Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 20 April, 2018

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 20 April, 2018

 

Ett meddelande till ljusarbetarna – 20 april 2018

av Caroline Oceana Ryan

 

Det senaste meddelandet från de uppstigna mästarna, Galaktikerna, Jordelementen, Älvornas Äldre, Änglarna och Ärkeänglarna kända som kollektivet:

Hälsningar, Jordens Med-skapare!

Vår skrivare har bett oss att fokusera på de växande känslorna av kaos – personliga och kulturella upplösningar som upplevs av så många i dessa tider.

Även om din egen livssituation är lugn och flödar framåt just nu, så kan ni ibland ha en känsla av att andra lider, att de lever dag för dag och undrar hur deras öde kommer att bli, om deras speciella utmaningar med hälsan, ekonomin, familjen eller andra livssituationer inte snart kommer att lösas.

Vi ser ut över er värld, kära ni, och ser förvirringen och kaoset som ni talar om.

Vi ser detta mer som man ser en jordbävning eller ett vulkanutbrott – en kort stund i Jordens nuvarande tidslinje – inte ett pågående skeende.

Ni har rätt, om ni som vår skrivare sa till en vän i förra veckan, bär på en känsla att saker inte kan fortsätta så här mycket längre, vare sig det gäller det kulturella, ekonomin, miljön, politiken eller mänskliga relationer.

En av anledningarna till de extrema splittringarna och återkommande löpsedlarna med historier som fångar ögat är en inre växande medvetenhet som miljarder upplever över hela planeten.

Och detta är upptäckten att ni enbart är en befolkning bland många miljoner, t o m miljarder befolkningar i Universum.

Jordens energier har nått vad som kan kallas en kritisk mass-punkt i vilken det som så framgångsrikt varit gömt under så lång tid nu mer och mer börjar visa sig: närvaron av de ni kallar ”galaktiker” (även om ni är en av dem eftersom ni också lever i galaxen)

Det finns också en växande tro bland miljontals människor nu att varje människa skapar sitt eget öde, sin egen livssituation och sin förståelse av den livsupplevelsen.

Har vi inte varit utsatta för sinneskontroll och andra former av manipulation i mer än hundratals Jordeliv? kanske ni frågar er.

Säkerligen har ni det, men effekterna av dessa bleknar nu i jämförelse med er växande inre känsla av frihet och inre anspråk på mänsklig suveränitet – att vara er egen chef inom alla områden – tillsammans med insikten om att detta finns inom räckhåll.

Detta är milt sagt obekvämt för de som har drivit planeten under millennier.

De är inte bara arga, panikslagna och engagerade i inbördes meningsskiljaktigheter som höga överträffar tidigare beteenden i de tusentals år som de har arbetat tillsammans för att kontrollera er.

De känner också en ökande svaghet de tidigare inte trodde var möjlig.

Detta är på grund av de fotoniska Ljusformerna som når er planet nu under vilka allt det som inte resonerar med högre Kärlek efterhand kommer att upplösas, eller återvända till en mörkare aspekt av Universum där frekvenserna är tillräckligt låga för att tillåta deras existens.

Vi föreslår inte att ni ska spendera en massa tid på att tänka för mycket på deras förlorade själar som vi kommer att sända Gudomlig Kärlek och Gudomligt Ljus till i varje stund så att de tids nog finner vägen Hem (och vi uppmuntrar er att göra det samma).

Inte heller uppmuntrar vi att ni ger ut känslor av chock, panik eller förvirring när ni undrar över hur er eller andras väg kommer att bli, med tanke på de nuvarande störningarna och oundvikliga skakningarna i den gamla Jordens system där ni var förslavade under många livstider.

Vi föreslår i stället att ni frågar ert Andliga team av Guider, skyddsänglar eller Högre Jag om klara instruktioner i hur ni ska navigera dessa nya energier på sätt som gör att ni känner att ni grundar er i era liv.

Nå, dessa vägar kommer inte att vara lika välkända för er som de gamla vägarna som innebar att slita, känna er vilsna och undra över om ni någonsin kommer att reda ut vissa problem eller känna att ni saknar kraften att förändra era liv.

Detta är mycket gamla program och de har nu tjänat färdigt sitt syfte.

Vi uppmuntrar er att sitta med era spirituella team åtmninstone en gång per dag och ta emot deras visdom och guidning på det sätt ni lättast kan ta till er.

Ni kan till exempel säga till dem ” Mina vänner, allt förändras så fort. Visa mig det bästa sättet att hantera mina finanser och inkomster nu. Jag ber om ett större överflöd nu! Jag ber om ett liv utan kamp och skulder – det är den gamla paradigmen, och den är över. Hur kan jag gå framåt? Jag behöver och ber om er visdom i detta, nu!”

Ni kan behöva be om detta mer än en gång eftersom energierna omkring de flesta av er just nu är förvirrade, av flera anledningar, så att det kan kännas som att ert team inte kan höra er, eller svara er, eller faktiskt inte bryr sig, men inget av detta är sant.

De hör er konstant precis som alla vi i de högre dimensionerna hör er.

Vi finns vid er sida när en familjemedlem stänger er ute, när vännen skrattar eller himlar med ögonen åt er för att ni tror på NESARAs lagar, eller när er partner eller chef eller medarbetare behandlar er respektlöst.

Vi finns med er när ni sitter i tystnad vid slutet av dagen och nyss har lyssnat på nyheterna likväl när ni har funderat över er situation och funderat över hur länge allt ska fortsätta.

Och vi kan försäkra er om, kära ni – att det finns hemliga sändebud från de högre dimensionerna som är kraftfullt aktiva i er värld just nu, som bara genom sin närvaro förvandlar mörker till Ljus, skugga till prakt – och ni finns bland dessa hemliga sändebud.

Ni har kommit hit för det oerhört höga syftet, närapå överväldigande i dess skönhet, glädje och styrka, för att förankra exakt de frekvenser som behövs för att visa vägen till en medvetenhet som inte bara inte längre tillåter krig, diskriminering, exploatering eller förtryck av något slag, utan som aldrig ens skulle överväga att dessa situationer skulle vara möjliga på Jorden.

Så nästa gång ni känner er färdiga med, utpumpade av uppstigningsprocessen, trötta på att vada er framåt i de sista tillstymmelserna av den Gamla Jorden – se någon av oss eller ert Högre Jag lägga en uppmuntrande hand på er axel, om inte annat, för att påminna er om att som med allt annat i er värld. Detta Skall Också Passera.

Och låt ert mest glädjerika, kraftfullaste Jag säga ”Tar inte emot några klagomål just nu! Har inte tid! Förankrar högre energier här! Ur vägen!”

Och detta är inte bara tomma ord, det är så. Ni har gjort det så!

Det är upp till er att avgöra om dessa Budskap som vi ger er är fulla av fluffiga talesätt som låter bra eller om de bär på energier av Kärlek och uppmuntran som era energier har bett om.

Vi sänder endast de högsta intentionerna av Gudomlig Kärlek att ni konstant ska ledas till att släppa allt det som inte är menat att ni ska bära och att ni får känna äkta glädje och kraften och skönheten i era sanna och autentiska jag.

Och vi ber att ni tar med er endast det ur våra buskap som resonerar med er sanna väg i denna tid.

Och som alltid, kära ni, försäkrar vi er – ni är aldrig ensamma.

Namaste!

 

Copyright 2018, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to the original post. Thank you.

Översättare Veronica

Du gillar kanske också...