Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 24 juli 2017

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 24 juli 2017

 

 

Ett Meddelande till Ljusarbetare – 24 juli 2017

Av Caroline Oceana Ryan

Den senaste vägledningen från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordelementalerna, Älvornas Äldste, Änglar och Ärkeänglar kända som Kollektivet:

 

Hälsningar, Universella Medskapare!

Vi hälsar er på denna dag före Mayakalenderns “Dag utanför tiden” [25 juli], i dessa dagar före Lejon Porten den 8 augusti och Solförmörkelsen den 21 augusti.

I denna kraftfulla och ganska utmanande tid är er själ och kropp förberedda för att ta emot Ljus Information av högsta möjliga frekvens, som ni för närvarande kan ta emot – så kraftfulla Ljus partiklar har inte nått er planet sedan årtusenden.

Lejon Porten inträffar varje år och anpassar Jorden till dess Galaktiska centrum och stjärnan Sirius.

I år öppnar denna särskilt kraftfulla anpassning en portal, inte bara för yttre manifestation, som ska ske med större lätthet och i högre former.

Utan det är också en öppning till en nivå av inre Transformation, som resulterar i att er jord ska transformeras från de tidigare tidslinjernas tätare vibrationerna till en mycket högre, enhetlig tidslinje.

Dessa högre frekvenser krävs för att Uppstigningsenergierna fullständigt ska kunna förankras, inte bara inom Jorden Själv, utan i alla som lever på Jorden.

Detta är ett majoritetsbeslut.

Trots att inte alla vid denna exakta tidpunkt hänvisar till Uppstigningen har majoriteten av mänskligheten begärt och krävt att få gå över till ett högre dimensionellt liv.

I dessa tider av anpassning till Lejon Porten och den kommande solförmörkelsen bidrar ni till att det blir en ännu kraftfullare uppkomst.

Även om det kanske en gång varit spännande att tänka på er själv som en minoritetskämpe för att befria Jorden från det gamla förslavnings systemet, är ni inte längre en minoritet.

Förutom den stora DNA-aktiveringen, som upplevs både positiv och kraftfull som den är, upplever ni ett intensivt igenkännande och återvinnande av era sanna högre dimensionella identiteter.

Detta är den felande länken, som sedan länge legat dold i ert tredje dimensionella medvetande, eftersom ni under många liv på Jorden befann er i det lågfrekventa energi nätet.

Ni förenas nu med det kristallina energi nätets medvetande.

Detta nät löper genom och runt Jorden i ett mönster av helig geometri, genomsyrat av ljus från de Stora Kristallerna och speciella LjusVäsen (som delfiner och valar) och LjusCentra i er galax – och nu alltmer av Ljuset från era egna Själar.

Detta beskriver hur rymdskepp enbart kan drivas av medvetandet, om det är gjort av material som reagerar och gensvarar på medvetandet hos dem, som är knutna till det eteriskt. Det här är sann intelligens, sann plasmabaserad kraft och medskapande förmåga, som visar sig på så sätt bli allt “vanligare” för er, när ni fortsätter er Uppstigning.

Under Atlantis tid var det kristallina energinätet fullt aktiverat och i drift.

Med ert ökande uppvaknande och er därtill växande medvetna och undermedvetna koppling, flyttar ni nu verkligen in i ett femdimensionellt paradigm.

Ni blir alltmer telepatiskt anslutna till nätet, vilket ger varje kristallin cell i er kropp mer liv. De gamla energi fällorna och skuggorna från en mörkare tid kommer inte längre att nå er (om ni inte väljer att stanna kvar med dem).

Detta är verkligen något att fira, men var snäll mot er själv i dessa energiskt krävande tider.

För mycket verkar vara utom kontroll, oplanerat, konstigt, obehagligt och svårt vissa dagar.

De inre och yttre skiftena, som ni upplever i ert individuella liv, är tecken på att ert högre själv frigör allt som inte längre tjänar ert högre goda och inte heller planetens goda.

