Kollektivet av Guider via Salena Migeot, 18 Mars 2016

Teamet

Ett meddelande från era Guider, via Salena Migeot, 18 Mars 2016

Mina Käraste,

Det är med stor glädje som vi kommit till er idag, för att berätta för er att ni är i färd med några stora förändringar – astrologiska händelser, geologiska störningar och alla slag av evolutionära skiften, som äger rum på er planet och genom hela de mänskliga arterna. Ingen av dessa förändringar är bra eller dåliga i sig. Alla av dem är relativa till ert samspel med alla. I den utsträckning som mänskligheten gör val som stödjer kärlek och ljus, kommer biprodukten av dessa val att bli mer kärlek och ljus manifesterat genom Jordens riken.

Vi hoppas att ni kommer att ta emot denna information som den är avsedd – att hjälpa er att förstå hur kraftfulla era val är och hur kraftfullt era val påverkar det hela. Helheten skiftar och förändras snabbt, påskyndas av de förutnämnda kosmologiska faktorerna, kopplade med upplösningen av tiden själv. Medan detta kanske låter långsökt för er, är många av er mycket medvetna om att tiden är en mycket formbar dimension – så mycket att vissa områden av era vetenskaper inte stödjer hänvisning till tiden alls som en mätbar dimension. Vi skulle vilja postulera till er att precis som ni har trott på tiden, när det gäller historia och schemaläggning och sådant, skulle ni anta att idén om tiden i själva verket inte är en ”sann dimension”, skulle det inte göra det möjligt för er att sträcka era sinnen längre, i fråga om vad som är ”verkligt” eller ”sant” och vad som inte är det. Om tiden faktiskt inte existerar, förutom som ni tolkar den, skulle inte det också betyda att det kunde finnas andra ”verkligheter”, som existerar eller inte existerar, utan hänsyn till vad era direkta erfarenheter av dessa andra realiteter är.

Så till exempel, om ni aldrig har sett eller hört ett ”spöke” kanske ni fortfarande tror på dem, eftersom ”spöklika fenomen” är delar av era kulturella upplevelser i form av spökhistorier, legender, hemsökta hus, gästgiverier, etc.

Om ni tar historier om utomjordingar, ETs, UFOs och liknande, finns det mycket större samhälleliga förtal att föreviga dessa berättelser, fastän de är minst lika förekommande som spökhistorier. Er regering och media har lagt stora ansträngningar på att misskreditera människor, som lägger fram berättelser om någonting, som har med den utomjordiska världen att göra. Inte desto mindre överflöd av berättelser om hantverks iakttagelser, ET iakttagelser och oförklarliga ljus på himlen, liksom många andra fenomen, såsom ”crop circles”. Allt kan bortförklaras eller verifieras, beroende på vem som gör verifikationen eller avslöjandet.

Vi delar detta med er, inte för att övertyga er om existensen om spöken eller utomjordingar, utan för att uppmuntra er att sträcka ut era sinnen mer än ni är vana att göra, eftersom fler och fler informations ytor kommer att utmana era övertygelser. Vi kan berätta för er entydigt, att vad ni har blivit lärda att tro, är bara en bråkdel av vad som finns och vad som har täckts upp om er historia, vetenskap, regering, religioner, DNA, forntida civilisationer, och många andra ämnen är mycket mer än vad ni tror eller uppfattar historian. Vi vill vara mycket tydliga – er historia och mycket som ni tror är sant om er värld, är en massiv mörkläggning av vad som faktiskt är. Anledning till att vi berättar detta för er just nu, är på grund av att avslöjandena börjar.

Slut tiderna, Armageddon, och profetiorna i Uppenbarelseboken handlar inte om slutet av värden. Det handlar om avslöjandet av världen som har blivit dolt för er. När ni lär er sanna historia, kommer ni att kunna ta er plats som kraftfulla, informerade och upplysta varelser, som verkligen är redo att leva livet av fri vilja, i Med-skapande med er Skapare och alla som har arbetat i otaliga eoner för att skydda er från er egen förintelse.

Förekomsten av de myter ni tror är er verklighet kommer att ta lite tid att få bort, om ni inte helt enkelt utesluter dömande av de nya sanningarna, och överväga om de åtminstone är lika rimliga, som det man har sagt er fram till idag. När man beaktar att mycket av vad ni tror, inte har någon stark rimlighet i jämförelse med vad som kommer att avslöjas, kommer många av er att inse att det helt enkelt inte finns någon bra anledning att vara kopplad till de gamla historierna. Det kan göra det lättare för många av er att åtminstone överväga möjligheten av sanning som de nya historierna håller. Med detta sagt, uppmuntrar vi er att alltid ifrågasätta allting, och att göra ert bästa för att känna vad som är sant i ert hjärta. Hjärtat ljuger inte. Sinnet gör det ofta. Träna er hjärna att tänka i linje med ert hjärta, och ni kommer att kunna urskilja sanningen.

Sanningen kommer att avslöjas och de flesta av er tycker att det är mer främmande än fiction tills det bekräftas på många sätt, inklusive ”carbon dating”, kontrollerbara protokoll, och många andra sätt som tidigare skulle ha blivit hånat, eller snabbt avslöjat. Anledningen till att vissa av de nyligen avslöjade uppgifterna inte kommer att bli föraktade eller avslöjade, beror på att då ni går igenom denna process, kommer ni att få många sätt att komma ihåg och förstå – individuella tidigare liv, minnen och kollektiva kulturminnen kommer att bli ganska vanligt. Vissa människor kommer också att vara skickliga på att minnas sina mellan livstider – orsakerna till att de kom till vissa liv, och de med vem de hade kontrakt att slutföra. Alla dessa sätt att komma ihåg att bekräfta de ”nya” historierna som kommer att avslöjas. När dessa medvetenheter blir ihågkomna och hedrade, kommer fler och fler pusselbitar att falla på plats.

Det kommer att vara som om ni har gjort samma gamla pussel i hela er livstid, bara för att upptäcka att de flesta bitarna har varit gömda för er. När ni inser att ni har många fler bitar, kommer livet i allmänhet att bli mycket lättare för er, eftersom ni kommer att ha mycket mer exakt information att arbeta med.

Mina käraste, vi ser fram emot att ni vaknar upp till den sanna verkligheten av vem ni är och vad ni är kapabla till.

Och så är det.

Med så mycket kärlek.

 

Kollektivet av guider.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översättning: Mie Fjällvide

Du gillar kanske också...