Guidernas kollektiv via Caroline Oceana Ryan, 15 maj, 2020

Guidernas kollektiv

via Caroline Oceana Ryan

den 15 maj, 2020

Veckans vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordens Elementaler, Älvornas Äldste, Änglaskarorna, samt Ärkeänglarna som är kända som Kollektivet.

Hälsningar Vänner! Det gläder oss väldigt mycket att idag få detta tillfälle att prata med er.

Vi är medvetna om att ännu fler nyheter har dykt upp på horisonten, alltsedan vi senast talade med er och att därför fler farhågor, större osäkerhet och allmän ovisshet har uppstått i mångas hjärtan och sinnen, när de undrar vad som ska bli av dem, deras nära och kära, deras samhälle, deras land, deras planet..

Vänligen, var medvetna om att många, många fler intergalaktiska varelser och människor som har fostrats på Jorden, arbetar med att lösa mänsklighetens dilemma, än vad ni någonsin skulle kunna föreställa er. Ni håller inte på att överges till ett kompakt och svårt livsöde, fyllt med osäkerhet i och med att ert dagliga bröd tar slut på grund av att ni riskerar att förlora ert jobb.

Inte heller blir ni ”räddade”.

Vi erbjuder er inte scenarier i formen av en fullständig räddning, utan av hjälp som inte ingriper med er fria vilja.

Ni kom inte till Jorden för att passivt acceptera ytterligare någon annans löfte om att ni är trygga, bara för att på nytt bli styrda av auktoriteter medan er egen inre kraft ligger sovande och osedd, förutom vid sällsynta tillfällen.

Vi erbjuder er inte heller ett scenario av fullständigt övergivande, där er situation förblir ouppmärksammad och inte omhändertagen.

Ni själv har kommit för att förankra NESARA på plats och det gör ni dagligen – genom att hålla ett utrymme, som man säger, för formerna av Ljus och högre Visdom, bemäktigande och suveränitet, vilka sam-Skapar en Ny Jord.

En Jord där var och en stiger in i sin egen kraft, snarare än att ständigt be någon annan tillhandahålla ledarskap och alla ”svar” som när allt kommer omkring inte visar sig vara några svar.

Vi vill att ni dagligen ska visualisera er egen och andras Uppstigning, lösgöra er från den gamla ordningen och på nytt göra anspråk på er egen Ljus-Varelse, ert Gudomliga Själv.

Vi önskar att ni tillbringade mer tid i Naturen och i meditation än att se på ”nyheterna” och fylla upp ert hjärta-sinne med felaktigheter, mental programmering och trånga definitioner på vilka liv som är värda att skonas, samt varför.

Vi önskar att ni varje dag efterforskade vad ert högre själv vill tala om för er och att ni skulle lyssna och vara öppna för att absorbera energierna i detta meddelande, fastän ni inombords inte kan höra dess ord.

Vi skulle också önska att ni kunde inse att ni kom hit vid denna tid, inte för att stressa eller oroa er, utan för att flytta in i ert höga hjärta, samt hållas kvar där.

För att hjälpa er på den resan, så har vi skapat en ny video för att hjälpa er att energimässigt ta er till ett mer avslappnat och centrerat tillstånd.

Detta är Vilka ni nu är, kära ni! Sam-Skapare i en värld som ni hittills bara kan relatera till i era sam-skapande visualiseringar, ert högre hjärta, ert minne av de högre dimensionerna. Javisst, allt detta har ni, och mer därtill.

Vi böjer våra huvuden inför ert mod, er inre styrka och er kraft att övervinna slutet på ett experiment i dualitet som har nått längre än någon hade kunnat föreställa sig.

Därför – ställ er nu upp! Gör anspråk på er plats i den Nya Jorden som ni håller på att bygga upp.

Allting är väl.

Namaste, kära ni! Vi finns med er, alltid.

 

 

Go here to view the video “Releasing Anxiety Over What Might Be & Co-Creating Calm” on YouTube.

This video is an intro into the videos offered in the Collective’s video series, Time to Rest & Renew.

 

Copyright 2020, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to the original post.

 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

You may also like...