Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 2 oktober

Teamet

Kollektivet

Meddelande till Ljusarbetare

2 oktober 2015

Kanal: Caroline Oceana Ryan

 

 

Den senaste riktlinjerna för Ljusarbetare, från våra vänner, de femte och sjätte dimensionella varelserna som kallas Kollektivet:

 

Hälsningar, vänner!

Vi är glada över att få möjlighet att tala med er i dag igen.

Vet att vi är med er, att ni aldrig är övergivna till er världs yttre läge, som, trots att den når längre och längre in femte dimensionellt liv nu, är dock fortfarande i sin födelseryckningar, framväxande ur den brinnande skötet av den tredje dimensionen.

Vi är medvetna om det som verkar vara era nuvarande förluster, både flyktingsituationen i flera delar av världen, och den senaste tidens dödsfall i USA, i Oregon. Förstå att det finns många sätt att lämna den här planeten på, och att även om vissa dras ut ur detta fysiska liv innan deras planerade avgångar, gör de flesta inte det.

 

Tillåt dem deras väg, både de som är till synes förlorade till er på plötsliga sätt, och de som helt enkelt fasas ut ur ert liv.

 

Ni är mycket mindre intresserade av dödsfallen hos dem i främmande land, och de i ert eget land, som ni inte känner eller hör talas om, eller vars död är inte så dramatisk som ett skjutande skulle innebära.

Detta beror på att ni är genljuder långt mer känslomässigt med dem som ni har utväxlat någon form av energimässig kommunikation och förståelse för, de vars berättelser ni vet eller kan relatera till kulturellt på något sätt. Det är så att det är en form av våld som lösgörs av den fysiska världen så plötsligt, utan förvarning, och till synes utan val.

Och ändå har ni själva lämnat det fysiska planet många gånger-hundratals gånger, och ni vet inombords att det inte innebär slutet.

 

Ni vet väl att det alltid finns en återkomst i en annan form, på ett annat plan, vanligtvis ett högre plan, och en högre form. Så, när ni förståeligt känner förlust när ni ser politiker och förnimmer dem bakom kulisserna som man kan kalla hantlangare, manipulerar personer och händelser för att skapa masspanik och kaos, så förstå att ni kan se dessa händelser utan att emotionellt dras in dem.

Ni är kapabla, så att säga, att inte spela deras spel.

Ni kan höja er över detta, välsigna och skicka Ljus till dem som har släppt det fysiska (vi refererar inte till dem som ”de förlorade” -för de blir inte förlorade).

 

Ni kan på detta sätt skicka dem det stöd som hjälper dem till en enkel och glädjefylld övergång till de högre världarna, där de guidas av Änglar och kära som gått före dem, till ett nytt liv och ett nytt äventyr. Visst får detta jordens sociala och politiska utseende att se skakigt och konstigt ut, när våldshandlingar, som ni nu ser förekommer på gatorna i Syrien och i östra Europa och på andra håll, bryter ut och utsätter många för fara.

Återigen, ber vi att ni tillåter dem sin egen väg till Uppstigning och deras egen själsresa, oavsett den fara som de till synes lever i.

 

Saker och ting har skiftat på er planet. När själar lämnar kroppen nu, är det mycket mindre sannolikt att de återinträder i det pågående rörelsen av att ”återvända” till det tredje dimensionella karmiska hjulet, såvida de inte väljer att göra det.

Det kommer snart inte att finnas en tredje dimension på jorden såsom ni känner till det. Det kommer verkligen att bli en treddimensionell Jord, men det kommer att bli en högre form av den dimensionen, med mycket mindre våld och densitet, och de av er som läser detta nu, kommer inte, med några få undantag, att vara på den Jorden. Ni kommer att uppleva den Nya Jorden som ni för närvarande bygger och lever på.

Och vi är medvetna om att ni väntar på ett stort ögonblick av övergång och räddning, där några få fantastiska meddelanden permanent befriar er från bojorna ur det förflutna och plötsligt driver er framåt till en värld av NESARA och GESARA, av fullt avslöjande av vår Galaktiska närvaro, och plötsligt införande av Jorden i den intergalaktiska befolkningen.

