Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 26:e maj 2017

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 26:e maj 2017

Ett meddelande till Ljusarbetarna – 26:e maj 2017

Av Caroline Oceana Ryan

 

Den senaste vägledningen från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordelementalerna, Älvornas Äldste, Änglarna och Ärkeänglarna, kända som Kollektivet:

Hälsningar, Skapare av den Nya Jorden! Vi är glada över att få den här tiden för att prata med er igen.

Många av er känner att ni, som man säger, ”upplever ytterligare ett bakslag” då ni tittar på den senaste veckan med rädsla, både beträffande världshändelser och individuella utmaningar.

Vi använder termen ”utmaningar” hellre än ”problem”, eftersom det ordet innebär att ni fastnat, och ni är aldrig fast, även om ni känner det så i vissa situationer.

En utmaning är inte ett problem, utan en situation som tar er till större gåvor, förmågor och utsikter, genom ert högre själv.

Det mer kraftfulla självet är centrerat inte bara i det högre självet, utan i er mest Gudomliga aspekt och er själ.

Och i dessa dagar, av utmattande och totalt reformerande förändringar, när ni integrerar de solenergier som nu når jorden, kanske ni undrar om ert högre själv har gått i dvala, eller valt att gömma sig för er på obestämd tid.

Då vill vi säga, att det även i de stunder som det känns på det sättet, så kan det aldrig vara så.

Det var naturligtvis en väldigt ledsam och svår dag i England, den senaste veckan, där unga människor som hade samlats till en glad fest, i stället hamnade i en situation med fysisk skada och emotionellt trauma.

Och förvisso lämnade vissa personer, som var närvarande vid den händelsen, sin fysiska form och sina Jordeliv, för att återförenas med sina högre själv och sina själsfamiljer, eller påbörjade åtminstone övergången till det.

Det här är förstås extremt svårt för de på Jorden, som till största delen fortfarande lever ”bakom slöjan”.

För de flesta av deras kära som fortfarande är kvar på Jorden, kan inte tänka sig att deras vänner och familjemedlemmar inte bara är på ”en bättre plats” utan plötsligt är på en resa till några av de vackraste, mest fulländade och lovprisade platserna i detta Universum

Och då sörjer de det de kallar en förlust, men det har verkligen inte skett någon förlust.

För även om de fortfarande anpassar sig till sin nya situation, så sörjer inte de som lämnade Jorden den senaste veckan, på grund av den händelsen och otaliga andra situationer. De återförenas med sina mycket älskade som de lämnade, då de valde att leva ännu ett Jordeliv.

Det är naturligtvis svårt för dem att lämna kvar sina nära och kära här, eftersom de vet att de inte förstår att allt är bra, och kommer att tro att de skiljts från de som har gått vidare.

Er dramatiker som hette Shakespeare, (var i själva verket St Germain, i sin inkarnation som Sir Francis Bacon) i hans Hamlet kallades döden för ”det oupptäckta landet som ingen resenär återvänder från.”

Men Hamlet var någon som bar på en mycket tung slöja.

I själva verket har ni alla återvänt från det mycket upptäckta landet, många gånger.

Och när ni väl Uppstiger till en högre dimension under denna speciella livstid, väljer de flesta av er att aldrig mer uppleva slitet och tungsinnet i ett tredimensionellt liv.

Fast något intressant har inträffat i detta speciella tredimensionella liv.

För till skillnad mot alla de andra, så är ni inte längre inom det karmiska hjulet, som så många refererar till.

Och fastän det verkligt svåra arbetet med att gå igenom både tidigare livs problem, och utmaningarna i detta Jordliv, som kan ta mer styrka och uppfinningsrikedom än ni kanske känner er ha vissa dagar, så rör ni er ändå mot Uppstigningen, återtar ert högre och mest autentiska Själv, samtidigt som ni släpper allt och alla fria, som inte är i resonans med er nya, mycket högre vibration.

Och så kanske ni vill göra lite förändringar, för att celebrera det.

Som att regelbundet gå igenom ert hem, se över era ägodelar och bestämma vilka saker som var lämpliga för ert gamla liv, men inte har tillräckligt hög vibration för ert nya.

Ni kanske vill se över era vänskapsförhållanden, ert dagliga arbete, staden där ni bor och till och med äktenskapet eller annat partnerskap, och fråga er, ”Speglar denna situation den JAG ÄR nu och den JAG BLIR? Eller hör det till ett avslutat kapitel?”

Vi har noterat i andra Meddelanden till er, att mycket i er värld befinner sig ett kraftfullt tillstånd av övergång nu, som ibland kan verka katastrofal.

Det kan kännas som om ni upplever en mycket stor jordbävning eller översvämning – en katastrof av något slag, som skakar er in i märgen, tar bort eller ersätter hela aspekterna av ert yttre liv och ändrar mycket i ert inre.

Naturligtvis är ni utmattade, arga, ledsna eller trötta många dagar.

