Mike Quinsey Kanaliserar sitt Högre Själv, maj 27

et-contact

Mike Quinsey Kanaliserar sitt Högre Själv, maj 27

 

Saker och ting utvecklas bra trots att det inte verkar så, och framsteg görs för en fredlig lösning som kommer att skapa fred i världen. Uppgiften med att förverkliga det verkar omöjlig, med tanke på antalet oroshärdar som finns, men de med starkare krafter än de på Jorden, kommer att ingripa för att skapa världsomspännande fred. Det kommer till en punkt av ”nu räcker det” och då kan karmiska ärenden läggas åt sidan, för att se till att fred kommer till stånd, och de mörka Tjänarna stoppas i sin framfart. Starka åtgärder vidtas redan, för att skapa förutsättningarna för att fred ska uppnås, genom att angripa den grundläggande orsaken bakom oroshärdarna. Många drivs av dem som gynnas av resultaten i turbulensen, i synnerhet när det gäller krig som fyller fickorna på vapentillverkarna. Var säker på att det snart kommer att förändras, eftersom de som övervakar dessa situationer har kraft och auktoritet att ingripa.

Migrationen av många människor är helt enkelt resultatet av ojämlikheten i världen. De är era bröder och systrar som har drabbats av brist på enkla saker, som garanterar en acceptabel livskvalitet. I er moderna tid verkar det otänkbart att vissa människor fortfarande är utan tillräckliga vattentillgångar, och många svälter i en värld av överflöd. Det är sant att vissa hjälporganisationer gör sitt bästa för att hjälpa dem som behöver, men de kan inte klara av problemet på grund av dess storlek. Det finns dock en generell förändring av människors sätt att tänka om andra, och vissa flyttar för att hantera de mest akuta problemen.

Eftersom många invandrare bosätter sig i ert land, förstår ni att de är människor precis som ni, med samma önskemål om en fredlig samexistens. De kanske klär sig annorlunda och har sina egna religiösa övertygelser, men invärtes är de precis som ni. Så gott som alla själar vill ha fred så att mänskligheten kan komma samman och njuta av Jordens frukter. Det finns tillräckligt för alla att leva ett lyckligt och bekvämt liv, och det skulle sätta stopp för de problem som aldrig tycks upphöra. Efter att ha haft många liv i denna cykel, har ni fått så mycket erfarenhet som nu kan komma till användning, för att i harmoni föra samman människor. Vissa grupper arbetar redan med att ge stöd till dem som behöver det, men problemet är av global karaktär och mycket mer behövs om problemen ska kunna utrotas.

Folk frågar vad de kan bidra med när deras alternativ är begränsade, och om ni inte kan ge pengar så kom ihåg, att bön är ett kraftfullt verktyg som kan åstadkomma bättre resultat än ni kan föreställa er. Bönens kraft är legendarisk och har mycket att erbjuda som kan få till stånd en anmärkningsvärd respons. Energin från bönen kräver åtgärder, och i något skede kommer det att hända, men inte nödvändigtvis exakt på det sätt som ni bett om. Högre Ljusvarelser vet vad som är bäst i en speciell situation. När ni börjar bry er om andra, attraherar ni de energier som kan hjälpa er också, så gör också andra varelser som har liknande ambitioner. Lagen om Attraktion är ansvarig för många tillstånd som ni skapar omkring er, men det är klokt att inte ge energi till de saker ni inte gillar, för om ni gör det kommer de att lockas till er.

Under eoner av tid ni har hållits tillbaka, och matats med diet av lögner för att hålla er i schack, och för att förledas att tro att ni är utan kraft att förändra situationen. Därför har ni inte fått veta sanningen om era födslorättigheter som ett ”Guds barn” och alla de möjligheter som kommer av det. Ni är kraftfulla bortom er nuvarande förståelse, och allt eftersom kraften i Ljuset ökar, kommer ni att börja vakna upp till er sanna potential. När ni gör det, kommer de mörka Tjänarna att förlora sin makt över er, och ni kommer att börja inse att ni verkligen är Gudar i vardande. Inom en mycket snar framtid, kommer mer utvecklade varelser till jorden, och ger er av sina kunskaper, så att ni kommer att kunna förstå er sanna potential och förstå meningen med livet. När de negativa energierna tagits bort, kommer ni att utvecklas mycket snabbare, och inte hindras av falska läror.

Den nuvarande situationen på Jorden visar att väderförändringarna har en effekt på årstiderna som inte längre är normalt. Ni upplever extrema temperaturer och det allmänna intrycket är att de är här för att stanna, men det kommer att normaliseras och bli mer acceptabla så småningom. Ni kommer att märka att djurriket är mer mottagligt, men deras livsmiljö kommer att förändras innan det blir ohållbart för deras existens. Det gäller även för haven som blir varmare, eftersom de drabbats av de smältande isarna. Till slut kommer vissa landmassor att påverkas, men ni kommer att förvarnas, eftersom det kan röra sig om områden som är bebodda.

Allt eftersom kommer era vänner från rymden att förse er med lämplig teknik för att ta itu med de eventuella förändringar som kan påverka er allvarligt. De övervakar noga hur det fortskrider, och när det krävs hjälp med justeringar för Moder Jord. Ni kan vara säkra på att mänskligheten skyddas, för att säkerställa minimal skada och förlust av liv. Vissa händelser är karmiska till naturen, och i sådana fall kan vi inte påverka. Vi kommer annars att bidra till att skydda alla livsformer och vid behov flytta er till ett säkra områden. Vissa omvälvningar är oundvikliga, men eventuella besvär för er kommer väl att uppvägas av era slutliga vinster.

Det kan finnas några människor som inte har känt att tiden går snabbare, men den kommer att fortsätta att göra det, eftersom det driver er till de högre dimensionerna. Vissa förändringar märks redan och de innehåller en högre nivå av medvetenhet. Alla själar kommer inte att vara med om denna upplevelse, eftersom de inte är redo och inte kan flytta från sin nuvarande nivå. Alla kommer att finna sin rätta nivå med tiden, och kommer då att vara med om Uppstigningen, som många förbereder sig för nu. Bekymra er inte om vilken nivå ni har nått, eftersom alla kommer att befinna sig exakt där de är avsedda att vara.

Era utvalda ledare för denna period är David Wilcock och Corey Goode, och ni uppmanas att notera deras budskap av Kärlek och Ljus om ni vill bli uppdaterade av dem. Använd dem som måttstock för godkännandet av andra, eftersom de vet om att ni går igenom en viktig tid. Var medveten om att de mörka Krafterna desperat försöker skrämma er att tro att ni kommer att bli attackerade av utomjordingar, när de i själva verket ”hittar på” och helt enkelt är falska och lurar er.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv, och jag lämnar er med kärlek och välsignelser. Må Ljuset lysa under era dagar och på vägen till fullbordan.

 

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

Website: Tree of the Golden Light

 

 

Du gillar kanske också...