Vi skulle säga att även om det är en vacker dröm, är det i allmänhet inte så ni gör saker.

Steg har redan vidtagits för att skapa fullständig avslöjande, vilket redan existerar för många som är öppna för att ta emot sådana, och som sker i etapper för alla andra personer.

Åtgärder vidtas också ständigt för att fullt ut anta bestämmelserna i NESARA lagstiftningen – har ni inte sett rörelsen mot att garantera full demokratisk deltagande av alla medborgare via skydd av rösträtt, ett slut på massinspärrning i USA, kravet på märkning av livsmedel och rörelsen mot ekologiska livsmedel och vegetarianism, mot djurens rättigheter, hbt-personers rättigheter och universellt skydd för er omgivning?

Ni har sett dessa, och mycket mer, bland annat förklaringen av många, att fortsatt trafficking och övergrepp mot barn av organiserade religioner och regeringar avslutas helt.

Ni är de som skapar denna nya värld ni börjar att leva i, och det behövs inte någon ”räddning” för att ni ska ha den.

Vi skulle vilja säga, att ni verkligen får mycket hjälp, mycket högre stöd när det gäller att integrera de högre Ljus och gammastrålningsfrekvenser som nu når Jorden, i ert sinne, kropp, känslor och ande.

Men det är ert egna stadiga engagemang som garanterar er Uppstigning, er rörelse till en högre nivå inom alla områden i livet och till andlig medvetenhet.

Ni har sett barn bli arga när en förälder eller annan vuxen försöker att ”hjälpa” och göra något för barnet, när den ungen är fullt kapabel att göra det själv.

Kanske tar det lite längre tid, och innebär några missade försök, men barnet önskar kraftigt ha styrkan, självständigheten att lära sig nya färdigheter som krävs för att bädda sängen, knyta skorna, skapa en Lego skapelse av egen design.

Och därför skulle ni vara mycket misstänksamma och arga faktiskt, om ännu en auktoritär folkmassa som påstår sig vara ”över” er skulle komma in i er värld och helt enkelt ”fixa” allt för er.

 

Ni skulle inte växa och lära på det berättigade och fullkomligt lysande sätt som ni håller på att lära och växa, och ni skulle då behöva skapa situationer som kräver att ni kan bryta er loss från oss, precis som ni nu bryter er loss från er nuvarande maktstruktur.

Och därför står vi tillbaka, lämnar stöd om vi kan, utan att göra jobbet åt er – detta är lagen i detta universum, och detta har varit ert tydliga val från början, kära ni. Ni kan tro oss på den punkten.

Och bygger ni denna nya och vackra planet, botad från hennes smärtor, ärr och utgrävningar?

Skapar ni olika sätt att resa i Universum och träffa andra livsformer? Skapar nya former av kommunikation, resor, arbete, utbildning, healing-som har att göra med ljus och högre energier? Som är hållbara och inte skadar någon, och befriar alla?

Utan tvivel, gör ni det och mycket mer.

Ni börjar på nytt, ni blir ert högre jag!

Även när ni noterar det som länge kallats tragedi och förlust, och som nu kan kallas ”plötsliga övergångar.”

Även när ni ser de många tusen som lämnar sitt land och söker frihet, fred, mat och tak över huvudet som inte kostar Jorden något, eller är dolda från dem, gör ni inte på ert egna sätt samma sak?

Vi är alla i samma stora vackra båt tillsammans, och vi rör oss alla framåt, och det går inte ett ögonblick utan att någon aspekt av detta nya liv skapas av er, i nya och högre villkor.

Och ja, terrängen är tuff några dagar. Men tvivla inte på er förmåga att flyga, och därmed bara traska vidare.

Sprid era vingar-kräv er uppåtgående energi, och notera farten ni åker på.

Det är verkligt. Detta ögonblick är verkligt.

Ni befinner er i den femte dimensionen, byggstenarna som är omkring er, flyttade av er, använda av er för att Skapa.

 

Det är vad ni kom för! Och skönheten i det är mer än vi kan uttrycka.

Namaste! Ni är aldrig ensamma.

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

Copyright 2015, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to this original post. Thank you.

A Message to Lightworkers – Oct. 2, 2015

 

Du gillar kanske också...