Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 13 mars 2020

Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 13 mars 2020

Ett Meddelande till Ljusarbetare – 13 mars 2020

av Caroline Oceana Ryan

Denna veckas vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordelementalerna, Feernas Äldste, Änglalegionerna och Ärkeänglarna, kända som Kollektivet:

Hälsningar, vänner! Vi är mycket glada över att få denna chans att prata med er idag.

Vi ser flera saker som inträffar nu som kan vara svåra för många av er som telepatiskt tar upp andras tankar och känslomässiga energier.

Detta kan också utgöra en utmaning för många av er som i er ökande utsträckning plockar upp regeringarnas och befolkningens reaktioner och de inre, omedvetna reaktionerna på händelser som nu inträffar runt planeten.

Vi skulle säga, tillåt dig själv att känna känslor av ovisshet och osäkerhet nu, till och med ögonblick av rädsla och stress, innan du släpper ut dem ut i Ljuset.

Du kanske har hört i vårt senaste Abundance Call att många kommer att ha impulsen nu att kväva känslor och förneka dem, eftersom resonansen av rädsla eller panik är något som de anser som ”oandligt” eller ”otillbörligt” en Ljusbärare och Vägvisare.

Vi förstår absolut att din standard för dina egna känslor, tankar, beteenden och total resonans och vibration aldrig har varit högre.

Visionen ni håller nu för en mänsklighet som lever i en atmosfär av individuell och global Fred, Överflöd, Uppfyllande och Enhet är en stor sådan, och vi förenar oss med er för att fira en sådan.

Vi skulle bara vilja peka på de många hundratals liv ni har levt på denna lågvibrationsplanet under många tusentals år.

För de allra flesta av dessa liv var Överlevnad ert huvudintresse.

Livet på Jorden var inte bara utmanande och osäkert. Det var kaotiskt och ohållbart i många avseenden, på många platser, under mycket lång tid.

Så att själva cellerna i din kropp har (fram till de kraftfulla ljusströmmar som nu når planeten) varit inställda och främst anpassade till kamp och rädsla för förlust eller död.

När du ser rapporter i dina nyhetsprogram och pratar med andra om ett virus som dina myndigheter hävdar inte har något botemedel (även om all sjukdom kan botas) hoppar dina överlevnadsmekanismer in till handling.

Dessa skickar varningssignaler genom hela ditt sinne och din kropp och säger att du ska springa och gömma dig, slåss mot angriparen eller frysa till med chock eller panik.

Denna flykt-kämpa-frysreaktion är välkänd för er i motsats till det centrerade lugn som mänskligheten alltmer rör sig in i.

Ändå ger många efter för dessa mänskliga reaktiva medeltidsögonblick på Jorden, som om detta var det enda förnuftiga sättet att bete sig.

Det tryck som rädsla och panik utsätter kroppen för innebär att upplagringarna av näring, inre hanteringsmekanismer och fysisk uthållighet måste fly till de delar av kroppen och de känslor som är mest i behov av hjälp.

Detta är en extra stress som ni inte behöver i en tid då extra vila, C-vitamin och D-vitamin, rent nanosilver och ren mat och vatten behövs, medan yttre och inre spänningar inte gör det.

Vi försäkrar er att det finns högre former av hjälp som nu förekommer på Jorden för att hjälpa till att förhindra att denna sjukdom når till och med de lägre stadierna av en pandemi.

Och att du hjälper dessa ansträngningar när du föreställer dig att dessa hjälpare ska lyckas i sitt arbete och föreställer dig att du själv och de runtomkring dig och över hela världen förblir friska och lugna, i Frid och försäkrade om att Allt Är Bra.

Är detta det enklaste uppdraget ni någonsin har fått, Ljusbärare?

Nej, verkligen inte.

Ändå är detta det livet där ni har beslutat att avstå från er ackumulerade densitet helt – för att frigöra den täthet som ni har behållit från alla era andra Jordeliv och från detta liv.

Återigen är detta inte den enklaste eller minst utmanande uppgiften man kunde tänka på.

Och ändå – det är vad du och många miljoner andra valde som din väg innan ni inkarnerade, eftersom ni visste att i processen att släppa överlevnadsrädslan och panikreaktionen – att komma ur egot, personligheten och det mindre jaget, så skulle ni då börja resonera mer kraftfullt med ditt sanna, autentiska och högre jag.

Vi bagatelliserar inte vad ni upplever nu, kära ni.

Vi är medvetna om att många av er upplever den rädsla ni kände under en pest eller annan katastrof i andra Jordeliv.

Tänk på att när du skapar inre lugn i din tysta tid varje morgon – mediterar, skickar ut böner och framställningar, tillbringar tid i naturen, tömmer ditt sinne från alla tankar och pratar med ditt andeteam – att du förankrar det lugnet i de många tusentals som lever i områdena runt dig och utanför.

Tänk på att du lugnar Jordens energier, späder ut täta frekvenser och entiteter – skickar allt in i Ljuset där de kan läkas och transformeras, eller överföras till en allt högre form av sig själva.

Och tänk på att ditt mod i detta och alla hänseenden kallar in de högsta planen av Anden för alla att fira – att ingenting går förlorat och ingenting är i fara i större mening.

Vi skickar vår Kärlek, kära ni, i vetskap om att ni inte bara kommer att höja er över de nuvarande frekvenserna som ni nu navigerar, utan allt som återstår av den tredje dimensionella Jorden, eftersom ni villigt och ganska medvetet hjälper till att skapa den femte dimensionella Jorden.

Du står på kanten inte av katastrofen, utan av en Ny Jord. Vila ditt sinne och hjärta på det.

Föreställ dig skönheten i detta!

Kom ihåg vem du är och hur helt Älskad du är.

Stå rak nu.

Ni lever varje dag mer och mer på en Ny Jord, en som är befriad från alla de chocker och det tryck som ni lever under – Äntligen fria!

Namaste, vänner! Vi är alltid med er.

 

Copyright 2020, Caroline Oceana Ryan

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...