När man blir en levande Ljusfyr via Eliza Ayres, 14 december

mira_logo_1

Eliza Ayres, 14 december 2015
När man blir en levande Ljusfyr

Igår deltog jag i ett webbseminarium som heter ”JAG ÄR Kumara” som presenterades av Babananda och Shivael Shannon Brophy. Jag hade aldrig hört talas om dessa två individerna fram till i går men av någon anledning bestämde jag mig för att gå eftersom jag har ett andligt Kumara-namn, Tazjima Amariah Kumara. Namnet gavs till mig för tio år sedan men i över 20 år har jag känt att jag haft någon slags anknytning till Sanat Kumara.

Så vad betyder det att vara en Kumara? Även om han inte är lika känd i västvärlden är Sanat Kumara och de Sju Heliga Kumarerna välkända i Hinduiska och Buddhistiska texter, skrifter och läror. Kunskapen om Kumara kom till Väst via Teosofiska Samfundets läror. Detta är gott och väl men det verkar det finns mer bakom detta namn än som vad som syns på ytan.

I sanskrit, ett av planetens äldsta levande språk, betyder namnet ”Kumara” ungdom, prins eller son. Min intuitiva tolkning av Kumara är ”Son av Solen” eller ”Guds Son”. Låter det bekant?

Under fler århundraden än vad som kan räknas har solen, vår Solar Logoi (solsymbol), varit i fokus för hängivenhet hos ursprungsbefolkningar. Solen ger oss värme, fertilitet och reglerar årstiderna och klimatet på vår planet. Solen kastar också sitt ljus villkorslöst på ALLT liv, inte bara ett fåtal utvalda.

Solen är en portal genom vilken ljuset från den Centrala Solen Sirius stiger ner till mänskligheten. Sirius fungerar som en transformator för ljuset från Stora Centralsolen i Vintergatan. Så ljuset som vår sol strålar på oss har utgått direkt från den Stora Centralsolen, som styr detta lokala område av Universum. Det är en fysisk symbol för en alkemisk händelse som gynnar allt liv.

Kumarerna är Varelser som har nått en viss nivå av färdighet och engagemang för mission. En sådan Kumara är mer känd på Jorden som Jesus, som var ett förkroppsligande av den stora Själen som heter Sananda Kumara. Hans andliga broder, Sanat Kumara, styrde en gång den här planeten som Världens Lord, en befattning som under det förra århundradet övertogs av Lord Buddha, en av hans elever.

Jorden, som många av oss vet, har varit en mörk planet i tusentals år. Den har satts i karantän från resten av Universum på grund av den tunga tätheten i dess vibrationer. För tusentals år sedan bestämde sig Kumarerna av Sirius för att åstadkomma en förändring, att hjälpa generationer av mänskligheten på Jorden och att ge en återgång till balans. Ett sätt att nalkas det stora verket skulle bli ett levande förkroppsligande av Guds Kärlek. Några valde att arbeta från eteriska nivåer eller från Venus; andra, som Sananda, valde att inkarneras som en människa och leva som en man.

De ursprungliga lärorna av Mästaren Jesus, en man och en profet, har förvridits och redigerats för att passa dagordningen hos kontrollanterna i världen, de som kastade in planeten i mörker för århundraden sedan. Hans gamla visdomspärlor, samlade från hans studier med Mästare i Främre Orienten och Fjärran Östern (Egypten, Tibet, Indien och Persien) glimmar fortfarande ljust genom Nya Testamentet men är oftast misstolkade för att passa en viss agenda eller tänkesätt. Läraren av Guds Kärlek och jämlikhet för alla människor har förvandlats till en Domare, satt över folket. Målningen av Michelangelo i Sixtinska Kapellet visar den då aktuella tron, att Jesus kommer att regera över Jorden vid Sista Tiden och skilja fåren från getterna, de förra går till Himlen och de senare till Helvetet. Dessa är skapelser från människans sinne, inte från Gud. Det finns inget Himmel eller Helvete förutom det som finns i medvetandet hos små människor.

Kumarerna är återigen närvarande på planeten, i mänsklig form. De har levt bland folket som en av dem och genomgår tyst sin individuella själsresa, främst inombords, rensar sitt genetiska och karmiska arv och kommer in i balans. I själva verket har de varit närvarande i evigheter, levt som helgon och syndare, genomgått alla människans tester. I sin nuvarande inkarnation har de flesta levt som vanliga människor. Vad har varit syftet med ett sådant liv, ofta långt ifrån rampljuset, tyst betjänande vänner, familj och medarbetare? Syftet har varit att förbereda var och en av dessa volontärer för nästa steg i Uppdraget som konkretiserar fullheten av Guds Kärlek.

Det sägs att man inte kan lära ut ett ämne om man inte själv lär sig det. Så det innebär att Galaktiska volontärer har varit tvungna att leva människoliv, faktiskt många liv, med samma problem och vedermödor som varje annan person står inför, åtminstone ibland under en livstid. Så dessa varelser har, under denna nuvarande livstid, tillbringat över 30 år av sina liv med att fullända sig, lära sig sin egen psykologi och hur det mänskliga egots sinne fungerar.

Och under de senaste fem åren eller så, har fokus legat mer på att släppa det som inte längre tjänar andlig tillväxt och expansion av medvetandet hos var och en av dessa individer. Vi genomgår transformationsprocessen som varje människa så småningom kommer att genomgå när de har åtagit sig uppgiften. Vi följer i fotspåren av vår Broder och alla dem som har försökt att bringa upplysning och frihet till denna övergivna planet.

