Ashtar via Beatrice Madsen, 5 maj, 2018

Ashtar,   via Beatrice Madsen   2018-05-05

Ashtar talar. Ni måste förstå att ni gör ett gediget arbete, kära medskapare. Ni är visa ,gamla själar och ni går i förtruppen. Ni plöjer marken för att alla som ska kunna gå efter och resan för dem blir på sätt och vis lättare. Ni kom hit av ert mod i denna tid och skapar ny mark för mänskligheten att stå på. Många av er arbetar i tystnad och har inte behov att synas utåt eller att få beröm. Detta ser vi och vi vill tacka er innerligt för det. Vi vill också säga att ni behöver inte vara perfekta. Gör ni ert bästa med en god intention så är det gott nog. När ni är trötta behöver ni vila, och då kan vi också jobba mer er på en energinivå. Kära vän, tillåt den nya, ljusa existensen andas djupt ner i dina lungor och fyll den i ditt blodsystem så att den kan omsluta och aktivera din hjärtmuskel och därmed ditt hjärtchakra. Tillåt dig vila! I denna intensiva tid behöver ni ibland trycka på pausknappen för återhämtning och sedan får ni ny fart igen. Glöm inte vilan och återhämtningen, lika viktig som den aktiva handlingen.

Det har blivit lättare för er kan vi se för att energin har påtagligt höjts. När konflikter uppstår är det som att ni snabbare hittar en lösning till problemet och själva konflikten löses upp på ett smidigare vis.

Vi, mitt team och jag vill återigen påpeka att detta har aldrig tidigare skett i historien. Ni arbetar med Carte Blanche, eller Tabula Rasa. Ni skapar nytt, ett paradigmskifte eller vad ni vill kalla det. Vet att ni är creatörer och co-creatörer. Vi arbetar tillsammans på ett materiellt och ett immateriellt plan.

Ni bör förstå att det som kallas ”The Event” inte är en singulär fysisk händelse. Det är en energetisk händelse som sker i etapper, och glider och överlappar  gamla tiden. För vår kära Gaia och varje människa som är i uppstigningsfasen händer The Event ”inom” på samma vis. Vill ni veta NÄR The Event händer så vänd er till ert inre universum. Era cellkoder tillsammmans med er själ vet. Det sker i mikrokosmos såsom i makrokosmos.

Jag ska ge er en symbolisk bild av hur det ser ut med vårt arbete och det planetära läget. Om ni tänker er en stad där det under mycket lång tid rått krig mellan en ljus och en mörk falang, där de senare kommer från skuggornas rike så kan vi se att det nu utkämpats en fruktansvärd slutstrid på stadens torg. Segern är solklart för den ljusa falangen och glädjen är mycket stor. Dock är den mörka ligan synnerligen förtretad, och smider ränker och planer på att åter ta makten över staden och ljuset. De försöker med list och våld att övermanna de ljusa, och de vill inte kännas vid att deras tid är förbi. Aktiva ljuskrigare fortsätter nu sitt arbete med att spåra de kvarvarande mörka som dragit sig undan i de smala gränderna, ner i källarhålor de mörkaste magasin. De försöker med alla medel gömma sig i hopp om att inte hittas så att de kan fortsätta sina avskyvärda planer för mänskligheten. De försöker med sin intelligens, sin list och sina sataniska ritualer att komma på nya  perfekta planer som deras lilla husdjur människan inte kan se igenom.

Vi vet alla att det är för sent för dem. Det stora slaget är över, ljusets seger och nu återstår minder slag och spårning.

Jag, Ashtar önskar att du tackar dig själv och din personlighet för att du outtröttligt arbetar för att sprida ljuset med din blotta varelse. Vet att vi ser dina handlingar, intentioner och visioner och vi älskar dig villkorslöst.

Du gillar kanske också...