Saint Germain, 6 juli

Saint Germain

6 juli, 2015

Kanal: Nancy Tate

 

Jag är här denna morgon för att tala om en regeringsförändring. Just nu så äger det rum en förändring som kommer att frigöra inte bara stora summor pengar, utan också folket som påverkas av denna frihet av rättigheter. Det är djupgående förändringar som äger rum för det finns skyddslingar bakom det gamla styrelseskicket som en gång trodde att de aldrig kunde sättas åt sidan och bytas ut. De gjorde vad de gjorde för att införa fångenskap av folkets rättigheter, och förklädde vad de gjorde på ett sätt som visade folket en helt falsk bild av vad det representerade.

Då jag talar genom denna person, så tar jag mig också tid att ge denna information till ett nätverk som arbetar i hemlighet för att kunna ha sin frihet att frigöra informationen då den blir tillgänglig på ett sätt som är omisskännligt och har alla bevis som behövs. På detta sätt kan det inte förnekas när det väl är frisläppt till allmänheten. Det är därför som jag inte än släpper informationen som ger en fullständig bild. Jag kan dock genom denna person ge omfånget och höjden av förändringar som kommer.

Jag är Saint Germain, och jag skall nu berätta om en annan bit av pusslet. Det har varit länge sedan som sanningarna om vad som äger rum bakom scenen togs upp som de nu görs, och vilket kommer att fortsätta under de kommande veckorna. Det är på grund av detta som det har funnits så många tysta perioder, följt av vad en del påstår är lögner och störande nyheter som kommer från källor som inte är pålitliga. Jag säger er nu att allt detta är under förändring. Då det är klart att vad som har ägt rum är av en anledning, då kommer ni också att förstå anledningen och stöda den, och det som kommer därur. Det finns inget som kommer att gömmas från allmänheten när denna information väl kommer i de delar den gör. När den så gör förstår ni varför det behövde bli på detta sätt för sanningen att komma till er.

Jag vill dela en sak till med er och det är att början av dessa förändringar runt om i världen kommer att medföra en enorm skillnad på det sätt som vissa människor i den nuvarande regeringen har presenterat vissa ting till folket. Anledningarna bakom vad som delges kommer att bli uppenbara och varför det har haft ett sådant inflytande på vad som har sets och känts i sinnen och hjärtan av de som såg dessa ting på ett sätt som skapade tvivel angående autenticiteten av handlingarna från de i vissa områden inom regeringsmakten

Jag säger er detta mina kära så att ni kan se vad som kommer, vissa tecken som säger er hur det skall frisläppas och hur det interagerar med vad ni har känt under en tid. Det kommer att åstadkomma en ny förståelse av vad er roll har varit i allt detta och varför ni på senare tid har känt det som om ni har simmat i ett hav av trögt vatten. Allt förändras nu, och ni börjar fylla in hålen i de olika pusslen som har funnits i era liv under de sista tio eller fler år. Ta nu er tid för att njuta av tiderna och se dem som öppnandet av dörrarna till friheten av er kraft, njutandet av era liv, och Kärleken som omger var och en av er. Det kan ge er försäkran att ni är i förgrunden av Nya Jerusalem i ögonen på de som ser födelsen av den nya världen som är er och hela evighetens plats från vilken ni ser bilden av början på ett nytt sätt att vara i himlen på jorden och bortom. Ni är strömknapparna och vi är de som trycker dem. Resten är helt och hållet i vårt Kärleksfält och Liv i zonen av ingen tid. Det är evig Kärlek och Liv som vi skapar i Skaparens energi. Kärlek till er alla.

 

Tack Kära Saint Germain

Mycket kärlek, Nancy Tate

 

 www.treeofthegoldenlight.com

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...