Kollektivet via Ria Gilliani, 30 november 2018

Kollektivet via Ria Gilliani

30 november 2018

Den mest Storslagna Återföreningen i Hela Skapelsen

Och de Länge väntade masslandningarna.

Välsignelser Kära Hjärtan i Markpersonalen och våra familjekrigare av ljuset.

Vi kommer idag för att tala med er som ett Kollektiv av (Uppstigna Mästare & Råd av ljuset – Galaktiker) inom Moder Guds kärna i Multiversum.

Vi kommer för att tala till er, vår vackra familj på Terra Nova Gaia.

Vi, den Galaktiska Federationen av Världar & Råd av Federationer av ljus, är här med Ashtar Command & Jupiter Command, bestående av 52 Intergalaktiska stjärnnationer.

Vi vill tala till er alla om

(Den mest Storslagna av Alla Återföreningar)

och om (Masslandningarna)

av våra Ljusskepp som ska ske inom alla Nu som Sammanslås till ett sammanhängande Nu.

Vi vill förklara för er ordningen för hur denna sekvens av sannolikheter skall ske inom ert uppfattade Nu.

Först börjar vi med era kollektiva vibrationer som stiger i frekvens, och nivåerna på ert stigande kollektiva medvetande – både individuellt och kollektivt. Som är på väg att nå en särskild mängd av uppvaknande i det kollektiva medvetandet. Detta hänger ihop med borttagandet av den Tredjedimensionella programmeringen inom er varelses kärna som måste upplösas inom ert kollektiva mästarskap … vilket nu sker i en massiv skala …

Detta kollektiva massuppvaknande som pågår kommer att trigga igång den Stora Händelsen – Den massiva Coronala injektionen av rent Kärleksljus från Centrum av Gudskraften som förbinder alla centrala solar i Multiversum – som rör sig in i Kollektivet som en sprängvåg av (Kärleksljus av fotonpartiklar) – detta knuffar sedan in kollektivet på den rätta tidslinjen – 4:e Densitetens tidslinje, den tidslinjen flödar sedan energetiskt i en urverksspirals sammankopplande system … det är en roterande rörelse av Rymdtidens continuum eller tidsformat som alla faller på plats Samtidigt:

Detta måste ske, mina kära, som en sekvens av händelser …. Som triggas inom era kollektiva sannolika tidsloopar … alla sammanbundna med varandra … tänk på mekaniken i en fungerande klocka … en sammanslagning … av Tidsloopar, denna sammanslagning av tidslinjerna går in i den rätta Kvantbanan just nu.

Det vi talar om är den kollektiva tidslinjen som det mänskliga kollektivet nu rör sig mot … och, mina kära, vi kan säga, att som kollektiv gör ni ett fantastiskt arbete med att manifestera denna tidslinje i ert nuvarande Nu, genom att bryta ner er programmering.

Den nästa sekvens i tidslinjen av händelser vi talar om, som nu går i position, innan (Masshändelsen) triggas, är det ni kallar (massarresteringar) …. Arresteringarna av våra Fallna bröder och systrar som fallit från gudomlig nåd, som måste tas bort från alla former av uppstyckade maktstrukturer. De måste också tas bort fullständigt från ert planetära system, och från omkretsen av Heliosfären som omger moder Gaias och ert Solsystems karantän – I detta Nu tar vår flotta av federationens skepp (era galaktiska familjemedlemmar) hand om detta borttagande.

Vi kan säga er, kära hjärtan, att många av våra Fallna bröder och systrar har återvänt till kärleken, många har återvänt till ljuset, men många har olyckligtvis inte gjort det.

Men de kommer Alltid att ges möjligheten att göra det.

När detta nästa kollektiva skifte av tidslinje börjar ske, då kommer det att kickstarta nästa fas … nästa sekvens av händelser …

Det vi talar om är tillkännagivandet av vad ni på ert mänskliga språk kallar

NESARA: National Economic Security and Recovery Act

Det finns Nödvändiga ljuskrigare och avatarer (som går in i kroppar) som utsetts att tillkännage NESARA till kollektivet – de som vi talar om, ni känner till många av dem, tog redan före inkarnationen på sig denna roll och många av dem är medvetna om när det kommer att implementeras.

