Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 9:e maj 2017

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 9:e maj 2017

Ett meddelande till Ljusarbetarna – 9:e maj 2017

Av Caroline Oceana Ryan

 

Den senaste vägledningen från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordens Element, Älvornas Äldste, Änglarna och Ärkeänglarna, det så kallade Kollektivet:

 

Hälsningar, Mästare av Ljus och Manifestation!

Vi är glada att få möjlighet att tala med er igen idag.

Och vi skulle vilja säga, att vi ser på de enorma vågorna av högre energi som skapas av ert fokus, högre intention och skönheten i er önskan att leva som era högre själv, och mycket kommer nu att hända utan att ni är absolut dedikerade till er själs mission och Uppstigningens väg, som annars aldrig skulle kunnat inträffa.

Vi talar inte bara om det ni gör hela tiden – i era kontakter med andra, där ni använder er energi och ert fokus för att förstå andras livsval, genom att välsigna och tro på dem, även när ni inte känner att det är helt lätt, att beblanda sig med deras intressen eller livenergi.

Vi talar om er styrka av den högre viljan (ett Jordens uttryck för den Gudomliga Viljan), med krav på mänskliga rättigheter för alla runt omkring er, även om era egna rättigheter inte verkar uppfyllas, vare sig det gäller Fred, utbildning, medicin eller överflöd, och otaliga andra områden som är varje persons naturliga födslorätt.

Och vi talar om miraklet med dessa vågor av högre Ljus, som kommer in i planeten nu, med allt högre nivåer som höjer tidvattnet och strömmen ni lever i.

Ni alla, planterar de Ljusa vibrationerna, var och en på sitt eget sätt, och förankrar deras heliga geometrier djupt inne i Jordens kropp, för att inte bara höja vibrationerna i den yttre Jordstrukturen och dess uttryck, utan i själva känslan och essensen av att vara en mänsklig varelse..

Ni blir alltmer medvetna, och som ni vet, är det mycket lite som framgår i massmedia och i andra former av social bevakning, av det som händer i världen.

Det finns de i regeringen som, rapporterade en älskad Vit Riddare nyligen, som ler och uppvisar kontroll, men som faktiskt känner en mycket djup av skräck på grund av deras egna handlingar och handlingar som de har bidragit till, samtidigt som de håller fast vid den mörka kraftstrukturen som de svor trohet till för länge sedan.*

Dessa handlingar och avsikter är de nu upplysta om, tydligare än de orkar bära, i briljansen från de Ljusdata som nu forsar ner på Jorden, och in i medvetenheten hos alla med kurage nog att leva i dessa tider.

Det finns också vissa helt otänkbara stunder, som till exempel de flertalet tal som nyligen hölls av en tidigare president, som också är en Vit Riddare av Ashtar Command, där han inte så mycket hänvisade till sina egna förmågor och prestationer, utan till den ökande känslan av er egen kraft och medskapande förmåga, som så många nu använder dagligdags.

Detta var tanken – både genom de inre avslöjandena av vad som finns i det nya Ljuset, som bär kraftfulla femdimensionella egenskaper, och de kommande yttre avslöjandena, som uppstår av det många miljoner nu förstår inombords.

Vi talar om avslöjanden, som först varit en illusion vilken kommer att upplösas, och bara lämnar sanningen i sitt kölvatten, men som kan bli chockerande för vissa.

Och vi talar om de yttre omständigheter, som uppstår när de många miljoner runt om på planeten som har ropat på jämlikhet, rättvisa, fred och ett överflödande liv, kallar och kommenderar fram det de vet redan finns, och som finns för alla.

Varför skulle ni bara drömma om en sådan sak, som ett fullständigt avslöjande av en Galaktisk närvaro som finns runt omkring er, och som ni är en del av, om det inte skulle kunna bli verkligt?

Ni har blivit lärda att visionerna i ert inre hjärtas sinne – nattens drömmar och dagens visualiseringar, både är förgängliga, inte ”verkliga” eller av det som kallas ”det fysiska Universumet”.

Men – några forskare, och många konstnärer, har alltid förstått att det inte finns något sådant som ett rent fysiskt Universum.

De (och ni) har förstått att det inte är någon skillnad mellan det ni tror och tycker är naturligt, som er förväntan och tro, och det som slutligen kommer fram visuellt.

Det är kanske för tidigt att säga, att mänskligheten inte längre kan luras på det sätt som den har blivit under tusentals år, men ändå – kommer den stora vågen av energi som flödar genom Jorden och Jordens medvetenhet just nu.

