Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 29 juli

Kollektivet 29 juli, 2015

Caroline Oceana Ryan – Ett meddelande till Ljusarbetarna från våra vänner, de varelser i 5:e och 6:e dimensionen som kallas Kollektivet.

Hälsningar Vänner! Vi är glada över att få tillfället att åter en gång få tala med er. Vi ser att många stora förändringar äger rum! Fastän ni tidigare har hört oss säga detta, i enlighet med våra beskrivningar om det som er välsignade planet håller på att uppleva, betonar vi denna gång särskilt både ”stora” och ”förändringar”.

Ni har hört om de solstrålar som nu utstrålas – de kallas gammastrålar och de bär speciella energier som är unikt uppbyggda för att underlätta frigörelsen och upplysningen hos Jordens alla varelser. De hjälper också till i er Uppstigning på sätt som ni inte ens har börjat ana er till.

För det första så kommer ni att lägga märke till, att tiden inte längre är vad den hittills har varit inom denna uppåtgående ständiga rörelse till den femte dimensionens verklighet.

Dagen passerar snabbt och stilla, som om timmarna bara vore cirka 20 minuter långa, medan ni kanske tidvis knappt är medvetna om att tiden går. Utöver det börjar ni alltmer inse att tiden verkligen inte existerar på de sätt som ni har blivit lärda.

Den består inte av minuter, sekunder, timmar och dagar. Den kan inte märkas upp.

Den bara är och detta ”är” är allt ni behöver – ögonblicket just nu är det enda ögonblicket.

Mycket kan ske i det ögonblick som ni en gång skulle ha använt till flera dagars arbete, eller under flera gånger och på flera platser, vilka inträffar i en horisontell linje på ett plant underlag – en uppfattning som har konstruerats av den tredje dimensionen.

Ni känner alltmer av andra dimensioner och kommunicerar med dem och dessa dimensioner lever inte i tiden, vilket ni lärde er att göra i den tredje dimensionen.

Ni vänjer er alltmer vid att verka utanför tiden, på ett sätt där ni inte längre begränsas eller dirigeras av den. Era dagar smälter lätt in i varandra – ”Var det i förra veckan som jag talade med min vän?” kanske ni kan tänka, ”eller var det igår”? Förstå att ni inte håller på att bli ”suddiga” i tanke och förnuft – tvärtom.

Ni håller på att fånga det högre resonemanget och förståelsen som ni lämnade när ni kom till det Jordiska planet, eller snarare, när en liten portion av ert högre medvetande tog sig an slöjan för att leva i den tredje dimensionen.

Den slöjan håller snabbt på att lösas upp och som ni har märkt, håller många sanningar på att avslöjas som ett resultat av detta.

Några av dessa sanningar befinner sig på det yttre planet och kommer att involvera arresteranden och åtal av flera tidigare mäktiga kriminella i Jordens alla olika hörn.

Men de största skiftena sker inombords och er egen justering och ert återuppbyggande på cellulär nivå vittnar om detta.

Ni kommer alltmer att lägga märke till att era preferenser håller på att förändras. Viss mat kommer inte längre att tilltala er. Vissa människor kommer att verka genljuda på ett plan som känns främmande för er.

Mycket av det som ni ser på TV och på film, vilket till största delen är av det gamla, kommer att kännas bisarrt och obekvämt för er.

Ni kanske känner behovet av att flytta till en ny stad och/eller ett nytt hem, hitta ett annat jobb eller finna ett nytt förhållande.

Förstå att inget av detta är dåligt och att inget av detta visar på någon som helst förlust för er del.

Ett frisläppande kan ske, utan att ni behöver ha känslan av att ni har gjort något fel, eller har slutat passa in med dem som ni en gång har känt och brytt er om, eller att ni har upphört med att passa in i de roller som ni länge har innehaft.

Förstå att det nu sker ett slags uppdelning, mellan den Nya och den gamla Jorden.

Som en del av den Nya Jorden kommer ert Ljus alltmer att leda er mot det som är hjärtbaserat och följa den visdom som kommer från det högre sinnet, kanaliserad genom tredje ögat och kronchakrat.

Det finns inget rätt och fel på den nivån; det finns bara lärdom och en framåtgående rörelse.

Ni behöver ”ta er ur knipan” så att säga, i många dagars tid, när ni känner att det nya drar er i riktningar som ni inte har kunnat förutse och några av riktningarna drar er bort från det som ni tidigare har känt till och tyckt om.

Tillåt denna underbara process att ske, precis som ni skulle ta ett steg bakåt och med beundran iaktta en fjäril som kryper ut ur sin kokong.

Tillåt detta att ske, utan att hejda det, liksom ni inte skulle befalla vinden att sluta blåsa eller en bäck att sluta strömma.

Tillåt det, så som ni skulle tillåta ett barn att glatt dansa i regnet – och varför? För att ni är det barnet, kära ni.

För nu är det dags för er att dansa, till och med mitt uppe i chocken av smärtsamma nyhetsrapporteringar, om finansiella skiften och förändringar, om personliga förändringar som vissa dagar lämnar er utmattade och andra dagar omtumlade och förvirrade.

Förstå att denna strålande förvandling till ett Gudomligt styre redan har tagit sin början och inte enbart inom Jordens yttre system.

Den har börjat i varenda cell av ert alltmer Ljusbaserade kristallina jag.

Vi bjuder in er att bada i Den blå Månens Ljus som inträffar på fredagen den 31 juli.

Detta är ett viktigt ögonblick, för den Blå Månen är en del av Porten den 8 augusti, 2015 (8-8-8), som visar in de energier vilka till stor del kommer att accelerera både yttre förändringar på Jorden och Uppstigningsresorna för alla som bor på Henne.

Ta in detta vackra Ljus och förstå att det gör mer än att presentera en vacker bild och en inspirerande astrologisk vändpunkt.

Det uppmanar er att se er själva som Galaktiska medborgare, man skulle kunna säga betydelsefulla personer, mätt på den kosmiska skalan.

Det uppmuntrar er med sin härlighet att se er själva förflytta er till en plats där ingen Jordisk invånare har befunnit sig på.

Och ni finns här för att njuta av varje ögonblick, också när skiftena och omvälvningarna skakar om er vissa dagar och andra dagar gör er förvirrade och utmattade.

Minns! Minns vem ni är, på en själsnivå.

Knacka dagligen på den dörren, säg till era guider och Änglavakter: ”Ja, jag är redo att minnas vem jag är. Tala om för mig vilket mitt verkliga uppdrag är, visa mig min sanna identitet. Låt det sista av slöjan skingras! För – allting kommer att förnyas. Jag är av Ljuset, nu och för alltid”.

Så är det, Kära Ni! Ni kom från Ljuset, och nu, helt medvetna och vakna, återvänder ni till Ljuset.

Namaste! Ni är aldrig ensamma.

 

Copyright 2015, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to this original post. Thank you.

http://carolineoceanaryan.com/2015/07/29/a-message-to-lightworkers-july-29-2015/

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...