Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 4 maj, 2018

Kollektivet

via Caroline Oceana Ryan

4 maj, 2018

Den senaste vägledningen från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordens Elementaler, Älvornas Äldste, Änglarna samt Ärkeänglarna, kända som Kollektivet.

Hälsningar Ljusbärare!

Idag hälsar vi er med nyheter om kraftfulla nya genombrott i sfärer som hittills är okända för er i ert vakna mänskliga tillstånd, inom vilka en stor rörelse har ägt rum som alltmer drar till sig införandet av NESARA och ett Fullständigt Avslöjande gällande den Galaktiska närvaron.

I er värld finns något som fungerar som en grundläggande lag eller princip gällande energi, som lyder: För att en sak ska kunna vara ”verklig” – kunna höras, ses, kännas eller uppmärksammas – så måste den existera på en viss nivå av energi-substans, så att den utåt ska kunna visa sig.

Under tiden ser vi (och ni kan ständigt förnimma) en hel del som hela tiden och kraftfullt existerar, för vilket det i er värld inte finns något synligt yttre uttryck.

Ni väljer att komma in till en plats och inom en tid i Jordens nuvarande tidslinje, inom vilken det yttre uttrycket för eller uppvisandet av en idé, känsla/tankeform eller energivåg högst sannolikt uppskattas i och med att den tar sig en yttre fysisk form.

Nu vill vi säga att detta inte alltid kommer att vara så.

För er inre syn håller dagligen på att på nytt vakna upp till att ni är medvetna om att det inte finns någon separation mellan det som är så tätt i sin molekylära struktur att ni kan sträcka ut er och vidröra det, och det som fortfarande håller på att formas till en yttre fysisk form eller upplevelse.

Det har inte alltid varit så. Människorna föddes inte alltid med en slöja som separerade deras yttre syn från deras inre syn.

Men detta håller nu på att förändras.

I allt ökande grad kommer barnen inte lägga åt sidan eller dölja sin förmåga att se energiformer, inklusive eteriska, icke-fysiska varelser, inte heller kommer de med tiden att ”förlora” denna förmåga.

Och i allt högre grad håller ni själva på att återfå er medvetna, vakna användning av den syn som ni om natten använder er av på era eteriska resor, med fullständig lätthet och utan att kalla det ”ovanligt”.

De genombrott som vi talar om är direkt sammanlänkade med denna förmåga att se, förnimma, höra, läsa och respektera energimönster, om de så strömmar genom luften eller är synliga inom eller runtom ett objekt, en person, ett träd, ett djur eller en yttre företeelse.

Vad vi kan se är vad ni erbjuder oss, vilket är en medveten bön och förfrågan på mänsklighetens vägnar, att återfå ert sikte på den plats där inget och ingen någonsin kan ”lura” eller föra er bakom ljuset medan ni befinner er i en mänsklig kropp, aldrig någonsin mer.

De har funnits en rörelse uppåt i era uppfattningar om Vilka ni är som en mänsklig ras (med respektfullt accepterande om att vissa av er inte härstammar från mänskligt ursprung, men som fortfarande är värdefulla och ovärderliga för planetens Uppstigning).

Denna deklaration gällande inre suveränitet förblir inte något inre fenomen.

I stället ser vi att den förverkligar sig själv utåt, ger uttryck för sig själv såsom yttre fysiska företeelser, som en naturlig utväxt av det som ni har deklarerat att gäller inombords för er själva.

Ni har fått se att när en person väl inombords deklarerar att man kommer att respektera Vem man är, så blir man vänlig och stöttande för sig själv och andra och man lyssnar inåt till den intuitiva rösten hos sitt högre själv, och då börjar de yttre omständigheterna för denna persons liv snart ta sig en högre resonans, en högre kvalitet i sin existens.

Detta beror på att man inte kan avgöra om en sak kan vara Sanning för en själv och miljoner andra, utan en energimässig komponent i denna tanke/känsla som påverkar varje område i ens existens.

Så med denna insikt i sinnet, bugar vi oss därför inför er mass-Deklaration gällande en Mänsklig Suveränitet – som i grund och botten är en deklaration som handlar om att ni nu får uppleva Frihet, Sanning, Rättvisa, Frid, Själsutvidgande, Skapande uttryck, Skönhet och andra egenskaper hos fria varelser.

Detta är en upplevelse på en nivå som inte är typisk för den tredje-dimensionella Jorden, utan för de högre sfärerna.

Vi förmår arbeta tillsammans med er allt bättre, mer ändamålsenligt och mer kraftfullt med att hjälpa era högre själv, era själsfamiljer, era tvillingflammor, i och med att ni arbetar med den Galaktiska Familjen och Änglarikena för att inte bara omge Jorden med en ton av en högre vibration, utan för att ingjuta varje molekyl i Hennes existens med denna samma högre frekvens.

Så att de som inte står ut med att leva utan falska föreställningar antingen stiger ner från sina maktpositioner, blir bortdragna från dessa eller lämnar planeten – valet är enkelt.

Med all säkerhet kommer vissa av dem att återgå till Ljuset, medan andra fruktar sina mörka härskare alltför mycket för att försöka sig på något sådant.

Sänd dem därför er Kärlek och medkänsla, kära ni, såsom ni aldrig tidigare har gjort.

För ni har i det förflutna sett dem som motståndare, falska herrar som stal er frihet och era Jordiska uttryck, de stal era livs- och själsenergier för sina egna dåraktiga syften.

Det är nu slut med detta. Se dem som nedbrutna och rädda, för det är vad de har blivit.

Inse också att det som ni har väntat på redan håller på att födas fram på en sådan nivå att stora glädjeutbrott och festligheter redan nu genljuder alltigenom himlarna – inte på grund av att vi har bestämt oss för att ”ingripa” och ta in större botemedel, utan för att ni har kallat på oss för att vi ska arbeta tillsammans med er, sida vid sida, med att återskapa er underbara planet till en aldrig tidigare skådad högre Livsnivå.

Namaste, kära ni – fira och var vänliga och stöttande för den Nya Varelse som ni är på väg att bli!

Han eller Hon behöver ert stöd och er Kärlek, fastän man vissa dagar känner sig mycket trött och undrar ifall man ska orka fortsätta mycket längre till.

Vi försäkrar er om att ni är tillräckligt kraftfulla för att avsluta den resa som ni påbörjade för så länge sen.

Och kom ihåg den storslagna Kärlek som finns för er, ständigt.

Ni är aldrig ensamma.

 

Copyright 2018, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to the original post. Thank you.

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...