Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 14 februari, 2020

Kollektivet

via Caroline Oceana Ryan

den 14 februari, 2020

Veckans vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordens Elementaler, Älvornas Äldste, Änglarna, samt Ärkeänglarna, kända som Kollektivet.

Hälsningar Vänner! Vi är mycket glada över att idag få den här stunden att tala med er.

Ve ser att många av er nu vid olika tillfällen får ta tag i känslor av förvirring och upprördhet och andra gånger en känsla av upplyft glädje.

Vi vill försäkra er om att detta inte är något ovanligt, när många miljoner nu upplever det, i Ljuset av de energiskiften som under de senaste månaderna har inkommit till er planet.

Vi har tidigare lagt märke till att dessa skiften kan åtföljas av fysiska och emotionella symptom som tidvis kan få er att känna er bekymrade och osäkra.

Förstå att ni inte är ensamma om att hjälpa Jorden och alla hos Henne, i den här rörelsen ut från den låga tätheten till en som är mycket högre.

Var medvetna om att ni blir assisterade på nya och bemäktigande sätt, av dem som alltsedan länge i det eteriska har stått vid er sida och som nu sträcker sig ut till mänskliga angelägenheter för att hjälpa till med vad som i det förflutna har varit orubbligt och oåterkalleligt.

Ni kan vara säkra på att vissa av dessa som assisterar er är era galaktiska bröder och systrar.

Ni har ofta känt av deras närvaro och allt fler av er lägger märke till deras synliga skepp i skyarna.

En del träffar ibland på dem personligen, fastän den synbarligen mänskliga uppsynen hos en del av dessa varelser motsäger deras ”främlingskap”.

När dessa stunder av kontakt och insikt inträffar, kära ni, så höjer ni  inte bara er egen vibration, utan vibrationen hos hela er planet och er mänskliga ras.

Samtliga känner av skiftet på en eller annan subtil nivå och kan utifrån dessa avgöra ifall de kollektivt ska bidra eller ansluta sig till denna frekvens eller inte.

På det här sättet blir ni Sam-Skapare i ett enda ’hjärta-sinne’, i och med att en speciell Enhet som en gång i tiden varit sällsynt på Jorden, nu håller på att bli alltmer allmänt förekommande och ännu mer vanlig bland barnen och andra rena själar.

Vi nämner inte den allt tilltagande galaktiska närvaron och integrationen i er värld för att ni ska känna: ”Åh, äntligen – våra räddare har anlänt!!” för detta är inte deras motiv.

Änglarna och de högre varelserna av något slag avser inte heller att dra er undan från er resa som ni så noggrant planerade innan ni inkarnerade, för att bespara er besväret med att lösa upp den täthet som ni avsiktligen steg in i.

Vi nämner detta för att sporra er vidare – för att påminna er om att ni är deltagare i de högre sfärernas energier och oändliga expansion.

I ert sömntillstånd har ni många gånger talat med dem, medan ni färdas i etern tillsammans med er själsfamilj, för att hjälpa till i olika uppdrag på och utanför planeten, på skeppen och inom planen som består av ren energi.

Ni har också fått hjälp av de Änglastyrkor, inklusive Ljusvarelser, vilkas jobb är att assistera Jorden i Hennes Uppstigning och Hennes åter-integrering till den Inter-Galaktiska Federationen.

Hur kan detta vara möjligt när ni så länge har hört att de inte tillåts ingripa?

Vi skulle vilja säga att varje gång ni mediterar och rensar ett nytt slag av trauma eller tätt motstånd för att bli ert högre själv –

Varje gång ni fattar tag i en ny del av Visdom på hjärtnivån, samt aktiverar det höga hjärtats frekvenser till nya nivåer –

Varje gång ni ger upp ert tredje-dimensionella behov av att få ”fysiska bevis” och ”yttre resultat” framför en förståelse om att alla tider sker NU och att all underbar verklighet likaså sker NU, om ni är villiga att föreställa er det på det viset och hålla det som ”verkligt” och närvarande, i ert hjärtas djupaste del –

Samt att den Sam-Skapelse som ni eftersträvar finns inom er, och inte sitter och väntar på att få dyka upp på befallning av någon med långt avancerade teknologier eller med Änglavingar –

Varje gång ni tar er till dessa platser, så blir ni era egna befriande och bemäktigande styrkor.

Ni är utan tvivel Aktiverarna och de Bemäktigade Möjliggörana (på ett bra sätt) för det som ni en gång i tiden trodde var hopplöst, utan något återlösbart värde.

Och nu, när ni funderar över den skenbara obändiga sorgsenheten, trasigheten och korruptionen i världen runtomkring er – så är det nu den perfekta tiden för att koncentrera er på miraklerna i er höga och underbara närvaro, dit ni har kommit mitt uppe i detta träsk.

För medan ni hoppfullt har blickat upp i skyn under detta och andra liv på Jorden, i hopp om att hjälpen ska dyka upp, så skulle vi vilja säga att ironin är fullständig.

Ni är de som kom för att hjälpa till.

Ni är aktiverarna och Ljusets ankare – den hjälp som ni strävar efter.

Därav profetian hos de Hopi-Äldste: ”Vi är de som vi har väntat på”.

I bokstavliga ord: ”Vi är våra egna räddare”.

Och i det fallet – hur är en räddning ens nödvändig?

Kalla med all säkerhet på de högre varelsernas hjälp, så mycket ni vill, och var försäkrade om att ingen enträgen bön förblir obesvarad.

Vi vill bara säga: Bli inte överraskade ifall det är er egen närvaro, ert eget energimässiga inflytande, er egen Kärlek för Jordens liv, som i slutändan blir den avgörande ingrediensen i Hennes Uppstigning som ni strävar efter.

Namaste, kära ni!

Vi finns alltid tillsammans med er

Copyright 2020, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to the original post. Thank you.

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...