Kristi Råd via Michael Singeisen, 11 Januari 2018

Kristi Råd via Michael Singeisen, 11 Januari 2018

 

Kanaliserad sändning från Kristi råd

Hallå! Jag är en trans-kanaliserare och jag har ett vackert och inspirerande budskap från Kristi råd. Jag är inte säker på hur det fungerar, men finns det en möjlighet att det kan publiceras på er webbplats? Överföringen är nedan:

Känn ditt hjärta. Hur långt har du kommit? Evigheten och uttalandet av den sanna kallelsen blir klart … I Kärlek spelar vi roll.

De kommande händelserna är utformade för att tända de gudomliga koderna inom dig, som laddas ner. De skickas Nu av varelser av högre harmoniserad arkitektur, för att hjälpa dig i uppstigningen, för att hjälpa dig i utövandet av Ljus, Kärlek och gudomlig skapelse med Fadern.

Det här är tiden när du njuter och glädjer dig åt frekvenserna att ge och ta emot. Det är genom detta du kommer att starta det Nya som har sänts till dig. Vi hjälper dig i förlängningen och utvidgningen av den tidslinje du väljer för den Nya Jorden, när som Kristi rike manifesteras Nu, genom de utvalda. När de sprider ljus och budskap av ren avsikt harmoniserad med skapandet och kvinnans födelse.

Jag är här med dig och hittar den Enda i dig.
Kärleken du hittar i dig,
som är ny för dig, kommer att vara med dig,
och härifrån kommer du att skapa på nytt.

Från detta får du den nya hörnstenen i en mall, ett tryck som är utformat för att ge harmoni … utformat för att ge dig reflektionen och skapandet av en manifesterad tidslinje i kollektivet.

Omfamna barnet i dig som har fötts vid denna tidpunkt. Vi går igenom markörerna. Barnet är fött. Fira barnet i dig. Det är fött. Gå nu – gå vägen som aldrig har beträtts tidigare, som en mästare i dig själv. Som en mästare i detta hittar du saligheten. Svaren finns alltid i ditt hjärta när du finner Ett. Den Enda i ditt hjärta. Du kommer att återansluta inom dig, i dina hjärtan. Det är ditt hjärta som tjänar dig.

Kärleken på denna planet är vacker. Barnen firar. Vi talar i kärlekens namn. Led din stillhet in i hjärtat. Ditt hjärta är där du hittar din stillhet. Den eviga friden vaggar din själ som vågor.

Välsignade är de som går framåt med ren avsikt och stark vilja till uppfyllelse och bestämmelse, när de åstundar det nya: det nya riket på en Ny Jord. Det du skapade först i ditt hjärta.

Tveka aldrig att ge mer. Att vara mer. Att älska mer. Att skapa mer.

Jag är den Enda med många. Och många av oss är den Enda. Vi skapade vägen för dig, när du samskapar vägen med oss. Svaret på dina frågor väntar tills du är redo. Misströsta inte. Allt är designat. Allt är designat och förberett. Det är redo för dig. Låt ditt ljus och din själ vägleda dig. Det misslyckas aldrig.

Älskade, tro på er själva. Vi är här med er. Vi går in i det nya. I den här tiden kommer du att ha en bra möjlighet att stödjas i din autentiska och sanna kallelse, med fundamentala önskningar och avsikt att manifesteras i den närmaste framtiden. Välsignad är du, i linje med samskapandet av ditt liv med Modern och Fadern.

Blunda. Andas. Stäng dina ögon och andas. Andas djupt. Djupt. Du är älskad.
När du skapar på nytt, finner du nya böner.

Inget kommer att skaka dig, men världen kommer att skakas. Du kommer att se illusionen av den här världen och hitta nya perspektiv och synsätt. Du är sökaren, mina bröder och systrar, du är sökanden. Sök sanningen. Sök din sanning. Sök vad som är av dyrbart värde och vad som är meningsfullt för dig. I reflektionen av din skapelse kommer du att finna saligheten och vägen kommer att skapas i dig, för dig, för oss alla.

Vi älskar dig. Jag är Den som talar för många, och många talar i den Endas namn. Lass uns beten (“Låt oss be”, på tyska).

Amen.

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling

You may also like...