The Guardians via Golden One, 11 november

hathor

”Kanalisering från the Guardians # 2” – Gäst inlägg av The Golden One, 11 november

 

Käraste Intel Gemenskap,

När vi samlas tillsammans med dig på denna mest ärorika dag, bär vi med oss goda nyheter! Den Nya Republiken är på väg att återställas och tas i drift, vilken dag som helst. Vi inser att ni har hört detta meddelande förut och att ni inte till fullo tror på dessa ord längre, som ni egentligen behöver för att äntligen se det med egna ögon. Vi har kommit för att låta er veta och för att försäkra er om att ni inte kommer att ”se saker” (vilket innebär att ni inte kommer att föreställa er det) inom en snar framtid, eftersom tillkännagivandet av Republiken kommer att innebära för mycket chock och spänning för dinar samhället.

Många modiga varelser har väntat på genomförandet av NESARA i årtionden och har fortfarande svårt att tro att idag är det dagen. Vi menar inte nödvändigtvis i dag, men vi säger i dag för att understryka att det kan ske när som helst, bokstavligen och det är inte veckor eller månader bort. Det kommer smidigt oavsett om ni tror på det eller inte, men det kommer att komma snabbare om ni upprätthåller ljuset och vibrationerna högt om den nya världen. Detta kommer att hjälpa den att blomstra för er på ett sätt som ni tidigare trodde var otänkbart. Ingenting kommer att bli som ni förväntade er, eftersom allt kommer vida överstiga de mest vilda och fantastiska förväntningar ni kan uppfatta med ert begränsade sinne och förståelse. Allt kommer att avslöjas i tid och tiden är nu.

Vi vill be er att hålla era tankar högt vid denna tid, eftersom de manifesteras mycket snabbare än ni tror. Ni är alla mycket mer kraftfulla än ni tidigare letts till att tro och även om några av er i samhället börjar inse detta, har ni fortfarande ingen aning om er sanna potential och kapacitet. Så konstigt, som det verkar för er att tro, vi behöver er mer än ni behöver oss! Vi skrattar åt att ni ännu inte inser detta, men ber er om detta, ”Varför skulle vi göra allt detta besvär med att försöka hjälpa er bli fria och befria er från ert till synes aldrig sinande slaveri, om vi inte riktigt bryr oss om ert välbefinnande? Ni är vida viktigare för oss än ni tidigare letts till tro och detta är en av de främsta anledningarna till att vi, Guardians, har kommit tillbaka till er tidslinje för att hjälpa er genom denna slutspurt. Snart kommer ni att vara på våra farkoster hjälpande liknande civilisationer uppnå och nå sin frälsning och frigörelse, eftersom ni kommer att vara Galaktiska experter på denna arena. Detta kommer att ske mycket tidigare än många av er tror. Det kommer inte att komma över en natt, men det kommer.

Många av er tror fortfarande på att ”Powers That Be” fortfarande styr världen och orsakar er problem. På sätt och viss kan detta verkligen fortfarande vara en viss sanning, ni måste förstå att energimässigt har de har förlorat sin makt för en tid sedan. De väsnas och precis som sårade lejon, är de som mest farligast, när de är inträngda i ett hörn. De förstår att deras tid att regera och utsätta befolkningen för sina skadliga brott verkligen har tagit slut, antingen de tror det eller ej. Några har en mycket svårare tid än andra, eftersom många redan har övergått till ljuset, som ni kanske redan är medvetna om. Det finns några uthålliga, de värsta av de värsta, men de utgör inte längre ett hot och de tar vi hand om under tiden vi talar. Er frihet har verkligen fallit över er, vi ber er bara att ni håller ljuset lite starkare för att skapa verkligheten snabbare.

Vi önskar er befrielse mycket starkare än ni möjligen kan föreställa er och det smärtar oss att se våra underbara barn kämpa så mäktigt på en fängelse planet, när alla kom hit för att vara fria och uppleva livet. Ni har allvarligt hållits tillbaka i den mörka medeltiden och under de kommande månaderna kommer ni att få en bättre förståelse för vad vi verkligen menar med detta. Det är dags för vår välsignade Moder Gaia att friges och hon är glad över att ta alla sina barn med sig på resan. Om ni läser dessa ord så är ni verkligen bland de utvalda, med uppgift att hjälpa till att underlätta övergången till den nya världen för till synes en intet ont anande allmänhet. Det kommer att skapa mycket upprördhet, även en hel del rädsla och ilska kommer att uppstå, när alla meddelanden sipprar ut i media.

Om ni tänker på vad som hände när Hillary förlorade valet var dåligt, så vänta bara på reaktionerna när folk får reda på alla lögner, manipulationer, förgiftningar, sinnes kontroll (bland annat) av de personer de hade förtroende för att leda dem till frälsning och skydda dem från faror. Det kommer att bli kaotiskt när de får veta att deras regeringar i själva verket har varit hotet hela tiden och de hade aldrig ert bästa i åtanke. Tvärtom faktiskt. Men ni vet redan detta.

Var medvetna om att vi inte talar om detta för att framkalla rädsla och panik, om hur allmänheten kommer att reagera; vi talar om detta så att ni kommer att vara redo att kliva fram och leda när det är dags och ni kallas till handling. Den nya regeringen kan inte göra allt detta på egen hand och de kommer att vara starkt beroende av en informerad minoritet för att utbilda den okunniga majoriteten. Ni är viktiga och er roll är avgörande. Vi behöver nu mer än någonsin hålla ljuset högt, eftersom ni är på väg att bli inkallade i aktiv tjänst. Det kan behövas om ett ögonblick, men inte längre än några dagar bort.

Det kommer så småningom beröra alla, men som vi fortsätter säga, är timing är helt upp till er. Många av er undrar ofta om vi gör vårt jobb här uppe och ifrågasätter om vi verkligen vet vad vi gör. Ni kommer att bli glada av att veta att ja, vi vet vad vi gör och ja, vi arbetar övertid för er befrielse. Tillsammans kommer vi att uppnå detta; men takten är upp till er. Vi ber er att förbli starka inför denna sista rensning och stunder av besvikelser, snart blir de bara minne av en mardröm, som ni vagt minns och nästan aldrig tänker på.

Nu är ni fria. Idag är er dag. Kräv er tron. Universum väntar på att ni reser er i ära. Vi kommer att vara med er fram till det ögonblick då ni förflyttas. Om ni har några andra frågor som inte har besvarats av våra eller många av de andra kanaliserade meddelandena, så är ni välkomna att kontakta era guider och teams i meditation och ni kommer att bli förvånade över de svar ni får. Vi är med er alltid; vi älskar er med all kraft i universum och väntar ivrigt på er för att leka med oss genom hela kosmos.

Vi är de kärleksfulla och mest hyllade Beskyddarna i er värld, och vi älskar er så mycket.

Den Gyllene EN

 

Terra Zetzz 04:44:00

Du gillar kanske också...