Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 6:e oktober 2017

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 6:e oktober 2017

 

Ett meddelande till Ljusarbetarna – 6:e oktober 2017

av Caroline Oceana Ryan

 

Den senaste vägledningen från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordens Elementaler, Älvornas Äldste, Änglar och Ärkeänglar, kända som Kollektivet:

 

Hälsningar, Upplysande Ljusvarelser!

Vi är glada att ha fått möjlighet att tala med er idag.

Och vi ser att många kämpar med förlusten av liv som har uppstått på grund av katastrofer av olika slag, oavsett om det skett av naturliga orsaker eller de är skapade av människor.

Vi vill berätta att ni inte upplever eller skapar (på en högre nivå), någon utmaning för kampen av det, inte heller kunskapen det skulle ge er på det mentala/emotionella planet.

Ni tillåts till viss del att gå framåt, av vissa händelser på er tidslinje på Jorden, för mer än just den lärdomen, kunskapen eller upplevelsen, som kan bli resultatet av dem

De finns där för den mycket större vibrationen som ni skulle ta emot, efter att chocken från händelsen brutit era energier i er nuvarande vibration.

Det här låter givetvis som om det är en för stor omskakning, för att vara till hjälp eller är positivt.

Ändå försäkrar vi er om att Uppstigningen har stunder av ett behagligt framåtskridande flöde, och ögonblick med stora språng, även vid stora skälvningar från en översvämning eller en jordbävning.

Till och med i kölvattnet av plötsliga utbrott av våld, finns början på en helt ny och högre vibrationell verklighet.

Ni har sett hur vissa människor drabbats av sjukdom eller skada, och kommer ut ur det förändrade på positiva sätt, som de annars inte skulle ha kunnat uppleva eller ta sig igenom.

Eller kanske ni själva råkat ut för någon stor utmaning eller äventyr, som ni visste skulle kräva hela er styrka, vilket erfordrade en helt ny styrkenivå och inre resurser, som inte annars skulle ha åberopats.

Det beror på att, när ni ber om att Stiga upp, kräver införandet av NESARAs lag, Totalt Avslöjande av den Galaktiska närvaron och kräver att det ska hända Nu, då kommer saker att hända för att flytta utrullningen av dessa stora moment och processer, mycket snabbare på er nuvarande tidslinje.

De kan faktiskt skifta Jordens tidslinje till ett fullständigt högre vibrationellt uttryck, så att det blir en mer fullständig femdimensionell uppvisning av intention och upplevelse.

Ni kanske har hört det sägas att allt är Energi, vilket på ett sätt är Erfarenhet.

Er resa är er bestämda närvaro i detta Universum, och det som avslöjas för er är det ni kallar verklighet, men som faktiskt inte är oberoende av er, utan skapad av er själva och är självgående på alla nivåer.

Och vi vill uppmuntra er till att hitta egna sätt för att kunna stanna kvar i ert centrum, när ni hör om någon skjutning som tagit många liv, och skadat eller traumatiserat många andra.

Vi uppmuntrar er att hitta sätt att hedra förlusten av liv för de konstnärer, forskare, musiker eller andra som har begåvat Jorden med en högre frekvens, genom den medvetenhet som genomsyrade deras arbete.

Yrkandet på lugn från den direkta responsen av sinnet/känslorna, och att hedra andras vägar – och era egna – oavsett vart de kan leda, lyfter er för att inte längre hamna i känslor av sorg eller utanförskap, på grund av att Jorden inte är ett säkert ställe att vara på.

Intentionen att flytta till den högre vibrationen när den uppkommer inom er, hedrar er egen väg på sätt som saktar ner era reaktioner, lugnar ert sinne och känslor och leder er till att ni frågar ert Andliga team av guider, änglar och högre själv, ”Vad har hänt nu?

”Vad är det jag får se och leds till?

”Vilken högre frekvens och ny kraft blir jag auktoriserad med? Och hur kan jag hjälpa andra att uppleva detta, när jag är redo?”

Vi talar ofta om arbetet med ert livs ritning och ert DNA, för att förändra mönstren – förfädernas, emotionella, biologiska – som ni känner håller er tillbaka, och att begära att er själ och ert högre själv ger er en högre vibration, det högre uttrycket av visdom och då förstå att utmaningarna var avsedda att föra er framåt, utan drama, smärta och kamp.

Detta finns alltid tillgängligt för er, även under dessa tider av Uppstigning, när ni tar er ur behovet av de täta känslomönstren som knyter er till snäva tredimensionella visioner, om vad som är möjligt för er Jord.

Vi bugar oss, och tackar uppriktigt och med respekt de själar, vars stund har kommit för att gå vidare till de högre världarna, när de frigör sig från denna Jord och kommer dit där de kommer att tjäna med ännu större kapacitet, än de har kunnat på Jorden.

Vi är medvetna om att ni känner er obekväma av den högre vibrationen ni nu bär, genom det som händer runt om er, som inte alls det ni önskar för er värld nu, när ”det mörka blir mörkare och det Ljusa blir Ljusare”.

Och vi känner med er vägran att acceptera, att tusentals ska överges i efterverkningarna av en fruktansvärd storm eller jordbävning.

Vi känner med er vägran att tro att människor inte kan ha humana regeringar där förhållandena är lika, rättvisa, justa och motiverade av Service till Andra, liksom att vatten, luft och jord är rena, mat som är ren och närande och respekten uttryckt och upprätthållen för allt liv.

Och så skulle vi vilja säga, att dessa händelser, även om de kan orsaka en initial chock eller sorg, inte är några steg tillbaka utan steg framåt, men vissa mörka stunder kan förekomma.

Ni kan inte förlora någonting – inte en älskad vän, inte någon aspekt av er själva eller ert samhälle.

Allt är intakt och upplever bara en ny och högre form.

Respektera den utveckling ni kom för att uppleva.

Släpp greppet om flodens strand och ta er in till mitten, där strömmen kommer att bära er.

Motarbeta inget ni upplever, medan ni flyttar till en högre vibrationell plats, som i allt högre grad tar er till platser av Frid, större fulländning, Glädje, Överflöd, Kreativitet och högre former av Kärlek, inklusive kraften i själva det Gudomliga Ljuset.

Vi tvivlar aldrig på er förmåga att göra det här. För ni kom hit för det, Medskapare!

Namaste, Ljuskrigare!

Ni flyttar ut ur skuggorna av det förflutna. Och hur mycket de än försöker klamra sig fast, så kan de inte det – Ljuset är för stort för det nu.

Och vi är med er, hela tiden.

 

Copyright 2017, Caroline Oceana Ryan

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...