Kollektivet av Guider via Salena Migeot, 9 juni

Teamet

Ett budskap till Era Själar 9 juni, 2016

Kära Älskade Ni,

Det är med stor kärlek som vi hälsar er i dag. Ni är i en snabbare spiral till högre manifestation av er själva. Denna process kommer att fortsätta under en viss tid och när den kommer, känns det som om ni sitter i en berg-och dalbana – ibland upplever ni lätthet, flöde, och enighet till synes utan ansträngning, men under korta tider, kommer ni att uppleva den exakta motsatsen. Det finns inget ”botemedel” för dessa symtom. Vi har tidigare sagt att ni kommer att ha några udda fysiska förnimmelser, som många av er kommer att tolka som symptom på något. Vet att det inte är något som kan botas, utan något som måste uthärdas i denna process. Omfattningen är allt från lite till mycket värk och smärta, stickningar, yrsel/svindel, egendomligt ljus och färg, en större medvetenhet av rörelser i det perifera seendet, huvudvärk, matsmältningsproblem, ökad medvetenhet om rörelse eller energi i vissa delar av er kropp, och många andra underliga känslor. Dessa saker behöver inte undersökas av läkare och kan inte åtgärdas genom läkarvård. Det är bara biverkningar av den omkalibrering ni går igenom, men det är inte enbart av en fysisk karaktär.

Beträffande er emotionella och mental kropp, så håller ni inte på att få ett känslomässigt psykbryt, eller en psykos, utan det är inget annat än transitionella ökningar i energifältet. Detta kommer att vara olika för var och en, men några vanliga manifestationer är känslan av att ni är mycket sårbara, på ett sätt som ni kanske inte har känt sedan ni var små barn eller tonåringar. Detta kan förorsaka att ni blir defensiva, skyller på andra, eller vill undvika andra av rädsla för vad ni kommer att säga eller göra, eftersom det skiljer sig från era normala balanserade kontakter med dem. Vi menar de som är er närmast, som ni älskar och avgudar. Ibland kommer de att kännas som fiender, som har blivit annorlunda eller agerar annorlunda mot er, fast de faktiskt är samma människor som ni känner och älskar, och som känner och älskar er mycket. Det beror på att er uppfattning färgas av känslomässiga rester, som ni frigör under den här resan till en högre version av er själva.

När ni fortsätter denna process, kanske ni kommer på saker era kära sagt eller gjort som ”bevisar” att de verkligen inte älskar er. Detta kommer att vara en utmanande tid för dem som redan ifrågasatt sina relationer eller andras lojalitet mot dem. Älskade Ni, det bästa råd vi kan ge er är att inse att alla tester kommer att sluta, så snart ni inser att det är ett test. Om ni ger dessa tankar och känslor tilltro, kan ni manifestera det ni inte vill ska beröra era relationer. De som hela tiden ifrågasätter sina relationer, måste i grund och botten göra ett val, vill de berätta för sina nära och kära om sina tvivel och acceptera dem som de är, för att få veta om de går igenom liknande växtvärk, eller behöver relationen med dem avslutas.

Vi föreslår kärleksfullt, att ni inte dömer dem på grund av vad ni ser/uppfattar, utan på vad de faktiskt säger och gör från dag till dag. Lägg fokus på alla de saker som ni älskar hos dem, och allt i er relation som ni är tacksamma för. Gör ert bästa för att tillåta välsignelserna överträffa era uppfattade oegentligheter, i relationer till andra. Om ni gör en ärlig bedömning av er relation över tid, och ni fortfarande genomgående tycker att det är ur balans, då kanske ni kan börja tänka på att göra förändringar. Men om ni märker att era problem med personen i fråga, bara uppstår när ni känner er defensiva och känslomässigt utmanade, är det en indikation på att det är ett tillstånd som kommer att passera, och inte en sann bild av ert faktiska förhållande. Vi poängterar detta mycket tydligt för er, eftersom många av er ifrågasätter saker när era känslomässiga sårskorpor lossnar. Dessa sår har en skev verklighetsbild och grumlar er uppfattning.

Er verklighet är större än ni tror att den är. Religion är tron på en viss verklighet. Varje religiös människa har accepterat en version av verkligheten, som stämmer överens med deras uppfattning. Detsamma kan sägas om varje politiskt parti. Varje form av ”ism” är en övertygelse för eller emot något. Ni kommer snart att förstå i vilken utsträckning ni har trott på en viss verklighet, som till stor del är en konstruktion av vad makthavarna velat få er att tro. När denna ”verklighet” exponeras, kommer många av er att uppleva ett brett spektrum av känslor – ångest, svek, förvirring, för att nämna några. Däremot kommer det att finnas de av er som kommer att känna lättnad, validering, och kanske till och med känna att ni blir befriade av att röra om i den misstänkta grytan. Ni kommer alla att förstå att Trollkarlen från Oz har varit framme, och ni kommer inte njuta av känslan när ni får veta i vilken omfattning ni har lurats. När alla aktörer, som spelat rollen som Trollkarlen från Oz är exponerade, kommer ni att bli chockade över att de till synes goda, är en del av bluffen, och i vilken utsträckning de har arbetat med dem, som ni kanske har misstänkt hela tiden inte var så bra.

Eftersom denna exponering fortsätter kommer ni att ifrågasätta verkligheten av allt. Därför behöver era nära och kära finnas i närheten. Så återigen, vi uppmanar er att vara försiktiga, och vara mycket tydliga med vilka era nära och kära är, och hålla dem nära eftersom ni kommer att behöva varandra för stöd och tröst, om den känslomässiga berg-och dalbanan i ert liv blir lite mer skrämmande. Kom ihåg att en berg-och dalbana går upp och ner, och efter varje ner, går den upp. Ni kommer att uppleva högre toppar och lägre dalar än ni någonsin trodde skulle vara möjligt. Och det kommer att fortsätta på det sättet, tills ni börjar känna att ni bor i lustiga huset, som inte känns så lustigt, utan bara blir konstigare och konstigare. Och varje gång ni börjar bli missmodiga, kommer det att komma ett nytt upp som försäkrar er om att verkligheten ni flyttar till, är mycket bättre än ni någonsin tidigare varit med om. Lita på det.

Er tro skapar er verklighet, så välj er tro klokt och väl. Och ni är på rätt väg med er tro. Våra förslag är: Tro att massexponeringen som kommer, är för det högsta goda. När allt är exponerat, kommer ni att vara välinformerade om allt som är bra för er att känna till, och ni kommer inte att känna er så små, i termer av mänsklig kraft. Ni kommer att känna er små i förhållande till storleken av de multiversum som ni kommer att lära er mer och mer om. Och ni kommer att känna er stärkta av att vara en del av Enigheten av Alla. Ni kommer att inse att allt är av betydelse, och meningsfullt, ni inkluderade. Älskade Ni, det finns sådana underverk i beredskap för er! Det är som om er värld/ uppfattning/ ”verklighet” är en tunnel ni har bott i, och just nu närmar ni er snabbt slutet av tunneln. Snart kommer ni att vara i slutet av tunneln och ni kommer att upptäcka underverk och gränslöshet om vilka ni verkligen är, och vilken DEN SANNA VERKLIGHETEN är.

Och så är det.

 

Med allt vårt Stora Överflöd av Kärlek till Er, VI ÄR:

KOLLEKTIVET AV GUIDER

 

Översättning Margareta och Hans Jonåker

Channeled by Salena Migeot

Feel free to forward or repost this message in it’s entirety with proper attribution.

 

Du gillar kanske också...