Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 13 september 2016

Teamet

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan

13 september 2016

Meddelande till Ljusarbetare

Denna veckas kanalisering besvarar en läsare som frågar:

Jag vet att för en femtedimensionell varelse i en femtedimensionell värld kan inte rädsla finnas med i ekvationen.

Så min fråga är, Hur ska jag kunna släppa och stå över ängslan och rädslan för mina barns trygghet, och rädsla i allmänhet?

Ibland tycker jag det är svårt att känna mig säker på vår trygghet och vårt skydd. Alldeles nyligen försökte någon föra bort eller attackera min väns son, och min familj har nyligen också haft en tornadovarning. Detta kändes alltför verkligt och alltför nära vårt hem.

Jag är en optimistisk person och försöker se det bästa i allt, men jag behöver lite hjälp att släppa dessa rädslor. Jag vill inte låta rädsla hindra mig att göra saker jag älskar(som att resa) eller få mig att hålla tillbaka mina barn på något sätt, i rädsla för deras trygghet.

Jag skulle väldigt mycket uppskatta er syn på detta.

Kollektivet: Hälsningar, kära du! Vi är glada att du ställer denna viktiga fråga i en sådan kraftfull och Jord-omskakande tid!

Vi skulle säga att det ni klassificerar som rädsla är inte rädsla så mycket som olika former av ängslan och till och med en känsla av upphetsning för pågående och snart kommande förändringar på Jorden.

Men vi ska tala om rädsla i allmänhet, och sedan om känslor av ängslan för era kära, speciellt barnen.

Ni måste förstå att det sätt på vilket era sinnen och känslor fungerar nu, individuellt och i relationer till andra, genomgår en metamorfos.

Så er idé om rädsla fastnar i denna obekväma känslan av att ni och era nära kära inte är trygga. Faktiskt är mycket av det ni nu kallar rädsla sinnets osäkerhet angående inte bara tillståndet i världen utan också hur er ökande hjärtbaserade medvetenhet ser på livet.

Till en viss grad är världen ett skepp ute på oroliga vatten just nu.

Men ni klargjorde för länge sedan, före inkarnationen, att ni ville uppleva inte bara den Nya Jorden och dess femtedimensionella uttryck, utan också den faktiska övergången till ett nytt sätt att leva.

Ni känner er mänskliga bräcklighet och litenhet livligare nu, då er själs uttryck breddas och fördjupas genom er, och visar er, i er sömn och allt oftare i vaket tillstånd, hur kraftfull och expansiv er Universella aspekt, ert Gudomliga Själv, verkligen är.

Detta Gudomliga Själv ber er att expandera era energier på sätt som ego-sinnet har svårt att förstå, än mindre acceptera.

Ego-sinnet skulle föredra att vara tyst och övertäckt med gamla trossystem som säger att ”livet” bara omfattas av den fysiska kroppen – och om andningen lämnar kroppen, då är själva livet förlorat.

Eller att fysisk välmåga, inkluderande finansiell och fysisk ”säkerhet”, är av största vikt för känslan av att vara ”trygg”.

Eller att förvittringen av villkoren i en värld i övergång är en fråga om att kontrollera det man kan, och känna stress och osäkerhet över allt man inte kan kontrollera

Detta är faktiskt inte er situation, Det är ego-sinnets tolkning av er situation, inget mer än det.

Det är inte fel att uppleva dessa tankar och känslor, men förstå varifrån de kommer, och varför de existerar.

Ni är inte här för att etablera fysisk ”säkerhet” i varje stund som det dominerande uttrycket för er inre visdom och er kärlek för er själva och andra.

Många riskerar sitt fysiska själv dagligen när de hjälper människor i krigshärjade eller fattiga områden, ändå känner de väldigt lite rädsla.

De har lärt sig själva att anpassa sig till sin omgivning, på ett sätt som gör att de klarar av det mentalt och känslomässigt och också kan behålla sin fysiska välmåga på sätt som gör att de inte känner sig otillräckliga eller svaga i den verkligheten.

Och de gör detta genom att leva i Nu-Ögonblicket.

Rädsla, som ni beskriver den, är framförallt en kamp i sinnet, ett desperat famlande efter vad det kallar ”säkerhet” eller ”trygghet”, men som faktiskt inte har någonting med trygghet att göra.

Det är inget mer än en önskan att styra yttre omständigheter.

Faktiskt, en av orsakerna till att ni inkarnerade i denna tid var att kunna släppa behovet av att styra yttre omständigheter, och att låta er energi flöda i ögonblicket, oavsett vad som händer runtomkring.

