Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 19 maj, 2016

Teamet

Kollektivet

via Caroline Oceana Ryan

19 maj, 2016

Ett Meddelande till Ljusarbetarna

Den här veckan besvarar Kollektivet en fråga från en Ljusarbetare som skrev:

Många av oss på Jorden blir i allt ökande takt medvetna om att hierarkiska strukturer – de som styrs ”från högst upp” – ofta är skadliga för medvetandet hos dem som befinner sig ”längst ner”. Som ett resultat finner jag att jag inte litar på några hierarkiska organisationer.

Hur är Kollektivet organiserat? Om Den Högste Befälhavaren Sananda är befälhavare över Ashtars Befälsgrupp, representerar då inte detta en hierarki, snarare än ett kollektiv, där varje del i kollektivet är jämlik med alla andra delar?

I det förflutna har mänskligheten blivit manipulerad av information från så många , att det enda som verkar finnas att lita på är ens individuella sammankoppling med Universell Gudomlighet.

Kanske jag måste släppa taget om all misstro som jag känner. Men jag förstår inte varför Kollektivet verkar vara hierarkiskt till sin natur och jag önskar att jag kunde få det förklarat.

Kollektivet: Hälsningar, kära du, och till våra Ljusarbetar-vänner! Vi är glada över att idag få den här tiden för att samtala med er om denna mycket viktiga fråga. Din uppfattning om hierarki, som något som på er planet har utnyttjats i negativa syften, är fullkomligt förståelig.

Du har rätt när du säger att man på Jorden, högst upp har utnyttjat och tryckt ner medvetandet hos dem längst ner, och det är ett mycket gammalt, i allt större utsträckning ogiltigt sätt att få saker gjorda, och ett sätt som man inte kan lita till, eller inte ens längre är tillåtet.

Vi skulle kunna säga att medan hierarki är den specifika modell eller det paradigm som du tänker på, så är det inte hur vi i de högre rikena beskriver våra funktioner, roller eller vår ”plats” i den Universella livsplanen.

Till exempel så anser vi inte att vissa kraftfulla Ärkeänglar skulle vara ”högre” eller ”bättre” än, eller mer kraftfulla än en liten alv eller älva, bara på grund av Ängelns mycket stora storlek eller dess specifika förmågor eller häpnadsväckande djupgående kunskap.

Varenda varelse, vartenda kronblad på varenda blomma, vartenda löv eller varje vattendroppe i skogen, anses ha lika värde och betydelse, av den Universella Källan av Kärlek och Ljus som har skapat dem.

Det finns en källa, medvetandets gnista, som strävade för att stiga fram, som bad att få bli född, för att få uttrycka sig själv i en ”yttre form”.

Detta individuella medvetande, förenat med det stora Hela som är Universum, uppfattas av oss alla med största respekt och vördnad.

På grund av er mentala och kulturella fostran, blir er förväntning att för att någon uppenbarligen är mäktigare eller verkar ha ett större arbete att utföra, så står de högre än andra i hierarkin som är Himlens Kollektiv.

Det är förståeligt, för bilden av de högre rikena och av Gudomliga Varelser, som ni hela livet har matats med, är att ”dessa här är mycket mäktiga, och mycket underbara och de här borta är rätt små och svaga, ändå glada för att få tjäna de större, mäktigare Varelsernas högre syfte”.

Det är en rolig tanke – när vi talar, så kan vår skrivare faktiskt med sitt inre öga se älvorna och andra knytt-väsen som skrattar och fnittrar, rullar runt på marken med en glädjefylld glimt i ögat, åt självaste tanken på att någon varelse skulle vara mer eller mindre betydelsefull än någon annan.

Nå, har vissa varelser hunnit längre än andra på vägen?

Är några kanske visare och har dessa i högre grad hunnit komma i besittning av en större del av sin medfödda Gudomliga Kraft och skönhet – in i sin medvetenhet om en sådan och till sitt bruk av en sådan?

Har vissa strålande, vackra varelser på de högre nivåerna – de som hör till Ashtar Command och de som hör till ännu högre riken – Uppstigit till en punkt av varande, för att vara i stånd till att se och tala med och direkt svara till Moder/Fader Gud/Gudinnan?