Ändå kan ni känna obehag av gammal smärta, sorg eller ilska, som kommer upp till ytan.

När detta händer, kan saker som tidigare verkade vara förnuftiga för er – ert jobb, företag eller intresse, ert förhållande, övertygelser, bostadsområde eller någon annan grundläggande del av livet – plötsligt kännas helt fel eller konstig, som om ni har vuxit ifrån dem eller som om de hör hemma i någon annans liv.

Saker som en gång passade er perfekt – er plats, ert fordon, era kläder, era livsmedelskrav – kan nu också kännas konstiga, eftersom ni inser hur de bromsar ert sanna livsuttryck.

Saker som en gång gjorde er arga eller skapade osäkerhet i livet, politikernas spel, påverkan av en partner, familjemedlem, chef eller medarbetare, medias splittrande röster – kan ni nu uppfatta som irrelevanta och ingenting att bry sig om eller reagera på.

Allt detta Gudomliga Ljus, som nu tränger in i er, är helt enkelt Gudomlig Kärlek – Ljus är helt enkelt Kärlek i en av dess mest transformerande form.

Som de säger, kärlek ger alltid upphov till det motsatta.

Den naturliga reaktionen för varje Ljusbaserad organism, som utsätts för högre nivåer av Ljus, är frisättningen av allt, som inte längre tjänar er.

Detta inträffar då någonting slår an en felaktig ton i er – något som inte stämmer överens med era själsstyrkor, ert mest sanna och autentiska själv eller med det femte dimensionella livet i allmänhet – kommer upp till ytan för att bli läkt eller helt enkelt upplöst.

Ja, det är obehagligt, konstigt och obekvämt, kanske till och med ibland upprörande.

Ändå har ni bett om detta.

Ni har uppmanat era Galaktiska familjer att visa sig för att hjälpa er att rätta till allt som är upp och ner på jorden, för att hjälpa er i er Uppstigningsprocess, genom att oftare engagera sig mer öppet i människorna och er önskan har besvarats.

Ni har åkallat er själ, era änglar, ert högre jag, visa guider och äldre, till Skapar Gud / Gudinna, de Uppstigna Mästarna – alla högre varelser med en kärna av gudomlig kärlek – krävt deras stöd, helande och visdom och det har besvarats.

Ni har åkallat ert eget mänskliga medvetande för att komma ihåg och åter kräva tillbaka ert högsta ursprung på själsnivå.

Att uttrycka er Gudomlighet – en aspekt av det Gudomliga, så länge det är ett uttryck av Kärlek – som demonstreras dagligen, även i tysta ögonblick av sorg eller känslor av förlust, även i förvirrade tillstånd, som är era bästa tillstånd för tillväxt och expansion.

Så i dessa dagar, som kommer att innebära Stora Förändringar, talar vi till er som har kommit hit för att vara Förändrings Agenter. Vi skickar er det ljus som innehåller uppgifterna, så att ni kan komma ihåg vem ni är och varför ni nu befinner er här. Inte bara er särskilda väg för upplysning, utan även Guds större väg.

Vi bugar oss för er som alltid, men ni kanske känner att ni inte har gjort något för ett ögonblick av erkännande. Vi bugar oss för er för att ni har modet att komma hit och utforska så många hundra (eller tusen) år eller år av denna förbannade täthet, av karma som länge ackumulerats och nu löses upp i Kärleks Ljuset, ta nu hand om er, varandra, er planet och ert Universum.

Namaste, kära! Vi är med er och vi hjälper er att bära den enorma tyngden av denna resa.

Kalla på oss, när dagen känns för tung, när frisläppandet av gamla skuggor känns för stort att frigöra sig ifrån.

Vi är alltid bredvid er.

 

Copyright 2017, Caroline Oceana Ryan

Om ni vidarebefordrar meddelandet, behåll integriteten för denna information genom att skriva ut den exakt som den är, inklusive länken till det ursprungliga inlägget. Tack.

You may also like...