Dessa Galaktiska volontärer, som alla har uppnått nivåer av mästerskap i andra dimensioner och frekvenser, försöker nu under de sista dagarna av 2015 att förkroppsliga sin sanna natur. De är här för att ge ett nytt kreativt uttryck till planeten, ett helt nytt sätt att reagera på livet, ett nytt perspektiv och fördjupning av uttryck medan man lever i en fysisk kropp.

Kumaraenergin är en form av Kristusmedvetande, förkroppsligandet av Solen. Dessa är personer som i tidigare livstiders tjänster har uppnått en Gudomlig Förening av det heliga maskulina och feminina inombords. Nu har tiden kommit för Kristi Återkomst till Jorden, men på ett sätt som är oväntat för många … eftersom Kristusmedvetandet som Mästaren Jesus härbärgerade inuti Hans kropp, kommer att härbärgeras också inom många kroppar i mänsklig form, däribland Kumarerna.

Kumaran söker Balans och Helhet i allt. Liksom Solen strålar han/hon fram sitt ljus och ovillkorliga Kärlek på ALLT liv. Det finns INGET dömande eller separation av får och getter. Kumaran springer inte efter människor för att lära dem något eller trycka ner visdom i deras halsar, hon bara lyser som en ljuspunkt, en bland många spridda över planetens yta. Kumarerna håller Ljuset och arbetar tillsammans på de högre planen, stärker den Gudomliga Enheten i varandra och hos allt Liv på planeten.

Det finns ett starkt samband mellan Kumarerna och planeten Venus. I själva verket är Sanat Kumara och hans Tvillinglåga Lady Venus planetens sam-regenter. Denna vackra planet Venus är verkligen multidimensionell, existerar på många plan av varandet. Den är inte bara den molntäckta brunaktigt guldfärgade planet som är syster till vår egen Jord.

Venus kallas Planeten av Gudomlig Kärlek. Denna Kärlek förkroppsligas av hennes folk, som arbetar som ett kollektiv och som har vigt sina liv åt att hjälpa människorna på Jorden med att åstadkomma en återgång till balans mellan polariteterna av Mörker och Ljus, manligt och kvinnligt, gott och ont, etc.

Det är på Venus som de invigda förbereder sina uppdrag på Jorden och vilar mellan mänskliga inkarnationer. Det var från Venus som de första Kumarerna kom, när de anlände till Jorden för många tusen år sedan.

På de högre nivåerna av Venus finns det många stora Tempel som tjänar olika ändamål för de Initierade, som kommer till Henne för utbildning, som en förberedelse till att komma till Jorden på deras individuella och kollektiva uppdrag.

Venus frekvens förkroppsligar villkorslös kärlek och sensualitet, sinnenas njutning genom fysisk existens.

De gamla lärorna av den Kristna Kyrkan försökte minska och kontrollera människors förmåga att njuta av livet på Jorden, med hänvisning till Arvsynden som doktrin. De lärdomar som härrör från Venus energier är helt motsatta i känslan: Vi är här i en fysisk kropp för att NJUTA och omfamna livet … att njuta av fröjden att leva i ett heligt tempel av Ljus, dessa kroppar som har givits till oss via våra mödrar och fäder och vår Moder, Jorden. Ja, våra kroppar och vår planet är heliga enligt Venusianerna och de ska vördas, njutas av och vårdas.

För Kumarerna som valde att inkarnera i otaliga livstider här, har det tagit många livstider för att övervinna bedövningen, eller Slöjorna av Glömska, som steg ner över vårt medvetande vid varje födelseprocess, tills vi kunde återförenas med våra intuitiva gåvor och söka ett nytt sätt att förstå vårt syfte med att vara här. Nu är vi i en process av att komma ihåg att kärnan i ”Hemma” finns inom våra egna kroppar, inom det Heliga Templet av det Gudomliga som härbärgeras i det Höga Hjärtcentret i den eteriska kroppen. Detta är Kristus boning. Var och en av oss, som människor, innehåller en liten gnista av Gudomligt Liv inombords, den Trefaldiga Flamman.

Den Trefaldiga Flamman, eller Trippelfaldiga Flamman, är Kristusmedvetandets centrum och är det som håller din kropp levande. Utan denna flamma reduceras kroppen tillbaka till ett tillstånd av lera, som den kom från kroppen av Moder Jord. Anslutning till och fokusering på denna flamma gör att du kan känna vibrationerna av ”Hemma”. Det gamla talesättet, ”Hemmet finns där hjärtan är …”, klingar sant. Hemma är inte någon annanstans eller utanför; det är inombords.

Denna heliga Flamma vistas inom den Hemliga Kammaren i Hjärtat, som ligger inom den Eteriska Kroppen. Du kan visualisera denna kammare som ett litet tempel och dekorera det enligt din egen smak. Bara känn essensen av eviga Livet som utgår från det heliga rummet inombords. Detta är centret av ditt medvetande och din direkta anslutning till Källan, som aldrig har lämnat dig. När du fokuserar på detta Center kommer du att börja känna värmen från flamman som lyser på dess altare. Den är verklig. Den är levande. Den är intelligent. Den svarar på dina tankar. Den är Källan till din visdom, kraft och kärlek.

Sammansmältningen av Venus vibrationer och de från energierna av den förkroppsligade Kumaran, frambringar bron mellan det mänskliga jaget och det Gudomliga Jaget. Vi är avsedda att bringa Himlen till Jorden. Himlen är en frekvens och inte en plats, åtminstone som den upplevs på Jorden.

 

http://sananda.website/on-becoming-a-living-lighthouse-by-eliza-ayres-december-14th/

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...