Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 28 januari

Teamet

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan – Ett meddelande till Ljusarbetare,

28 januari

 

De senaste riktlinjerna för Ljusarbetare, från våra vänner, de femte och sjätte dimensionella varelserna som kallas Kollektivet:

Hälsningar, vänner! Vi är glada att få möjlighet att tala med er i dag igen.

Ni har märkt många skiften – vissa lite bekvämare än andra – redan förekommit detta nya år 2016, efter vad som kan kallas en tumultartad januarimånad.

Notera att ni aldrig överges i processen med att släppa tidigare energier, vare sig i denna livstid eller i någon annan, och det är verkligen vad som till stor del har hänt.

För när Merkurius är i en bakåtgående rörelse – ser ut att röra sig i ett bakåtgående mönster – har mycket av det som dolts börjat komma upp till ytan, en del för att tas omhand, en del som ska firas, men inget av detta ska undertryckas eller döljas.

Detta kalenderår som ni är i, kommer också att svepas upp i en stor båge av energier som kommer från den Stora Centrala Solen, som vågor med högre fotonljus vilka rör sig genom er galax.

Även om ni just nu fortfarande är i utkanten av Vintergatan, kommer ni ändå att uppleva allt som sker i er naturliga miljö, energetiskt.

Vi skulle säga att när saker dyker upp, när trycket verkar vara alltför högt – när de många interna skiftena och förändringarna, kombinerat med verkligheten och ansvaret i det dagliga livet, samlas som en stor storm i era hjärtan och sinnen – tänk på detta:

Ni genomför förändringar som skapar nya världar.

Ni skapar i själva verket inte bara en ny jord, utan en helt ny form av verklighet för mänskligheten, en som inte upplevts tidigare, trots att högre dimensionellt liv har funnits på den här planeten tidigare.

Den särskilda femdimensionella verkligheten ni alla tillverkar, bygger inte på naturkatastrofer och förödelse, även om ni upplever det som om ni drabbats av inre jordbävningar vissa dagar.

Men det är en anmärkningsvärt finare vibration än vad ni hittills har upplevt i detta jordeliv genom att glimtar har dykt upp av och till – glädjefyllda drömmar som tog er till högre dimensioner och som ni fortfarande kan komma ihåg när ni vaknar.

Musik som transporterade er till de högre världarna med sin renhet, skönhet, och anslutning till rytmer och tonala frekvenser av högre tankar och känslor.

Den rena glädjen i ett barns ansikte när de bevittnar vad de anser är ett mirakel av naturen, vänskap eller familjeliv.

Och den växande insikten att ni inte är ensamma i Universum.

Vi är medvetna om att den högsta önskan från många miljoner av er, är att höra en kraftfull världsledare eller någon annan meddela just detta.

Och att ni känner er otåliga vissa dagar i väntan på avslöjandet som ska komma som en formell bekännelse av allt det som dolts för världen, intergalaktiska kommunikationer, teknik, kulturer och civilisationer.

Vi förstår er förvirring och känslor av otålighet, eftersom ni undrar, hur länge det dröjer innan sådana saker som avancerade rymdprogram, och ET(utomjordiska)/ mänskliga kontrakt och kommunikation, slutligen kommer att presenteras.

Den tidpunkt då den stora dörren slutligen svänger upp på sina mycket gamla gångjärn och som gör att ni kan se vad de flesta av er har hållits borta ifrån, förutom i drömmar och berättelser beskrivna som fiktion.

Vi skulle säga att denna otålighet, även om vissa anser att det inte har ett så högt hög andligt värde, i själva verket är en stark önskan som era mäktigaste ledare är väl medvetna om – och påminns om, av deras Galaktiska kontakter och rådgivare.

Och långt från att ha förpassats till ”någon gång” högen, är detta tillkännagivande och många andra på gång, och mycket närmare än ni tror.

Ni är medvetna om slöjan av hemlighetsmakeri och undertryckandet av information som förbjöds att nå massorna under många århundraden.

Och ändå, ni är medvetna om att tidvattnet har skiftat nu, på ett sätt som inte kan bli ogjort.

Ni kanske känner till ett mycket populärt program på 1990-talet och början av 2000-talet, känt som Arkiv X, som nyligen började sändas igen i TV (och inte av misstag, med större känsla).

I den allra första episoden, visades öppet mycket av dagordningen för den Nya Världsordningen, genteknikföretag och program som mixar ET(Utomjordiskt) och mänskligt DNA, medias undertryckande av Galaktisk närvaro och produktion av ”anti-gravitic alien reproduction vehicles” (ARVs ).

När dessa scener utspelade sig, återuppväcktes intresset för flera miljoner människors överväldigande önskan att inte bara se farkoster i himlen, som många faktiskt har sett och ber att få se, utan för att kunna prata om dessa upptäckter dagligdags – vid kvällsnyheterna, i presidentens tal, i kongressens eller den parlamentariska debatten, vid familjens middagsbord.

Och så, som de säger – ta ett steg i taget.

För om ni ropar efter överflöd och rättvisa för alla, ett slut på låga löner, massfängslande, institutionell diskriminering, profit av krig, och andra ojämlikheter, gör ni det inte bara för att ni har vaknat upp till det faktum att det finns bättre sätt.

Ni gör det för att ni inte är samma människor som ni var för sex månader sedan.

Hela mänskligheten utvecklas till bärare av en energisignatur som är mycket högre, långt mer kännande, mer inter-galaktisk och inter-dimensionellt medveten grupp av varelser än ni någonsin varit tidigare.

De som inte kan hålla jämna steg med det snabbrörliga tidvattnet flyttas bort till dimensioner eller planeter där de kommer att kunna fortsätta de vägar som de har valt.

Och så skulle vi säga (även om vi förstår er otålighet), ta tid på er för att lägga märke till de förändringar som sker omkring er!

Ta er tid för att lägga märke till hur det känns att leva på Jorden nu- hur öppet och enkelt. Hon relaterar till er när ni ansluter er till Hennes skönhet och hennes Heliga platser.

Känn de rådande vindarna i ert inre, och be era Guider och Änglar att visa er det ni ännu inte har märkt eller vågat tro skulle kunna vara sant.

För ni går framåt i allt snabbare takt, och det obehag ni känner vissa dagar är inte hela historien.

Även födslovåndor är oundvikliga nu, så också fest.

Så välj nu att ta till er – aktivera och materialisera – nästa våg av Upplysningar och förstadiet till NESARA-händelser och avslöjanden med ert eget glada deltagande och förväntningar på sådant.

Och vet att det finns miljontals Änglavarelser som höjer sina vibrationstoner ännu högre än ni gör.

Namaste, Lord och Lady mästare av den femte dimensionen!

Vi är med er, alltid.

 

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

Copyright 2016, Caroline Oceana Ryan


If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to this original post. Thank you.

HTTP://CAROLINEOCEANARYAN.COM/2016/01/28/MESSAGE-TO-LIGHTWORKERS-JAN-28-2015/

Du gillar kanske också...