Sirius Ärkeängel Hermes via Czar, 22 mars

archangel_michael1

Sirius Ärkeängel Hermes, 22 mars 2016
via Czar

Hälsningar medmänniskor av ljus! Jag kommer till er nu när månförmörkelsen är bestämd att ske, med energierna av vårdagjämningen som flödar starkt inom era rymder av linjär tid. Jag kommer också med meddelanden för profeterna. De som har följt mina meddelanden vet, att det är under dessa tidpunkter som ett fönster öppnas, vilket möjliggör att mina meddelanden kan överföras via min kanal, och sedan till dem som är medvetna. Alla som har möjlighet att läsa eller höra mina meddelanden gör det bara av sin egen vilja, och dras till dem genom deras egna inriktningar och val. De som inte kan se eller höra mina meddelanden, kan inte det bara för att de ännu inte har öppnat sina sinnen, de har ännu inte anpassat sin egen inre frekvens för att samverka, för att inrikta, att förstå. En liknelse av detta, för att bättre förstå, är att tänka på två linjer, vardera med en våg som upprepas, såsom en symbol för Vattumannen. Den nedre linjen varken samverkar eller korsar den övre linjen, så trots att båda finns inom samma symbol, förekommer de i dualitet, omedvetna om den polära motsatsen till varandra.

Det är likadant, som ovan så nedan, i er värld. Det finns en annan värld, dold för de flesta eftersom de inte kan se, känna, förstå och i slutändan, tro att något sådant skulle kunna existera. Allegorin om Platos Grotta är en annan liknelse att reflektera över.

Sanningens profeter ges drömmar, meddelanden och föraningar som anspelar på vad som komma skall. Det blir mer och mer uppenbart för dem att deras förmågor är verkliga, men för många är de endast verkliga för dem själva. Det är under dessa tider, då profeterna börjar observera och skåda sin egen profetia bli uppenbarad, som stress kan börja byggas upp i deras eget psyke och mentala hälsa. Händelser som de redan har förutsett uppenbaras för dem, och medan de vet att de har levererats profetian, vet de flesta runt omkring dem inte det. Livet för profeten är ensamt, isolerat, tills den dag då de lämnar sitt eget land, det är först då, som en sann profet blir erkänd och observerad. För ingen profet accepteras inom sin egen nation eller hemland.

Svårt blir livet för profeten! För deras fysiska kroppar är bosatta på Jorden, men deras mentala och ljuskroppar existerar bortom, före och efter den fysiska. Livet som de måste leva som en människa, skiljer sig mycket från det liv de lever bortom den fysiska världen, vilket ofta orsakar en dualitet av kaos, av galenskap. Att leverera profetia till sina kamrater och vänner, isolerar dem bara ännu mer, för endast de som också är medvetna, kommer ens börja att förstå. Att hitta andra som är medvetna, i sin närhet, blir något av en gåta. Av er som nu läser eller hör dessa ord, hur många har märkt att era vänner som har möjlighet att förstå de metafysiska och övernaturliga aspekter ni känner till, är alla dem långt borta, ja? Att hitta någon på nära håll, för att tala med om sådana ämnen och tas på allvar, de finns helt enkelt inte, gör de?

Det finns ett bra skäl till det, för ljuset som stiger ned till världen gör det först på de mörkaste av platser, ensam, isolerad. Över linjär tid börjar det stråla sitt ljus mer klart, upplyser och avslöjar vad som verkligen händer i mörkret omkring dem. Många krafter vill inte att deras förehavanden i mörkret ska avslöjas, och detta är en annan aspekt av det tryck som kan byggas upp i sociala motsvarigheter, vilket leder till oenighet och kognitiv dissonans, som görs ännu mer disharmoniska av moderna livsstilar, uppfostran och präglingar av massorna.

Människan var en gång en ras av varelser som fungerade som en kollektiv, inom stamcivilisationer. Men vid någon punkt i tidsströmmen introducerades begreppet dualitet, vilket ledde till bildandet av den mörka kabalen. Ända sedan dess har människor blivit betingade och tränade i att inte förena sig, för att istället värdera oberoende, ursprungliga tanken. När kaoset kommer till livsformer som fungerar som ett kollektiv, oroar de sig inte för enskilda liv, och handlar utan fruktan och smidigt för att återställa ordningen, såsom insektsrikena, djurrikena och andra sådana livsformer i er värld. Människor däremot, i tider av kaos, förenas sällan och kommer att kämpa för sin egen individuella överlevnad i stället för den större kolonins överlevnad. En stor del av de livsformer som ni observerar varje dag, är långt mer avancerade och intelligenta än de flesta någonsin skulle kunna förstå, och återigen kan liknelsen till Vattumannen ses här.

