Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 11 mars 2019

Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan

11 mars 2019

Ett Meddelande till Ljusarbetare

Den senaste vägledningen från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordelementalerna, Älvors Äldre, Änglarna och Ärkeänglarna, kända som Kollektivet:

Hälsningar vänner! Vi är glada att få tala med er denna stund.

Mitt i det till synes ändlösa kaoset ni ser i er värld, vet att vi är med er i varje ögonblick.

Ni har kommit hit i denna tid för att förankra Ljus, lugn, Frid och en ny tankeform på er Jord, något som inte existerat på denna planet under mycket lång tid.

Den tankeformen, när den väl blir norm, kommer att förändra allt, därför att det är ett språk från det höga hjärtat, inte bara från vänsterhjärnans ego-sinne.

Så ni kommer att få se människor utbyta idéer och information mer och mer med hjälp av det ni kallar telepati, vilket egentligen bara är en form av energiöverföring.

Det är en form av kommunikation som är ren, som inte tillåter missförstånd av betydelse eller avsikt.

Ni kommer också att få se att människor i allt större omfattning vänder sig till helare som arbetar med ljud och vibration, eller med färger och Ljus – vilket är hur människor helades under tusentals år på Jorden, innan dessa former av helande blev förbjudna.

Ni kommer också i ökande grad att komma till insikt om att ni kan leva era liv på Jorden, och när saker inte går så perfekt för er eller andra, så påverkas ni inte av händelser eller situationer som ni gjorde förut.

Ni kommer att känna och uppleva nya former av objektivitet som har att göra med en neutralitet som är ett icke-dömande i hjärt-sinnet.

Ni kommer kanske att uppleva en del svåra yttre omständigheter, men svarar då med Kärlek, ni går inte i försvarsställning.

Så även när ni väljer att svara på något ni en gång kan ha bedömt som svårt, kommer ni att göra det med vänlighet och tålamod.

Så var medvetna om att så många förändringar sker nu, och att de till synes kaotiska situationer ni ser omkring er bara är födslovåndorna av en ny Jordlig upplevelse.

Vi har ofta talat om detta.

Vi ser inom er nu gnistan av igenkännande, av tron på att saker kan vibrera på en mycket högre nivå än de gjort på tusentals år, utan ett inslag av önsketänkande, eller en känsla av att ”det ligger för långt borta för att kallas verkligt”.

Det finns ingenting ni inte kan skapa, när ert fokus väl är i linje med er existens.

Och med det menar vi, att så snart er avsikt är tydlig och hålls stadigt, och ert samlade själv – ert hjärta, sinne och fysiska kropp – alla är avslappnade men ändå koncentrerade på, inte ”behovet” av det ni skapar, utan på glädjen i skapandet.

Detta inkluderar de vackra bilder ni har av det ni skapar, känslan av dess närvaro i ert liv.

Att älska något innan det dyker upp räknas som om det redan finns i ert liv, för det finns redan där energetiskt.

Detta inkluderar er Kärlek till Skapelseprocessen och till det ni skapar, så att ni önskar att det kommer fram först när tiden är Gudomligt rätt för det.

Detta är manifestationens stötesten.

Inte beslutsamheten att om nödvändigt överlista Universum för att skapa det ni behöver eller vill ha, utan Glädjen i att veta att ni är en sam-Skapare.

Glädjen i att gå genom planeringsprocessen för det ni skapar – att skapa utrymme för det att komma fram och vara – och att välkomna det med öppna armar.

På detta sätt älskar ni processen genom vilket det kommer till er lika mycket som resultatet, för de är samma.

Vi inser att ni inte blivit lärda detta.

Ni har blivit lärda att synliga resultat är allt som räknas, och tills det ögonblicket kommer, uppmuntras ni att känna det som om ni misslyckats med er vision på något sätt, och missat de viktigaste stegen för att skapa det utåt.

Vi kan tala om för er att inget av det är på det viset.

Och att djupt inom ert själsliv och djupt i ert hjärt-sinne, vet ni att processen någonsin bara kan handla om Glädje och uppfyllande, och om att känna er egen skönhet och kraft.

Så betrakta nu er Jord som en ny planet, som återföds och åter-formas för att existera på en mycket högre nivå.

Och se på ert Liv som ett nytt Liv som uttrycker sig på en mycket högre frekvens än det gamla.

Stå kvar nu, lite avskild från allt ni ser som är svårt för er att processa.

Erkänn Skapelseprocessen med allt dess muller och krängande, och släpp dömande av er själva och andra.

Det kommer att hjälpa er att inte förlora era livsenergier i situationer som ni inte påverkar direkt.

Ert Ljus påverkar faktiskt kraftfullt allt liv på planeten på många nivåer, dock på sätt ni ännu inte kan se.

Stå lugna kvar i era energier i varje möjligt ögonblick, och vet att ni och er resa är heliga, oersättliga och starkt beundrade av alla oss som hjälper er från våra platser på Jorden och i de högre sfärerna.

Koncentrera er på Glädjen i sam-Skapandet av det ni har som vision, och låt den Glädjen stråla ut från er till alla till vilka ni sänder ert Ljus och er medkänsla nu.

De kommer att känna er närvaro och de vet att de inte är ensamma.

Namaste vänner! Vi är alltid med er.

 

Copyright 2019, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to the original post.

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...