Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 12 februari, 2018

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan

12 februari 2018

Ett Meddelande till Ljusarbetare

Den senaste vägledningen från de Uppstigna Mästarna, Jordelementalerna, Féers Äldre, Änglar och Ärkeänglar, kända som Kollektivet:

Hälsningar, Ljusets Kejsare!

Vi hälsar er med verklig glädje och ord av uppmuntran, då ni nyligen rest genom( och fortfarande integreras med) kraftfulla astrologiska skeenden och inre skiften i både ert medvetande och era cellers uppbyggnad.

Dessa energivågor har kommenderat fram en signifikant omgörning och återskapning av mänskligt liv, till och med omformande av hur energi flödar och fungerar i den mänskliga formen.

Som de som frivilligt kom till frontlinjen i denna tid av återskapande av verkligheten för människans och Jordens liv, har ni inte kommit bara för att omvandlas upp och ut ur den tredjedimensionella upplevelsen, utan för att återinföra högre dimensionella energier på Jorden, börjande med era egna kroppar, hjärtan och sinnen.

Ni är mer än det högre Ljusets förankrare; ni är levande, rörliga, andandes bevis på det.

Vi är medvetna om att det kostat nästan alla av er en enorm tribut.

Många dagar är ni utmattade, besvikna på livet, och känner ibland att ni har slut på de resurser och den styrka som krävs att bara hålla er igång, för att inte säga gå framåt med en glädjefylld känsla av syfte och uppfyllnad.

Många kämpar nu för att bara ha sin ande ihop med sin kropp på sätt som representerar ett fungerande Jordeliv.

Och ändå, inom er finns nu ett brinnande Ljus, även om det bara känns som en gnista, som inte fanns där för bara tre månader sedan.

Det är inte tiden som gått, utan det som hänt under den, som har varit en avgörande katalysator.

Ni är vana vid känslan att livet kommer till eller åt er.

Men denna högre nivå ni nu nått i er Uppstigningsresa handlar om att ni inte ska leva i passivitet, utan aktivt sträcka er ut till Universum – gå längre in i dess djup.

Det betyder att ni inte bara stiger ut ur Matrisen – ni ersätter den, rör er dit där dess energier, cykliska befallningar och allmänna struktur i ökad utsträckning inte längre är en del av er verklighet.

Detta är essensen i att gå upp i vibration – det som inte är verkligt för er börjar röra sig ut ur er verklighet, tills det upphör att existera överhuvudtaget.

Detta är orsaken till att de som vibrerar med en hög förväntan på och kärlek till välstånd och Överflöd aldrig är utan pengar(eller människor som tror på deras idéer och är villiga att investera i dem) – där de är vibrationsmässigt existerar inte umbäranden, även om andra helt nära dem tycker att det är allt de får se.

Detta är orsaken till att de som vibrerar med perfekt hälsa inte har några problem med att hålla sin perfekta eller nästan perfekta vikt, att de äter hälsosamt, väljer holistiska botemedel och sällan är sjuka – eller tillfrisknar snabbt efter sjukdom eller skada.

Därför att där de står vibrationsmässigt, där finns ingen dålig hälsa. Det finns bara en alltmer ökande högre vibration i varje cell i deras varelse.

Även sjukdom är en möjlighet att röra sig allt högre.

Och det är därför vissa, som inte verkar vara särskilt attraktiva, begåvade eller fascinerande, ändå får njuta av glädjefylld vänskap, ett tillfredsställande kärleksliv och positiva arbetsrelationer – därför att de, från där de befinner sig, ser och förväntar sig bara Kärlek och Gudomligt uttryck i varje person de ser.

Så vi inbjuder er, i denna tid som på många sätt känns som inre och yttre tumult, men med en känsla av snabb förändring och optimism i luften – vi inbjuder er att inse vart ni kommit.

Och det är inte bara ett steg till på vägen till Uppstigning, utan ett kvanthopp till en helt annan aspekt av den.

På denna nya nivå av existens, som varje våg och partikel i er varelse står i resonans med, blir det ni i ert gamla liv kallade mirakel mycket vanligare, och är tydligare ett direkt resultat av er närvaro, era egna inneboende energier.

Ni tänker nu att, i så fall, måste ni rikta om och omfokusera era energier mot de delar av ert liv som ännu inte verkar vara i linje med er högre vision för dem.

Ändå kan vi försäkra er om att de redan är upptagna med att orientera sig mot denna högre vision, därför att i er nya vibration av utvidgade möjligheter och ökande aktivt sam-Skapande, har de inget annat val.

Så vi skulle säga att det nu är mindre och mindre en fråga om att ”vänta” på att världen ska förändras – väntan på att NESARA ska sättas i verket, väntan på bättre hälsa eller högre inkomst, eller väntan på en Kärlek som är verklig.

Ni integrerar redan energierna från de verkligheter ni drömt om i tusentals år – kulmen på själsuppdragen, drömmarna och visionerna från hundratals Jordeliv, och speciellt från det liv ni lever nu.

Nu frågar vi er, kan ni erkänna att ni kommit så här långt?

Kan ni tillåta er själva att förstå att ingen kan hålla tillbaka era framsteg, varken på de inre planen av livet, eller de yttre?

Är ni villiga att känna er så bemyndigade och ansvariga för det ni skapar, som vi själva kan se att ni är?

Tänk med ert hjärtsinne innan ni svarar – känn först vad ert hjärtsinne redan beslutat.

Och om svaret är ett kraftfullt ”Ja”, vet att vi utropar det med er, och att, som alltid kära ni, ni är aldrig ensamma på denna resa.

Ropa på oss i de stunder som omvandlingen känns vara för mycket, när Solens energier och Jordens återfödsel, och allt som satts i rörelse, känns övermäktiga.

Vi kommer att svara, som vi gjort i varje dimension ni någonsin varit i, och försäkrar er om att ni har inget mindre än legion efter legion av Änglar, féer, gudar och gudinnor och Ljusvarelser av alla former flygande mot er då ni kallar på hjälp, stöd och känslan av att vara älskad och uppmuntrad.

Namaste, den Nya Jordens Byggare, och den Nya Kristallina Människan!

Ni är aldrig ensamma.

 

Copyright 2018, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to the original post. Thank you.

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

 

 

Du gillar kanske också...