Det är den bilden ni alla i varierande grad har i era hjärtans sinnen, oavsett om ni vill att bilden ska finnas där eller inte – men de allra flesta föredrar en inspirerande vision, och den Kreativa kraften den har, framför den förtvivlan ni har lärt er är er enda väg i livet.

Om ni ännu inte känner att er inre intuitiva syn är tillräckligt stark, för att se igenom de falska yttre företeelserna av det ni visas, oavsett om det gäller ett val i Frankrike, en militär aktion i Nordkorea eller att oansvariga uttalanden och lagstiftningar uppstår i USA – så är det ingen anledning att förlora hoppet för verkligheten – kraften – den vision ni har för NESARA:s fullständiga lagstiftning, och avslöjandet av den Galaktiska naturen för Jordens existens.

Pressa er framåt, och kräv att tillförsikten av den visionen kommer till er, direkt från ert högre själv och de högre rikena.

Kom ihåg den stora poetens ord, Percy Bysshe Shelley i ”The Masque of Anarchy”, som på ett tidlöst sätt kapslar in ironi men ändå skönhet – verkligheten – av att majoriteten bryter sig loss från några fås styre.

Han talar om England, men vi talar om Jorden, i all Sin spirande glans:

”Vad är frihet? Ni kan berätta

Slaveri är för bra,

För blotta namnet har vuxit

Till ett eget eko.

 

Låt en stor samling vara,

Och med största allvar

Förklara med avvägda ord, att ni

Är, som Gud har gjort er, fria.

 

De gamla lagarna i England

Vilka vördnadsvärda av ålder är grå,

Barn av en visare dag;

Och vars högtidliga röst måste vara

Ert eget eko – Frihet!

 

Res er, som lejon efter sömnen

I oöverträffat antal!

Skaka loss dina kedjor till jorden som dagg

Som i sömnen hade fallit på dig:

Ni är många – de är få!”

 

De är verkligen få, dessa självutnämnda ledare som misslyckats med att gå framåt för att möta ilskan från de, som de hävdar att de representerar.

För nu ser ni medborgare som har hittat sina röster – som är rasande över att se människors liv gå till spillo eller så lätt leks med, vare sig det gäller ett nytt krig, ”åtstramningsåtgärder” eller avsaknaden av rätt vård, vilken läggs fram som ”den enda lösningen.”

Vi ska berätta lösningen, för ni har redan skapat den:

Det är den fullständiga Friheten som en tidigare Era av Upplysning, under sjuttonhundratalet, var tänkt att föra fram, och försökte göra det.

Men som vid den tiden föll för samma filosofier och politiska strukturer som hade hållit så många fängslade under så lång tid – och ni kan helt enkelt bara byta namnet på det till nutid.

Tacka de som gick före er, som gav sina liv och utförde sina själsuppdrag för att skapa den frihet och jämlikhet som ni ännu inte har upplevt, men som de kraftfullt krävde.

Tacka St Germain och de andra från de högre rikena, vars ansträngningar var så tydliga och bestämda.

Några av er finns bland dem som levde här då, och som nu har återvänt, för att bereda vägen till en hel planets frihet, inte bara i ert eget land.

Tacka de som gjorde försökte förkunna sin Gudomlighet, oavsett vad de fick betala på Jorden.

Och tacka er själva för att ni har kurage nog att framträda vid denna viktiga tid, den Nya Atlantiska ögonblicket, när ni finns och ska fortsätta, att ”skaka av era kedjor till Jorden som dagg”.

För nu har ni sovit färdigt.

Det går inte att återvända till de gamla sätten, som inte är era, men lades på er av de som inte hade något naturligt rätt till denna planet, och som nu måste stiga åt sidan.

De vet att deras tid är till ända. Och ni – är ni redo att bilda kollektivet som ska styra och skydda livet på hela planeten? Är ni redo att gå vidare och leva ut era visioner?

Är det inte dags att vakna nu, inte bara för att skaka av kedjorna, utan för att bygga de nya strukturerna av frihet?

Vi vill påstå, att det verkligen är på tiden.

Som alltid, väntar vi på ert fulla erkännande, och glädjer oss åt att se ert uppvaknande till er sanna kraft, ert riktiga namn, ert sanna uppdrag.

Namaste, Medskapare!

Vi ser er. Och vi är med er, hela tiden.

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

[*See Rama & Tara’s News Update – Stargate Round Table, May 4, 2017]

 

Copyright 2017, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to the original post. Thank you.

 

 

 

Du gillar kanske också...