissa kallar de välvilliga, och Nibiru stoppades i sin bana.

En person som heter Alex Collier, har nyligen uppmärksammats av de som är anhängare av hans ”webinar”. På denna ”webinar” förklarade han hur det har filmats, bilder har tagits av en explosion som inträffade framför denna mystiska planet, som vissa forskare nyligen har identifierat som planet nio eller den nionde planeten.

Det är naturligtvis så att många astronomer, både professionella astronomer och amatörastronomer, kan se den här planeten nu, och har filmat och tagit bilder på den. Att detta är Nibiru, som denna Medvetenhet sa, och att det finns filmer av en explosion som inträffade framför planeten, och som stoppade den, som Alex Collier sagt, och denna Medvetenhet bekräftar detta.

Detta är ett praktexempel för att Nibiru var anknuten till falskflagga-händelsen med en utomjordisk ankomst och även med planen för en utomjordisk attack, med en Messias i form av en utomjording eller ET-Messias, som skulle ha stannat kvar under skapandet av freden och stabiliteten på planeten, eller åtminstone är det hur det skulle ha presenterats, för att få med sig många som möjligt i bedrägeriet, som skulle ha framförts till mänskligheten. Stoppandet av Nibiru gjorde att de inte skulle kunna genomföra planen som de önskat och förväntat, och det var avgörande för deras planer. Därför, var det inte bara blottläggandet av dessa planer som gjorde dem obekväma, och förhindrade denna händelse att inträffa, utan också denna extraordinära händelse med att planeten Nibiru, som vissa kallar den nionde planeten, stoppades i sin bana.

Avsikten, och de ytterligare planerna, var att Nibiru skulle komma nära planeten Jorden, och skapa ett enormt kaos och förstörelse på grund av sin stora massa. Nu när den har stoppats i sin bana, kan framåtrörelsen börja för Jorden att gå in i en bana runt Solen, och bakom Solen, och detta skulle effektivt ta bort Jorden från vägen mot förstörelsen, som den var på väg mot då planeten Nibiru närmade sig. Stoppandet av den här planeten har förhindrat det som planerades till denna tidpunkt, men det pågår spekulationer om hur länge detta beslag kommer att bestå, eller hur länge det kommer att pågå och detta spekuleras det fortfarande om, men denna Medvetenhet har nyligen sagt, att den ursprungliga planen inte kommer att förverkligas, och att det kanske kommer ta ett till två år innan planeten släpps, och då kan den inte göra någon skada på planeten Jorden eller dess innevånare.

Detta har varit en överblick av omständigheterna kring Nibiru, och varför det vid denna tidpunkt inte är ett hot, och varför makthavarna inte gick vidare med sina planer. Bokstavligen dök inte förstärkningarna upp, de hann inte dyka upp i tid, och att detta har nu tvingat dem att göra alternativa arrangemang, för att komma fram till en annan plan.

Tyvärr, finns det en annan plan, det finns flera andra planer, som de har för avsikt att genomföra. Det är viktigt för deras planer för att kunna gå vidare, med hjälp av de energier som nu börjar på denna planet. Även om denna Medvetenhet berättade om den 15 mars för några veckor sedan, som en trolig tidpunkt, talade denna Medvetenhet också om är hur det är vid Vårdagjämningen eller Höstdagjämningen på södra halvklotet och Månförmörkelsen som kommer att ske inom några dagar, och hur dessa energier kommer att utlösa en tid av intensiva energier, färdiga att användas, både på gott och ont.