Det finns en ras av tvåfotingar, som ser ut som människor, som fungerar som ett kollektiv i er värld. De är den mörka kabalen och grenarna på dess träd, de har makten i varje aspekt av kontroll som krävs i er värld, militären, ekonomin, medicinen, religionen, industrin, kulturen, alla era moderna stöttepelare. De kan behålla kontrollen helt enkelt eftersom de fungerar som ett kollektiv. För dem finns det inget självständigt tänkande, ingen ren kreativitet, de är imitatörer. De överlever endast genom att matas från er kreativitet och originalitet. Deras största rädsla är kaos, för i kaos bleknar deras makt, och chanserna för originalskapelse, som ligger utanför deras kontroll, kan manifesteras. Ordo Ab Chao, eller ordning från kaos, är deras trosbekännelse. De inleder kaos när vågen är på väg att tippa från deras egen fördel, och spelar snabbt rollen som frälsare, och försöker återvinna förtroendet hos folket genom trauma, tragedi, krig och kaos, genom att återställa ordningen. Därför säger jag er nu, när ni är mitt i kaos, var försiktig med de som sträcker ut sina händer och erbjuder er hjälp, för medan de kan ha ert bästa i åtanke på kort sikt, kan ni vara säker på att på lång sikt, försöker de bara förslava er fortsättningsvis. Detta är bekännelsen av denna värld nu, de som är födda, manifesteras här, fostras till att tro att de är för evigt i skuld, och skyldiga denna kontrollerande enheten för att få existera.

När världen blir mer kaotisk, kan ni vara säker på att detta kaos skapas av samma enhet som fruktar det, i ständigt växande desperation om hur man kan återfå ordning och kontroll över de som fångas i kaoset. Det har fungerat sedan början av dualiteten själv, men medan vi av de högre sfärerna börjar integrera mer och mer, påminna och vägleda de som är öppna för vår undervisning, kommer fler att minnas och chanserna till en eventuell vändpunkt växer. Kabalen har glömt, att även om man kan locka kaos, kan man inte kontrollera det. De kommer orsaka sitt eget fall, med sina egna lögner, sina egna bedrägerier och sina egna skapelser. Det är oundvikligt.

Jag kommer för att tala om klimatförändringarna, som också är avsiktliga, låt ingen annan säga att dessa händelser är naturliga. Allt klimat är avsiktligt, och det som händer nu är att er värld vänjer sig vid att bli mer tempererad, varmare längs Stenbockens och Kräftans vändkretsar. Anledningen till detta är klart för det öppna sinnet som törstar efter kunskap. Det är mycket lättare att kontrollera och påverka människor i ett varmare klimat än det är i ett kallare. Det är lättare att kontrollera grödor, livsmedelsförsörjningen, samt sjukdom och bio-vapen.

Detta är anledningen till att de flesta av era polarområden, med undantag för den dolda civilisationen Antarktis, består av enbart stammar. Detta är också hur kabalen kunde blidka indianerna och andra stamnationer. Jag säger blidka, eftersom dessa länder fortfarande tillåts att existera, med deras kulturer och lagar, dock inom reservat ignorerade av kabalen.

De infödda stamfolken besitter andlighet från det förflutna, och det är denna typ av metaforisk nihilism, som gjorde det möjligt för dem att fortsätta sina seder, och inte bli helt infiltrerade av kabalen. Det är också därför de är medvetna om de metafysiska och övernaturliga manifestationerna av världen, såsom kunskapen hos Hopi-stammen. Däri finns en ledtråd för resten av er, som vill hedra och behålla sederna från förfäderna, som tigger och gråter över att deras kultur inte ska glömmas bort.

Det yttersta målet för den mörka kabalen är att initiera en ny världsordning, expandera sin maktpyramid tills den är absolut. Men för att göra detta vet de att de alltid måste behålla en viss typ av mänsklig faktor, någon typ av livsform som lätt kan kontrolleras och begränsas för att anpassas till deras styre, men inte bli helt tom på kreativitet och ursprungliga tanken, som de har. Precis som mänskligheten måste äta för att överleva, så måste de. Precis som grödor och djur är näring och mat för människan, så är människan för dem, och precis som människan är lyckligt ovetande om detta koncept, så är grödorna och djuren.

Det är bara de som har ambitionen och modet att lära sig dessa sanningar, och sedan börja leva sina liv därefter, som profetians fönster öppnas för dem. Profetian är en gåva, inte för den mesiga, utan för den starka, för endast de starka kan existera i nutiden, i vetskap om framtiden. De som inte har sådan styrka återvänder till det förflutna, för att fortsätta sitt eget stora arbete.

Jag kommer till profeterna nu med ett meddelande. Ni måste radera era tvivel, ni måste veta att de visioner och drömmar ni ges är verklighet, det är bara illusionen av linjär tid och avstånd i rymden som kommer att leda er till att tvivla, att ifrågasätta. För era visioner kan komma i nuet och inte manifesteras förrän i en avlägsen framtid, men de kommer att manifesteras. Metafor blir ert chiffer. Bada er i strålarna av månskenet, för det är där som den smala strömmen av profetia som ni ges nu, vidgas. Thoth, ett annat namn som getts till gestalten som utgör Hermes väsen, har månen på sin krona. Hornen som håller månen är törsten, jakten, på kunskap, och gudarna i det förflutnas mytologi visar detta för er varje gång ni studerar dem, men kan ni se? Horn är inte ett tecken på det onda, de är ett tecken för en som är törstig, som är ambitiös, som jagar, som söker. Det är denna grund för motivation, vilket gör kunskap och visdom bekväm, som håller den och välkomnar den. Lyssna till mina ord nu, gå bortom att läsa dem, känn dem, lev dem, och ni kommer att veta allt som jag har sagt till er är sanning! Törsta alltid, för det som är tomt, men längtar att bli fullt, skall fyllas.

I oändlig kärlek, tittar jag på er på det här sättet. Välsignelser i ljus!

http:/sananda.website/sirian-archangel-hermes-via-czar-march-22nd/

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...