Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 20 juni 2016

Teamet

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan

20 juni 2016

Ett meddelande till Ljusarbetare

Den senaste vägledningen från våra vänner, de Galaktiska och Änglalika varelserna kända som Kollektivet:

Hälsningar Ljusbärare!

Vi är glada att få chansen att tala med er igen, på denna vackra dag i Sommarsolståndet 20-21 juni, i detta häpnadsväckande år av mirakulös förändring och högre utveckling. För ni är medvetna om de sorgligare sakerna som sker – händelserna i Orlando vilka, som ni ju vet, bara tog de fysiska aspekterna från de som lämnade jorden, som frigjorde deras högre själv och själar för att återförenas i syfte och styrka när de nu fortsätter med sina vackra själsuppdrag, från en mycket högre nivå.

Och ni är medvetna om möjligheterna till förändring i Europa, och som påverkar resten av världen, i och med Storbritanniens utträde ur EU. Och de pågående klimatförändringarna, allt mer tydliga på planetens norra halva under sommarmånaderna. Vi skulle kunna räkna upp en litania av osäkra situationer, med uppenbar potential till problem eller förödelse, men det gör vi ändå inte.

Vi erbjuder er denna Sommarsolståndets dag – denna magiska stund när Dagen, i sin stora längd, verkar ha segrat över den mycket kortare Natten – som en tid av kraftfull manifestation.

Och vi skulle säga, att om ni fortsätter att elda på med St Germains Violetta Flamma, och visualiserar tillkännagivandet av, och känner verkligheten av NESARA-lagen varje dag, fortsätter att varje dag försöka bli mer och mer som ert högre själv, släppande allt det ni inte längre kan bära då dess täthet inte längre passar ert växande ljus och högre medvetande – då föder ni fram inte bara en ny årstid utan en ny era på en ny jord.

Det finns fortfarande för mycket förväntningar från Ljusarbetarnas sida på att räddningen kommer från en särskild grupp Galaktiker, vissa vita hattar, eller en speciell cirkel av Änglalika varelser eller Uppstigna Mästare, istället för sin egen klarhet, avsikt och syfte.

För den timmen är nu slagen då allt blir nytt igen.

Och vi säger, hellre än att rädas de förändringar en ”Brexit” från EU för med sig, eller någon naturkatastrof, eller ytterligare en skjutning eller väpnad konflikt – betänk att ni inom er har styrkan att höja er planets frekvens ut ur dessa sista kvarlevor av det gamla tredjedimensionella systemet.

Betänk att ni i och av er själva är mer kraftfulla än ni någonsin kunnat veta.

Att ni inom er har allt ni behöver – med era avsikter, er klarsyn, era bekräftelser på den Nya Verkligheten, och era egna förväntningar och glädjefyllda acceptans av den femtedimensionella världen – för att lämna den tredje dimensionen bakom er på allt högre nivåer.

Ni har allt ni behöver för att börja uppleva den mer Ljusfyllda världen hela tiden och inte bara få de tillfälliga glimtar ni så många gånger upplevt. Och mycket säkert, detta är vackra tecken. När ni ser skönheten i medkänslan och utflödet av högre Kärlek från de själar som gick bort i Orlando och deras nära kära, när ni ser klarsynen hos de miljoner som vägrar acceptera en brottsling som deras presidentkandidat, och när ni ser er själva varje dag förvänta och tro på en Ny Jord i Fred och Jämlikhet – då, ja, i dessa ögonblick, har ni gått in i den femte dimensionen och förklarat den som er verklighet.

Vi skulle helt enkelt säga, gör dessa ögonblick till hela ert liv, inte bara en del av det.

Varje gång ni tar emot pengar eller någon finansiell gåva av något slag, bli kvar djupt i känslan av tacksamhet och generositet så att er pågående vibration gällande pengar höjs, och därmed lyfter energin av pengar till femte dimensionens nivå av Överflöd för alla.

Varje gång ni möter någon annan, le mot dem med insikten att deras liv är precis lika dyrbara och ovärderliga som de som dog i skjutningar och andra väpnade incidenter – med insikten, utan att en tragedi ska ge er den, att varje liv är en helig välsignelse. När ni dricker ett glas vatten, välsigna det med Gudomlig Kärlek och uttala att ni dricker Gudomligt Ljus. I det ögonblicket bekräftar ni att allt vatten i ert land är klart och rent och fullt av Gudomligt Ljus som välsignar alla barn och vuxna som dricker det.

Ni förstår hur ni i varje stund kan frossa i miraklet som är ert eget högre Ljus, delandes det Ljuset med Jorden och Hennes folk på sätt som bekräftar och förankrar den femte dimensionen såsom er verklighet i vardagen, inte bara något som visar sig i korta glimtar.

Och ni, ”bara vanliga dödliga”, är ni kapabla att frambesvärja de förändringar som ska skifta er planet från en av kamp och förlust till en av jämlikhet, rättvisa, fred, skönhet och alla andra välsignelser i de högre dimensionerna? Helt säkert. Ni är inte ”bara” någonting!

Ni är bemyndigade Ljusvarelser, här för att leva som Riddare av en helig orden, en av högre Ljus och Uppstigning. Och vi säger er, släpp dessa idéer om begränsning, ta upp er styrka att försäkra, att förvänta, att vara i resonans med allt som er själ så helt och fullt vill ska rinna genom er nu.

Det finns inget nederlag, ingen händelse eller omständighet som kan ge er bekymmer särskilt länge, och inget som kan avgränsa eller begränsa er på något sätt.

Sprid ut era vingar! Ta en inre visionär resa över Jorden denna vackra dag i sommarsolståndet, flyg över och välsigna varje del av den.

Namnge och kräv varje del av Jorden för NESARA – ”Jag kräver NESARA! Jag kräver dig för Fred, för mänsklig självständighet, för Gudomligt styre, för en Ny Jord!” Detta är ditt, så kräv det!

Var du än befinner dig i din livsresa eller i världen, fira denna vackra vändning av tidvattnet som är en av de största rörelser ert Universum någonsin skådat.

Se denna vackra tid i sommarsolståndet som ännu en kraftfull symbol för er förmåga att ta er sanna identitet i anspråk, som de som kommer med Gryningen av den Nya Jorden.

Det är därför ni kommit hit nu och varje ögonblick i er nya födsel väntar er.

Välsignelser från Sommarsolståndet, kära vänner, kära familj!

Namaste! Ni är aldrig ensamma.

Copyright 2016, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to this original post. Thank you.

http://carolineoceanaryan.com/2016/06/20/message-to-lightworkers-jun-20-2016/

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

 

Du gillar kanske också...