De som har en mörk agenda skulle verkligen använda dessa energier för att driva sina planer framåt, sina extrema planer som kan kosta livet av tusentals och till och med hundratusentals. Denna Medvetenhet kommer inte spekulera i exakt vad som kommer att ske eftersom den inte vill aktivera medvetandet hos dem som kan höra detta budskap, för någon specifik händelse, men denna Medvetenhet säger att ni bör vara förberedda på en händelse eller flera, eftersom det finns de som försöker behålla sin makt och marknadsföra sina agendor, med hjälp av energierna vid denna tidpunkt. Dessa kommer att vara falskflaggs-händelser, och även om det verkar vara helt klart vem av fienden som gjorde vad, låt er inte luras av det som presenteras genom de lokala medierna eller genom världspressen. Ledarna kan komma att tala om, och föreslå åtgärder, som måste vidtas, att enade gå samman mot en gemensam fiende. Men kom ihåg: detta är för att stödja deras planer med att skapa en sådan situation, så att deras agenda ska kunna uppfyllas, med det som är känt som planen för den Nya Världsordningen. Syftet och deras mål är fortfarande att skapa en världsregering, en världsreligion, en världsekonomi, en världskultur, men detta är inte till gagn för mänskligheten, utan till deras fördel, och eftersom de vet att denna tidpunkt är en period av intensiv energi, som skulle kunna främja deras agenda, rör de sig framåt, och även om en av deras planer nu har skjutits upp, är de mycket arroganta och tror att de kommer att kunna uppnå sina mål.

Denna Medvetenhet säger att detta inte kommer att ske, oavsett hur de lägger fram sin agenda. Det är viktigt för alla att komma ihåg, i denna tid då ni också, individuellt, har möjlighet till er egen personliga tillväxt och utveckling, genom att spränga er ut ur lådan, att slita sönder det som varit slaveri omkring er, som ni varit inkapslade i under tusentals år.

Vid denna tidpunkt då dessa energier kommer fram, och erbjuder en utmaning till den enskilde, var inte blyga, dra er inte tillbaka inom era skal av okunnighet och brist på ansvar, utan ta snarare djärvt ett steg framåt. Hitta utrymmet inom er, och förstå att ni är mycket mer än ni någonsin känt till att ni är, och se de som har satt sig själva främst genom att manipulera händelser, det ser ni nu med öppna ögon och en tydlighet som ni aldrig tidigare upplevt, sådana händelser som ni nu känner igen som bedrägeri och parodi, och ni också inser att ni har kapacitet och kraft att ändra allt detta, att vara den som själv ändrar uppfattningen av verkligheten, bort från det som så länge har presenterats, till det som är i större harmoni med den andliga sanningen och den andliga medvetenheten, som nu är viktig, och i denna kritiska tid är möjligheten stor att avancera, att växa, att expandera i er egen förståelse och medvetenhet, att vakna till en ny sanning och en ny verklighet och nya saker.

Tyvärr är det här också en tid när man kan dras djupt in i bedrägeri och fuffens eftersom man inte är villig att träda fram, att öppna ögonen och vara aktiv i jakten på förändring, personlig förändring, nationell och global förändring.

Denna tid är viktig och kommer att pågå under de kommande månaderna, med början ungefär vid Vårdagjämningen på den norra delen, Höstdagjämningen på den södra delen, fram till Höstdagjämningen på norra halvklotet och Vårdagjämningen på södra halvklotet. Det kommer att bli en intensiv sommar och många fantastiska saker kan inträffa.

Det som är av största betydelse är dock att komma ihåg, det som regeringarna för närvarande presenterar som terroristhandlingar eller utomjordingar eller annat, är inte vad det verkar vara. Anklagelser mot andra länder, till exempel Ryssland, såsom varande det onda imperiet, fienden, presenteras och läggs fram för att väcka känslor hos folket mot Ryssland och för att stödja dessa planer av att starta krig mot dem.

Allt detta är olika möjligheter men denna Medvetenhet kommer återigen inte att utarbeta eller förutsäga någon eller några händelser, utan lämnar det upp till varje individ att ta ställning till, för att förstå att ni individer också kan förändra saker genom att inte köpa allt som sägs, och genom att förstå och lita och tro på att ni kan gripa in, med er egen större kraft och att detta är i linje med Andens krafter, som griper in mycket starkt just nu.

Denna Medvetenhet låter oss förstå att alla har möjlighet och möjligheter att förändra sina liv. Alla har möjlighet att frigöra sig från bedrägeri och svek, som så länge har drabbat mänskligheten.
Tidpunkten är rätt och tidpunkten är nu.

Denna Medvetenhet är klar.

Tack, Medvetenhet.

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

Channelled by Will Berlinghof
Webpage: Rainbow Phoenix
Email: will.berlinghof@bigpond.com

 

Du gillar kanske också...