Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 5 april

Teamet

Meddelande till Ljusarbetare – 5 april 2016

Den senaste guidningen från våra vänner, de Galaktiska och Ängla varelserna som vi känner som Kollektivet:

Hälsningar Vänner! Vi är glada att ha denna möjlighet att tala med er igen.

Idag har vår skirvare bett om att få presentera några frågor till oss, och så, här är de, med våra svar:

COR: Kära vänner, jag har läst ett antal kanaliseringar under de senaste veckorna som har sagt att karma är över, att den fjärde dimensionen nu är stängd – att astralplanet nu är stängt. Och en specificerade att de mörka hattarna har förlorat sin kontroll över astralplanet.

Har karma verkligen slutat, och vad betyder det för våra liv nu?

Kollektivet: Hälsningar, kära du! Vi skulle säga, att vad som menas med allt detta är att Jorden inte längre är i den tredje dimensionen!

Nu är vi medvetna om att mycket verkar vara det samma som det alltid varit.

Och att ert stora bekymmer är att veta när människor inte längre kommer att vara utsatta för krig och andra beväpnade konflikter, när de kommer att ha tillräckligt med mat och tak över huvudet, och när allt slaveri slutligen kommer att avslutas över hela planeten.

Och vi skulle säga, att vi inte kan ”förutsäga” för er exakt när det kommer att hända, för det är upp till er att gjuta och forma – ni skapar förhållanden i den femte dimensionen på Jorden i denna stund.

Ni är er själva, med er ökande vibration och pågående, glada med förväntan på den dag NESARA kommer att tillkännages, och skapa erfarenheten av Överflöd, Rättvisa och Fred, och inre fullbordan för alla dem som önskar att uppleva det.

Det finns alltid många potentialer, och i ert sovande tillstånd, ser ni på många av dem.

Ändå ser ni frisläppandet av de gamla tredimensionella formerna nu, då det är intentionen av dem av er som är i ett medvetet tillstånd, som är villiga att vara öppna för de nya, högre formerna.

Ert Ljus och högre tankar, och känslor, högre intentioner, skapar en stor våg, och ger kraft åt alla på vägen bakom er.

För många miljoner vaknar upp intuitivt, även om de inte ännu har konversationer om de inre känslorna, eller läser eller lyssnar till material som talar om Uppstigning.

Ni är medvetna att denna nya dimension inte är en ”plats” som ni reser till.

Det är en energetisk resonans, en vibrationell verklighet som ni höjer er eller Stiger upp till.

Vi skulle säga då, att frisläppandet av karma från den mänskliga upplevelsen inte är så mycket en fråga om ”Vi har lärt allt vi behöver lära oss”, för er upplevelse är fortfarande pågående.

Det är mer en fråga om ”Vi har kommit ut ur den till synes ändlösa cykeln av födelse – Jordliv – fysisk död – återvända till de högre rikena – återvända till Jorden, med den tung slöja mellan oss och vår själs visdom, och de högre rikena.”

Mänskligheten kanske lär sig mer nu på en självsnivå, med en mycket snabbare hastighet, än den någonsin gjort.

Och så skulle frågan vara nu, ”Hur absorberar vi visdomen från alla våra tidigare liv på Jorden – allt som de liven lärde oss. I termer av Jordens själuppdrag och vår själs tillväxt? Hur släpper vi resterna av känslorna som finns kvar från de liven?

Det är slutet på karma, och ni tittar på det.

Det är insikten att ni är i processen av att hela de som inte behöver gå tillbaka till igen, då ni transmuterar de erfarenheterna till en högre nivå, och skördar all skönhet, visdom och upplysning ni önskade innan ni kom till Jorden.

Och nu behöver ni inte återvända till Jorden efter ni har fullbordat er upplevelse här, om ni inte vill. Valet är ert nu.

De som kommer till Jorden nu är inte på något sätt inne i ”karmahjulet”.

De återvänder inte för de är bundna att göra det, av någon själsmatris eller annan tekno-vibrationell konfiguration.

De kommer hit för att uppleva en planet i femte dimensionen, och med sin vackra själsessens och sitt själsljus, hjälper de med sin blotta närvaro att försäkra att just detta sker nu.

