Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 30:e september

Teamet

Den senaste vägledningen från våra vänner, Galatikerna, Elementalerna, de Uppstigna Mästarna och Änglavarelserna som kallas Kollektivet:

Hälsningar, Modiga Ljusvarelser!

Vi är mycket glada över att få möjligheten att tala med er i dag igen.

Ni kanske blir förvånade av att få veta, att innan inkarnationen, ”såg ni fram emot” (om än från en dimension där det inte finns tid) denna del av er Jordresa, när energierna skulle välla in, och ni skulle kisa på grund av det starka ljuset från dem.

Ni visste att ni skulle känna er osäkra ibland, på hur ni skulle ta in dessa kraftfulla energier – ego-sinnet försöker kämpa emot dem ibland, och tänker att dessa inte är till hjälp nu, eftersom de känns så konstiga och utmanande.

Många rapporterar om att de känner sig svaga eller skakiga. Andra känner sig känslomässigt upp och ner, eller känner att deras nuvarande arbeten, relationer, eller hem inte längre stämmer med vilka de är. Även deras kläder eller frisyr, kan verka tillhöra någon annan.

Detta är mycket underbara indikationer från den vilda flod ni forsar fram på, och med det mod och den uthållighet ni styr er lilla farkost, genom kraftfulla forsar.

Tänk på att det inte alltid kommer att vara så här.

Ni kommer inte alltid att känna er att vara under konstanta vågor av förändring, och en yttervärld i kaos, som nuvarande händelser runt om i världen vittnar om.

Betrakta det som ett vackert, kraftfullt och positivt tecken på, att allt verkar vara i ständig förändring nu.

För innan ett nytt system kan komma på plats, måste det gamla falla sönder och glömmas bort.

Och även om det är svårt för den vänstra hjärnhalvan och ego-sinnet att förstå eller acceptera ibland, utan att få panik, trots det – visste ni att dessa stunder skulle komma, och ni har omedvetet väntat med spänning, på detta ögonblick under hela detta jordliv.

Och så, kommer ögonblicket.

Och det är ett utdraget ögonblick, eftersom det har tagit århundraden på sig för att komma hit, och årtionden av ert liv för att utveckla.

Men nu är det här: avslöjandet, avtäckningen, och avmaskeringen, av dessa nu obrukbara krafter, som tog er och er värld långt ner på en mörk väg, för att hjälpa dem, tillsammans med förlusten av er individuella Gudomliga essens.

Deras mörka visioner och planer smulas sönder mer för varje dag – de är faktiskt ganska oroade över den hastighet med vilket detta sker.

Så när ni ser en ”debatt” på TV mellan en mörk, men organisk, och en med en tillverkad/klonad livsform, och båda påstår sig vara människor och ledare, då vet ni mycket bättre.

Många, majoriteten, är just nu ovilliga att ta tag i de villfarelser, de så noggrant utbildats att tro på. Samma energi som hjälper er att komma till er Uppstigning, har oundvikligen fört dem till detta ögonblick.

Och vi tänker inte bara de tusentals som står vid Jordens Beskyddare i Norra Dakota, utan på många miljoner.

Vi tänker inte bara på de tusentals avsikterna med den avhumaniserande retoriken om syriska och andra flyktingar, utan på många miljoner.

Och vi ser, med inrättandet av National Museum of African American History and Culture, en återspegling av den mycket stora förändring som har skett under de senaste decennierna, för alla raser och kulturer, runt om i världen.

Tänk på, att under 20 års tid, har president Obama och de som stöder honom (både de med fysiska kroppar och de med eteriska) sänt ut kraftfulla energier av sanning, stabilitet, rättvisa och jämlikhet – grunden för NESARA-lagen – inte bara till USA, utan till hela världen – alla nationer och alla folk.

Detta är en kraftfull ledstjärna, och vi ger vårt ljus och energi till det också, och kommer alltid att göra det, om inte er välsignade Moder Jord önskar något annat.

Denna tillfälliga tid av växtvärk och obehag, med att se gamla ärenden och konflikter stiga till ytan, handlar inte bara om polisskjutningar eller stulna primärval, eller er eller era nära och käras kamp för pengar, hälsa eller välmående, vilket är svårt när det pågår.

Denna nya era signalerar frigörelsen av den tredimensionella konstruktionen, och födelsen av Uppstigningens medvetande – den kristallina medvetenheten som rekonstruerar varje fysisk cell och lyfter varje del av ert liv, till en helt ny nivå.

Och därför – obekvämt och konstigt? Mycket troligt.

Men oönskat? Säkerligen inte.

För ni själva skapar er egen Uppstigning, er egen femdimensionella verklighet, och er egen kraftfulla tillväxt och högre medvetenhet.

Så även om ni inte för närvarande har ett eget rymdskepp utanför hemmet, har ni ändå gjort plats för ett sådant i ert medvetande. Ni har skapat möjligheten för ett sådant, med er glada förväntan, er glada begäran.

Ni är faktiskt de som har beslutat ”Och så är det! Ta fram denna Nya Jord och era nya liv, våra kollektiva själar! För det framåt och skapa detta, Universum! ”

Och så ska det bli.

Namaste, kära ni!

Era Galaktiker och era själsfamiljer trängs runt er nu, fulla av glädje, fulla av beundran och förvåning, för er styrka, ert mod och ert allt starkare ljus, och vi förenas med dem och tackar er för er underbara hjälp för mänskligheten, för er egen själs tillväxt, för räddningen och healingen av er planet.

Och så är det!

Översättning: Margareta Jonåker

 

Du gillar kanske också...