The Collective of Guides via Salena Migeot, 13 juli, 2018

Ett Meddelande från Era Guider 

13 juli 2018

Ni kära, vi älskar er väldigt mycket. Var och en av er är suveräna varelser. Ni behöver inte knäböja i vår närvaro. Ni behöver inte använda vackra ord för att tala med oss. Ni behöver inte gå till speciella byggnader, eller ens speciella rum. Det gläder oss när ni tar kontakt med oss ute i naturen, där så mycket mer av skapelsen är tillgänglig för er. När ni använder naturens breda palett som bakgrund i era liv, upplever ni vanligtvis mycket mer välbefinnande än de som inte njuter av naturen.

Solen är inte er fiende. Det är oerhört viktigt att ni periodvis tillbringa tid i solen för att fylla på er vitamin D-depå. Kosttillskott är bara marginellt välgörande i jämförelse med den äkta varan. Er kropp svarar mycket bättre på naturligt solsken än på fabrikstillverkade piller. Ju mer ni succesivt kan öka er tid i solen, desto mindre kommer ni att använda onaturliga preparat för att ”skydda” er från solens strålar.

Vi rekommenderar, om ni inte är vana vid att vistas utomhus utan ”skydd”, att börja göra det c:a 10 minuter om dagen. Efter ett antal dagar kan ni öka på det till 20 minuter, 30 minuter osv. På så sätt kommer ni att försiktigt acklimatisera er till solen och dess fördelar.

Era övertygelser är starka. Vi rekommenderar att ni tänker på solen som helande, och det kommer att bli er upplevelse. Er upplevelse kommer att vara mycket viktigare än någon hörsägen eller tryckt information. Vi rekommenderar inte att ni tillbringar timmar i solen, om ni inte är vana vid det. Vi föreslår att ni gör det till en vana att tillbringa tid i solen i små portioner, tills ni och er kropp har vant er vid den. Ju mer ni lär er genom erfarenhet, desto mer kommer ni att kunna dela med er av korrekt information till andra.

Det betyder inte att de kommer att ha samma upplevelse som ni. Er upplevelse är er, och någon annan kanske gör samma sak, men får en helt annan upplevelse. Därför råder vi er att fortsätta genom livet med en känsla av äventyr, när det gäller att skapa er egen verklighet genom era egna önskningar och upplevda erfarenheter. Vi rekommenderar inte att ni prövar på saker bara för att andra människor har gjort det, utan att de uppnått ett tillfredsställande resultat.

Det finns många orsaker till att människor har oönskade upplevelser. I många fall är oönskade upplevelser ett resultat av stress, rädsla, oro för utfallet eller ett försök att kontroller en situation eller andra människor.

För många människor gäller inget av ovanstående. De som inga av dessa faktorer gäller är de som lever sitt liv i flödet. De som lever i flödet tenderar att uppleva mycket större lätthet i livet. Vi uppmuntrar er starkt att anamma allt som är för ert allra bästa, och avsäga er allt som inte tjänar er. Vi har förenklat detta meddelande, eftersom ert liv kan vara så enkelt om ni tillåter det att vara det. Vi råder er att förenkla ert liv så mycket som möjligt.

Ju mer ni släpper taget, desto mer kommer ni att njuta av livet. Med det menar vi – släpp de relationer som inte längre gagnar er. Gör er av med alla materiella saker i källaren, på vinden och i ert garage. Släpp allt oönskat ansvar – av ägarskap, av skyldigheter som ni inte har något starkt personligt intresse av, av positioner som inte återspeglar era värderingar. Var villiga att byta det som inte gagnar er mot det som ger er stor glädje. Var den förändring som ni vill se i världen och börja med ert eget liv. Och så är det.

Kollektivet av Guider

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...