Många av dem har utsetts att diskutera nödvändiga avslöjanden och sanningar, tillsammans med er som läser detta – Ni, vår älskade markpersonal och digitala arme av ljuskrigare (ja, ni också).

Ni är Nyckeln, mina kära, till detta uppvaknande … Ni är vår Röst, Våra Öron, Våra Ögon, Våra Hjärtan.

Ni är Kanalerna … förankrarna av ljus … Ni är Rösten från Råden och Federationerna av Ljus … ni är mäktiga skapare dansande i ljuset.

Och ja, min kära familj, det kommer att bli (Fullt avslöjande) – Vi säger det igen (Fullt avslöjande) – Då detta är en del av den gudomliga planen och konglomeratets högsta direktiv.

En del av detta Fulla avslöjande kommer att vara att vår närvaro blir känd för er alla, att vi är av ljuset och att vi står till tjänst för er och er planet (Terra Nova Gaia) … det kommer att bli känt att vi finns i era skyar och runtom i ert Solsystem, och att vi är en del av en gudomlig Federation av världar … Ett konglomerat av Ljusråd …

Av Galaktiska Federationer och konfederationer och 52 Stjärnnationer … och att vi alla är Ett … En kärlek … En Familj av Ljus … och att ni, mina kära, ni och er moder Gaia kommer att bli en del av denna galaktiska Federation av världarna och av Ljuset … Ni och Terra Nova Gaia kommer att bli medlemmar av de galaktiska federationerna av Ljus.

Nu, i denna tid för nästa fas av systematiska händelser … har vibrationen och medvetandet hos individer och planet höjt sig själva tillräckligt för att vi ska visa (oss själva).

Vår strävan är att då börja avmaskera våra skepp ”en masse” över hela er planet.

Sedan, när ljuset har implementerats i er Massmedia, kommer vi som kollektiv att Sända på ert internet, era TV och radiostationer – vi upprepar här … Vi kommer att tala som ett ”kollektiv”, då vi alla är Ett.

Vi kommer sedan att börja visa oss för er i första vågen … ni kommer att omfamnas av de Högsta Kärleksfulla kramar … Vi kommer i fysiskt högre medvetandeformer och som fysiska Avatarer … några kommer som holografiskt medvetande av rent ljus … Allt detta vid denna tidpunkt för markpersonalen och ljuskrigare, ljusarbetare & Stjärnfrön som är fullt uppvaknade … vi kallar er (första-vågare) då de och ni utbildats för detta i de Högre sfärerna långt innan ni kom hit … vi kommer att kontakta er på telepatisk väg … och i det ögonblicket ges ni telepatiskt en tid och plats i ert uppfattade Nu då alla Nu vid det laget ska vara sammanslagna, där ni ska träffa oss, en del har trädgårdar eller gårdar stora nog för oss att landa i, de som inte har land eller trädgårdar kommer att strålas upp från sina hem, vi kan ta er från era sovrum om nödvändigt, allt detta kommer att göras i enlighet med ert själskontrakt.

Ni kommer att föras till era skepp, era hemplaneter, för att hälsas av ansikten som precis gått över, familjemedlemmar och ansikten ni känner igen, sedan kommer ni att hälsas av er utvidgade galaktiska familj och era (högre tvillingflammor) för att återförenas … ni kommer att ges möjlighet att vila en tid i våra Ljuskammare och Healingkammare, där får ni tillbaka alla era minnen som en gång förlorades i den tredje dimensionen, dessa minnen väcks upp inom er Akashiska Matris register – Det är att bli fullt medvetna Galaktiska Människor.

När ni vaknar upp kommer ni att hälsas med kärlek av familjemedlemmar ni inte sett på eoner och eoner.