Förmår de överblicka hela planeters Uppstigning, som den som er egen, och få de handlingar i rörelse som räknas som tillåtna ingripanden, vilka i denna stund tar er ännu närmare NESARA-lagens införande, till ett fullständigt förkunnande om den Galaktiska närvaron – till återinförandet av mänsklig självständighet på Jorden?

Med all säkerhet – ja. Dessa varelser existerar.

Men Lagen de efterlever är Kärlekens Lag, kära du – inte egots lag. Och helt säkert följer de inte någon hierarki som är tät eller av ett lägre system, byggt på en känsla av själv-betydelse, eller bristen på den.

I kärnan är din fråga: ”Hur mäktig kan jag bli, innan jag blir alltför uppfylld av mig själv, och gör samma misstag som vår planets maktlystna härskare har gjort under tusentals år”?

Vi vill säga: ”Ljusvarelse, håll ständigt i minnet-hjärtat, en mycket stark önskan att få tjäna Ljuset och hela dess Gudomlighet, så kommer du att tjäna detta Universums varelser med den inbyggda ödmjukhet som följer med vetskapen om att ’alla är värdefulla i Guds ögon’ som barnsången lyder, och att ingen ses som mer eller mindre betydelsefull än någon annan, vilken deras funktion, roll eller nuvarande utvecklingsstadium än är”.

Har vissa hunnit längre på sin utvecklingsväg än andra? Helt säkert. Ändå blir ingen, var man än står, nedvärderad eller nedlåten, eftersom man håller på att Stiga Upp i en framåtgående rörelse till en större harmonisering med sin egen Gudomlighet.

Du ställer en fråga om vår egen struktur. Vi kallar den inte ”hierarkisk” i den mening som du menar det, än mer vad Högste Befälhavare Sananda säger att han skulle vara ansvarig för andra, på ett sätt som skulle frånta deras fria val, eller att det skulle förneka en grupp eller en individ deras betydelse som en ovärderlig närvaro.

Vi väljer att säga att processen fortgår, den är flödande och öppen för alla.

Om du är villig att utföra ett empiriskt uppdrag och röra dig till en högre själstillväxt, så kan du bli en varelse på nästintill vilken nivå som du önskar, Uppstigande till allt högre dimensioner och nivåer av Gudomlig Visdom, Kärlek och Förståelse.

Det finns ingen begränsning för den tillväxt som du kan alstra, inte heller för det ansvar du kan ta på dig för att tjäna andra, på varje nivå på vägen.

Frågan är: ”Är du villig att lära dig och att växa, vilket du måste göra, för att ta på dig dessa högre roller?”

Kommer du att ”förtjäna dina Änglavingar”, som man säger, genom att känna dig liten? Eller genom att förstå din medfödda kraft och förvånansvärda förmåga att återupptäcka och återföda dig själv till allt högre nivåer, under varenda dag i ditt liv, i vartenda ögonblick i din existens.

Därför säger vi: När ska ni ansluta er till oss, i Ärkeänglarnas rike? I Älvornas Rike? I och bland alla Elemental-väsens energi på er vackra Jord?”

Bland de Ängla -skaror som nu omger Jorden med toner av frigörelse och möjliggörande?

Bland de högsta varelserna av Ljus, gjorda enbart av vackra ljudfrekvenser och högre eteriskt Ljus?

För allting är nu öppet för er. Vi kallar på er, kära ni, för att ni ska kunna ansluta er till oss här – för att överträffa de platser som vi har uppnått!

Vi ber er inse Vilka och Vad ni i sanning är och att ni ska minnas, med glädje i era hjärte-sinnen, att hur högt berget än verkar vara som står framför er – i er struktur, eller i Ashtar Commands struktur, eller i någon annan grupp som ni kan nämna – att ni har placerat det framför er själva som ett storslaget Äventyr, som en enormt och strålande Uppstigningsklättring.

Det är därför ni befinner er här på Jorden och det är därför ni befinner er här i de högre rikena.

Nu, kära ni – vi dömer inte och vi förtrycker inte. Vi väntar på att ni ska ansluta er till oss.

Ljuskrigare, ta upp er sabel av Ljus, och följ med oss, för denna väg är den som ni har valt.

Namaste, vänner! Vi är med er, i varje ögonblick.


Copyright 2016, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to this original post. Thank you.

Message to Lightworkers – May 19, 2016

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...