Och ändå – kom ni hit för detta!

Ni kom för spänningen av detta äventyr, för att minnas och återta er status som Medskapare i detta Universum, från den till synes omöjliga utgångspunkten av att leva bakom den tredimensionella slöjan.

”Vilken vettig människa skulle göra något sådant?” Tänker ni kanske.

Och ja, många har lidit på Jordens planet.

Men den skickliga bergsklättraren letar inte efter nästa stora äventyr, i ett barns sandlåda.

Den stora upptäckaren ror inte över en lugn sjö, vars stränder syns tydligt på alla sidor.

Den stora forskaren gör inte samma experiment varje dag, för ”jag vet redan hur det blir, så jag behöver inte bli stressad!”

Ni kom för den stora utmaningen – även de specifika utmaningarna – som ni nu står inför, inklusive en planet som känns som om den imploderar vissa dagar.

Och frekvenserna för Lady Gaia Själv stiger, liksom den totala frekvensen av det mänskliga medvetandet, till den punkt där olyckliga händelser snart inte kommer att kunna få fotfäste på Jorden.

Det har redan gjorts otaliga försök av de som planerar och genomför dessa händelser (som inte har nämnts i era nyhetsmedier), att statuera många fler exempel av liknande karaktär, för att övertyga ett och annat land, och i förlängningen hela Planeten, att det finns en osynlig ondska som väntar på att överfalla er hela tiden.

Men självklart så vet ni att det inte är sant.

Det som är sant är den osynliga närvaron av miljarder Galaktiska skepp och triljoner högre varelser, inklusive många legioner av Änglar, som cirklar runt Jorden som kommer när någon kallar på deras hjälp.

Och vi ingriper allt oftare nu, eftersom mänsklighetens vibration fortsätter att stiga till nivåer där den tredimensionella slöjan – den lilla, trånga visionen som åläggs er vid födseln – inte längre är en faktor.

Det mesta av denna slöja, förde med sig rädsla.

Och det är den rädslan ni måste släppa, när ni låter er förstå, att när ni skapar nya och högre vibrerande verkligheter inombords, så börjar ni också skapa dem i det yttre.

Inget av detta hålls ifrån er. Det är en mekanism i ert Universum som alltid väntar på att ni ska bli medvetna om den.

Och så till en av de metoderna som tillämpas varannan vecka i Överflödsgruppen, är att ”låtsas” att ni redan har fått alla de sakerna på listan av ”Saker att Manifestera”

Det kan ni göra genom att känna hur det kan kännas i en viss situation, till exempel i ett nytt arbete, en summa pengar, månatlig inkomst eller en händelse.

I den djupa stunden av inre upplevelse, så finns det redan.

Det är redan en del av er åskådning och yttre liv. Ni känner det som om det redan är verkligt, och då är det är inte längre avskilt från er, utan en naturlig del.

Använd den här metoden, då ni föreställer er eller visualiserar med hjärtat, för allt ni vill skapa för er Jord.

Använd detta och känn inom er glädjen av att NESARA:s Lag är fullständig införlivad, såväl som för era Galaktiska familjemedlemmars landning, för världsfreden och slutet på all vapenarsenal och att fri energi ska finnas för alla på planeten, att kunna använda.

Ni kanske vill lägga till era egna vackra visioner och planer för en Ny Jord, och er egen upplevelse av det.

Inget av detta sker genom tillfälligheter, och era visioner är inte enbart för er själva, och det är inte en självisk önskan att vilja ha ett liv med Överflöd, Fred, Frihet och Jämställdhet för alla.

Ni väntar på ett ögonblick som ska komma, med en stort ingripande.

Och vi inväntar era egna beslut för återskapandet av er planet, och tro oss när vi säger att ni gör det, allt mer för varje dag, och det börjar med ert eget tillstånd av medvetenhet och er beslutsamhet att stiga högre, på den vibrationella skalan.

Alla vi, och de själarna som gick över, alla de kära som enligt planen denna vecka återvände till ett underbart Hem, vill säga, att nu finns ingen tid för rädsla, tankar av splittring eller känslor av tragedi eller förlust.

Nu är det dags att visa att döden verkligen inte är en plåga, inget hot, har inget fäste i er, ingen plats i er verklighet.

Så vi håller dörren öppen, så mycket som er nuvarande medvetenhet tillåter.

Gå igenom den, till nästa nivå! En där ni aktivt engagerar er i det ni fått veta bara är ”drömmar och visioner”.

Och vet att så mycket kraft, skönhet och glädje väntar, att ni inte ens kunnat drömma om det.

Ni består av samma saker som Universum är gjort av!

Ni började också genom en dröm och en vision.

Namaste, kära ni! Ni är aldrig ensamma.

 

Översättning: Margareta Jonåker www.st-germain.se

 

Copyright 2017, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to the original post. Thank you.

 

Du gillar kanske också...