Åh, bara tänk, mina kära … hur underbart det kommer att vara …

Vi kan …

För vi har sett er framtid, kära hjärtan …

Sedan tas ni i första vågen till ett av federationernas största moderskepp – (Nya Jerusalem) som nyligen har tredubblats i storlek för att ta er alla hem … Nya Jerusalem har den storslagnaste av alla (Salar), vi kan inte uttrycka hur stort vårt mäktiga skepp är … ni kan bara inte förstå storleken, dock … ni kommer att veta när ert minne är tillbaka, när ni kommer till fullt medvetande … det kommer att kännas som om ni aldrig for iväg …

Detta är den Mest Storslagna av Alla Återföreningar!!!!

Det är här ni kommer att hälsas av Familjemedlemmar från hela Multiversum och de Dimensionella lager av existens som vi fungerar inom … Vi säger familj här … då vi alla är Ett … En familj …

Vid denna tid kommer våra utvalda Vetenskapliga Team att rena er himmel … era hav … ert land … från giftiga ämnen som blivit över från de lägre vibrationerna … vi kommer att arbeta och bygga kärleksfulla relationer med dem i första och andra vågen för att rena ert skadade ekosystem och återföra det till det ursprungliga (Eden) … det en gång var.

De i andra vågen kommer att tas emot med samma ovillkorliga kärlek som de i första vågen när de är redo att gå mot nästa steg i sitt uppvaknande … vid denna tid kommer också många i andra vågen att ha lämnat sina Fysiska Avatarer som en del av deras Själskontrakt … de kommer att ges en ny möjlighet att återvända till Gaia i en ny Avatar om de vill då … alla har fri vilja … Själar som valt att stanna kommer att organiseras i över-själsgrupper – då de redan placerats i geografiska områden med sina själsgrupper … många är inte medvetna om detta i stunden men då de vaknar upp kommer det att kännas som salig sanning för dem, och de kommer omedelbart att känna detta inre vetande.

Det kommer att utses en Översjäls Familj från medlemmar i den första vågen för att ta dem i andra vågen ombord på våra skepp … där de kommer att gå genom samma healing som de i första vågen och hälsas av familjemedlemmar som precis Uppstigit genom döden … dessa ansikten kommer att vara bekanta för dem och sedan kommer de att hälsas av sina galaktiska familjemedlemmar som de inte träffat på eoner … De i andra vågen kommer att fortsätta till vår vackra (Jerusalem) Stora Salen, också för att hälsas med salig kärlek från deras utvidgade familjer, och firandet kommer att bara fortsätta och fortsätta.

Kära hjärtan, vet detta … kärleken som kommer från denna stora Händelse kommer att ta andan ur er!!! … den kommer att vara så magnifik att förstå …

Vi har sett detta i vårt Nu … och Detta, älskade familj … är er framtid …

Emellertid …

Timmen … Är … Lång …

Vi hör ert kollektiv säga ….

Kära hjärtan, vi förstår er frustration ….

Vi vet att många av er har känt att detta är ett ”oöverstigligt hinder” att besegra!!!!

Och vi säger er

Ja, timmen är lång … …

Men …

Vi säger er detta … kära hjärtan …

Kärleken har vunnit ….

Ljuset har vunnit …..

Ingenting kan hindra denna Profetia från att Utvecklas till den dyrbaraste Kosmiska Gudomliga Lotusblomman i hela skapelsen ….

Vet ni inte, kära hjärtan –

Hur mycket …. Vi älskar er …. Känner ni inte detta, älskade …. Vi säger det igen …. Vi älskar er ….

Bortom förståelse …

Vi kan inte vänta på att få hålla er i våra kosmiska armar …. Och vara er familj igen …. Då vi kommer att samexistera tillsammans som Ett …

All vår frid och kärlek till er –

Fortsätt vara det ljus ni är …

Och vet att vi alltid är med er …

Detta är rösten av Ashtar Command och Jupiter Command och (Ljusets Kollektiv) som är ert högre uttryck av er själva, älskade skapare.

Kärleken har vunnit.

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...