Vad gäller kontollen av astralplanet – då den fjärde dimensionen klart är nedanför den femte dimensionen, skulle vi inte vilja ägna tid åt att koncentrera oss på vad som sker där.

Ni har stigit över det, och att referera till de få kvardröjande skuggorna som kanske finns kvar där i relation till Jordlivet, är inte värt att kontemplera.

COR: Men vad skapade detta skifte? Var det astrologiskt?

Kollektivet: Ni har gått in i en ny era, länge förutspådd av visa män och kvinnor, och det har mindre att göra med ”tid” som ni ser på det. Och mer att göra med Jordens tids/rums position i Universum, i hennes galax, och Universums position i relation till andra Universum, och inflytandet som känns av för dem på varje planet i ert system.

Det har också att göra med Universell Lag.

Vågskålen var tippad över för mycket till dem som tog över Jorden för tusentals år sedan – mycket längre än vad den Universella Lagen tillåter, särskilt i termer av deras operationer vilka har använt själessens och missbruk och förnekande av den fria viljan.

Även om saker och ting hade styrts mer rättvist på planeten, skulle era nuvarande ”härskare” aldrig tillåtits att fortsätta som de har gjort.

Det är inte ens en fråga om, i vissa hänseenden, interventionen av de högre makterna.

Ni har sett mekanismer i Renässansteckningar eller målningar, som porträtterar rörelsen av planeter och månar och stjärnor, då deras individuella vägar korsas eller går isär.

De visste på den tiden, som ni förstår mer och mer nu, att det inte finns några rörelser i stjärnorna eller planeterna i er galax (och de kännande skeppen som tjänar som planeter), utan ett motsvarande energiskifte på Jorden.

Jorden är i nuläget på en väg på vilken inflytandet av andra planetsjälar hjälper och ger stöd till Henne att släppa de gamla systemen.

Hon själv är inte längre på en plats, på själslig nivå, där Hon tillåter fortsatt misshandel av Hennes kropp, blod och livsformer.

När väl en planet gör en själsdeklaration för att bli fri från förtryck och misshandlande krafter, kommer alla fram, som är knutna till den planetens själ, inklusive dess naturliga månar, sol och stjärnsystem och de Högre varelser som är hängivna att ge stöd till den själen, för att ge hjälp och assistans.

Mer än Jordens egen själsdeklaration, har Universum självt rört sig till en plats där intolerans, dualitet, separation, våld, ägandeskap, och orättvisa inte kan upprätthållas – deras vibration är för låg för tiden/rummet ni kommer in i.

Därav eran som är känd som Satya Yuga: tiden av destuktion är över.

De senaste förmörkelserna och dagjämningen som sker under årstiden som är associerad med fertilitet, nytt liv, och återuppståndelse, har med andra Universella krafter kombinerats för att höja mänskligt medvetande.

De har tjänat som ytterligare ett stöd till Jordens framåtskridande – till hennes frihetsdeklaration – och in i denna era har ni gått in, där det inte finns något mer döljande eller ignorerade av betydelsen och inverkan av ert Universums mekanismer.

Allt är kännande i någon grad, annars kan det inte existera.

Allt är energi och vibrationsresonansen definierar den, annars kan den inte existera.

Och så med er nyfunna insikt att ni är energi – ett uttryck av ökande Ljus och Kärlek – gör ni anspråk på och skapar det ni fått höra är omöjligt: en mycket bättre värld, inte skapad av den tillfälliga eller sporadiska välviljan av era diktatorer, utan av alla er själva.

Och skulle det vara möjligt om ni inte gick in i en ny Gylle Ålder av Kärlek, balans, Fred, Enhet, fullbordan och firande av den naturliga världen?

Ni behöver inte bekymra er över att undra, för ni går ni in i denna era, och inget – och ingen – skulle någonsin kunna hålla er tillbaka.

Namaste, kära ni! Vi firar med er!

Tro oss när vi säger, Allt är bra.

Copyright 2016, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to this original post. Thank you.

http://carolineoceanaryan.com/2016/04/05/m…

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...