Ni kan ha blivit satt i farliga omständigheter många gånger i era liv, utan att veta om det, men ni gjorde inget försök att styra dessa yttre omständigheter, för era sinnen hade övats att acceptera dem.

Några exempel inkluderar den avsiktliga förgiftningen av det allmänna dricksvattnet med flour och klor, vaccinationer förorenade med sjukdomar, strålning, chemtrails, och sinneskontrollen som utövas av utbildningsväsendet, religionen och mediaindustrin.

Alla dessa har potential till mycket större förstörelse än jordbävningar och översvämningar. Det är bara det att ni blivit tränade att bli mycket mer rädda för den ena än den andra.

Så vi skulle säga, när känslor av ängslan uppstår, vet att det är ego-sinnets kamp, i frustration över att det inte kan kontrollera alla era livsvillkor.

Berätta för det skrämda barnet inom er( för det är hjärtefrågan), ”allt är väl, kära du! Vi stannar i detta nu-ögonblick och vi ska hitta på något roligt att göra”.

Sedan, precis som ni stillnar barnets rädsla i stormen, måste ni avsiktligt engagera er i något glädjefyllt användande av färger, musik, kreativt uttryck, skratt eller naturens nöjen.

Kliv avsiktligt ur sinnets program av klagomål som säger att ”det finns något farligt därute som kommer och tar oss”.

Nonsens.

Sant är att Jorden aldrig varit tryggare, i hela sin historia, sedan Atlantis fall.

Hur mycket tryggare kan ni vara än att stiga upp till den femte dimensionen, med all hjälp, Kärlek, uppmuntran, och högre visdom från de Uppstigna Mästarna, Ärkeänglarna och ert eget högre själv – som finns redo att vägleda er i varje ögonblick?

Beträffande tryggheten för era barn ska vi säga vad ingen förälder vill höra, men ändå måste:

Era barn har sina egna vägar att följa. Dessa är lika heliga som era egna och ni måste låta dem följa dem.

Helt säkert är det ert jobb att visa dem hur man ska leva i världen, positivt, självständigt, vänligt, med medkänsla, intelligent och, visst, försiktigt.

Men förstå att er ängslan för barnet bara ingjuter rädsla i dem(det har ni redan insett), och det gör dem inget gott.

Ge dem och er själva mycket mer än så.

Välj några affirmationer att säga och skriva varje dag, och gör det utan uppehåll till ni vet att er energi har förändrats i denna fråga.

Skriv en affirmation som: ”Jag Är Gudomligt välsignad, skyddad och vägledd, alltid!”. Skriv den tolv eller femton gånger och låt ert undermedvetna bada i verkligheten av detta uttalande och dess vibration.

Ni kanske vill att ert undermedvetna besvarar affirmationen på bladets högra sida varje gång ni skriver den.

Förmodligen finner ni att er inre röst automatiskt svarar: ”Verkligen? Jag tror inte det!” eller något åt det hållet.

Det är ok. Låt det skrämda barnet tala, fortsätt skriva affirmationen och låt det svara varje gång med magkänsla.

När ni skrivit det 10 gånger eller mer kommer ni att höra en förändring i röstens betoning, tills den accepterar detta som er verklighet. (Detta är en kraftfull process att använda vid alla hinder ni möter).

På detta sätt skapar ni en dialog med de aspekter av er själva som inte är säkra på att det är OK att inte bekymra sig. En del av ert sinne kanske tycker att det är dess jobb, att ständigt bekymra sig.

Det kan göra det jobbet åt er på ett mycket bättre sätt, som att notera all trygghet, lugn, tystnad och välmåga som omger er varje dag, men ni måste instruera det att göra så.

Koncentrera er på det ni vill ha, kära ni. Och vet att de uppenbart osäkra skeendena nu bara är här för att er värld rör sig ut ur kaos, inte in i det.

Ibland måste grytan röras om för att få upp det som ska hällas ut. Det är allt som sker nu.

Vi sänder er vår Kärlek och våra välsignelser av Ljus och uppmuntran, kära ni – till er och alla som tar del i denna stund med oss.

För det är allt som finns – detta Nu-ögonblick. Detta andetag, detta liv som bara är ett uttryck för er oändliga Gudomlighet.

Detta är vad ni kom hit för! Kliv in i det. Kräv det. Det finns ingen som tar det ifrån er.

Namaste, vänner! Vi är med er, i varje stund.

Copyright 2016, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to this original post. Thank you.

 

 

Översättning: Markku Pärssinen – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...