Kollektivet via Oceana Ryan, 3 november

 Teamet

Kollektivet, 3 november 2015
via Oceana Ryan
– Ett meddelande till Ljusarbetare –

De senaste riktlinjerna för Ljusarbetarna från våra vänner, de femte och sjätte dimensionella varelserna som kallas Kollektivet:

Var hälsade, vänner! Vi är glada att få möjlighet att tala med er i dag igen.
Vi vill rikta er uppmärksamhet på vad som händer med de energier som kallats ”X-Vågen” och vad det innebär för mänskligheten i dessa vackra, om än ibland svåra tider.
Ni är medvetna om att jorden är det andliga ”barnet” så att säga, till Moder Sekhmet, en stor och Ljusfylld varelse som leder ett stort skepp stationerat utanför jorden.
Moder Sekhmet styr de handlingar och beslut som påverkar jordens förflyttning in i den femte dimensionella verkligheten av NESARA-lagstiftningen – den gyllene eran där det inte kommer finnas krig, ingen falsk brist eller knapphet, och ett slut på det korrupta styre som har hållit Jorden och Hennes folk i slaveri och förtryck under tusentals år.
Jorden kommer aldrig tillbaka igen till den tredje dimensionen, med undantag för en aspekt av henne som är en slags avknoppning från hennes nuvarande verklighet.

I denna särskilda tredje dimensionella Jord, skall de som inte kan eller inte vill flytta in i en värld av fred, välstånd och rättvisa, få fortsätta med sin själstillväxt och lärorika upplevelser på en planet som, samtidigt som den behåller en tredje dimensionell konstruktion, aldrig kommer vara en så våldsam och desperat plats som er nuvarande värld har varit så länge.
Nu när X-Vågens energier flödar in i jorden, ansluter de på ett naturligt och positivt sätt Jordens medvetande – hos människor och alla levande varelser – med det högre medvetandet vid nästa framsteg.
Detta nästa steg är det femte dimensionella medvetandet hos den intergalaktiska världen som ni nu blir medborgare av.

Förvisso har Jorden har alltid varit en del av detta solsystem och det större Universum.
Men Hon har inte, sedan många årtusenden, medvetet hyst en ras av varelser som i sin helhet varit medveten om sin plats bland de många Galaktiska folken i ert Universum.

Hon har också, för länge sedan, förlorat kontakten mellan sig Själv och de som bor på Henne – även djuren, kommer ni att märka, blev desperata och slogs eller livnärde sig på varandra.
Denna kontakt blir nu återställd då allt liv går in i en högre grad av kännande, en mer kraftfull känsla för Universellt syfte och ett större förverkligande av den sam-skapande kraft som är tillgänglig för både civilisationer och individer.
Detta betyder helt enkelt att X-Vågens energier påminner er om att ni inte är ensamma, och aldrig har varit ensamma.
Och att ni kan forma er nya verklighet för att uppleva Jorden på en mycket högre nivå – och redan gör det.

Förr i tiden var de Jordiska tvungna att lämna sina yttre kroppar, för att förstå den stora och fullständiga sammankopplingen av Allt.
I ett enda vackert ögonblick såg de den Kärlek och det Ljus som alla genomsyras av, ända in till själva kärnan i varje molekyl av allt existerande.
Men nu börjar ni få den medvetenheten utan att behöva lämna era kroppar.

Och se nu skillnaden, i ert liv och i er värld!

Se skillnaden mellan regeringar och religiösa system där så mycket har dolts, och de avslöjanden som nu förekommer i alternativ press och ibland även i den konventionella pressen.
Se de många miljoner som kräver mänskliga rättigheter för de syriska flyktingarna, inklusive mat, husrum och trygghet – den normalitet som alla har rätt till genom sin existens.
Se de många miljoner ifrågasätta varför det finns en löneskatt – och om det behöver finnas en, varför de rika och deras företag betalar lite eller inget av den, medan andra betalar så mycket?
Hör rösterna från kommentatorer och komiker påpeka makthavarnas löjliga förväntningar på att deras agerande aldrig kommer ifrågasättas, att de aldrig skulle behöva svara på en fråga som de inte gillar, eller att deras förfinade, mycket priviligierade existens skulle tillåtas att fortsätta hur länge som helst, medan miljontals lider av brist och väpnade konflikter som de maktfulla skapat avsiktligt.
X-Vågen innebär nämligen mer än bara höjningen av det mänskliga medvetandet, även om det är en stor del.

Det är också påminnelsen, knackningen på dörren som måste besvaras, att det här är er planet – ert hem, där ingen får domdera med er.
Detta är inte en plats att debiteras en avgift för att leva i.
Detta är en fri Jord av suveräna varelser!

Och vad betyder det?
Det innebär att er minnesförlust, av er högre natur och förmågor och er sanna plats i detta universum, löser upp sig snabbare för varje dag.
Det innebär att er förmåga att skapa från Ljus och energi, från glädjefull förväntan och stark intention, från talade ord och chanting och sång, växer i varje ögonblick.
Ni ser era manifestationer, och ni anmärker, Varför kan inte dessa andra områden också förändras?
Och så kräver ni rent vatten och ett slut på förgiftningen av vattendrag och av luft och mark.
Ni kräver rättvisa arbetsvillkor för alla och en skälig lön för alla.
Ni kräver ett slut på krig – påpekar att dr Keshes magnifika teknologier kommer att innebära att nollpunktsenergin snart kommer att sätta alla skjutvapen och ammunition ur bruk, med eller utan godkännande från företagsledningar.
Ni kräver utbildning, rättvis och lika behandling, och självbestämmanderätt för flickor och kvinnor – för alla personer.
Ni kräver ett slut på dödsstraffet och orättvisa fängslanden.
Ni kräver och ni uttalar – och ni skapar.
För det är vad ni är, vänner: Skapare.

Det är vad ni visste och hur ni levde i Lemurien och Atlantis, och det är vad ni kräver tillbaka nu.
Visserligen är det så, att X-Vågens kraftfulla energier och dess medföljande astrologiska konfigurationer kan tyckas utmana er på vissa nivåer, med känslor av trötthet, av likgiltighet, av att inte kunna hålla reda på tiden.
Vet ändå att ni har överlämnats en stor nyckel, en som många före er ropade och bad om, i årtusenden.

Detta är inte mindre än S:t Germaines egen beslutsamhet, att er planets och er mänsklighets tillstånd ska vara fritt och fullt medvetet om sig själv, stående i sin egen sanning.
Och ni skapar detta, just nu!
Och så mitt i vad som verkar vara en härdsmälta på er planet, av krig och hot och gallerispel av en eller en annan så kallad ledare, kom ihåg att det finns stora Ljusvarelser bland er (en del även inom själva maktstrukturen).
Och inse att ert eget budskap och er egen skaparkraft inte är mindre än deras, och kanske större.

Och fira, som vi gör, för er stund har kommit.
Namaste, vänner! Vi är med er, alltid.

Copyright 2015, Caroline Oceana Ryan
If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to this original post.
Thank you.
http://carolineoceanaryan.com/2015/11/04/a-message-to-lightworkers-november-4-2015/

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...