Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 12 januari, 2018

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

12 januari, 2018

Jag kan inte nog poängtera hur fantastiskt det var för er att få passera 2012-markeringen. Från och med nu kommer ni att börja få se tecknen på positiva förändringar runtomkring er och ju snabbare vibrationerna ökar, desto fortare kommer de att bli manifesterade. Allmänt sagt blir vissa av de allra viktigaste förändringarna som kommer att påverka alla, en generell höjning av vibrationerna. Den högre energin kommer att transmutera de lägre energierna, så att negativa handlingar börjar förlora sin kraft och det ultimata blir när endast de högre vibrationerna kan existera. Vid det laget ska ni ha blivit fysiska Änglar med fullt medvetande, såsom för mycket länge sedan förutsades. I en avlägsen framtid kommer ni slutligen att flytta in till den Inre Jorden och dess Kristallstäder. Dessa är händelser som befinner sig långt fram i er framtid, men hur underbart och upplyftande det måste vara att känna till att ni står inför stora förändringar. Samtidigt kommer samtliga livsformer av den lägre energin att ha följt sin egen väg inom en annan cykel, för att fortsätta utvecklas.

Ifall tanken på att bo inuti Jorden förefaller främmande för er, bär i minnet att det är en normal utveckling för alla utvecklade mänskliga typer av livsformer. I själva verket är det mycket säkrare än att leva på ytan och med avancerade teknologier kan en ”Ny Jord” skapas, vilket bara verkar vara lite annorlunda än att leva på ytan. Den omedelbara fördelen är att man kan kontrollera samtliga aspekter i sin omgivning, så man drabbas aldrig av vädrets extrema makter, vilket tidvis får upplevas på ytan. Inse också att när ni är så långt utvecklade, så kommer ni att virtuellt skapa allt ni behöver med hjälp av er tankekraft. Låt det bli känt att er väg mot Uppstigningen redan ligger utstakad och var ni kommer in är det sätt på vilket ni uppnår Uppstigningen eftersom det är upp till er, men ni kommer att uppnå den, för det har redan bestämts. Med fötterna tillbaka på Jorden förefaller den framtid som här beskrivs avlägsen, men i verkligheten börjar ni ägna tanke-energi till denna skapelse, och den står i färd med att ta form, eftersom potentialen redan existerar.

Vissa av er är redan medvetna om att ert livsöde är att bli Galaktiska Människor och även en Stjärn-Nation. Ifall ni har undrat över varför er Jord under de senaste åren verkar ha attraherat så mycket uppmärksamhet, så beror det på att er utmaning för att uppstiga med era nuvarande fysiska kroppar är unik. Nu när ni är på slutrakan till fullbordandet kommer ni helt klart att gå hela vägen med att uppstiga i era fysiska kroppar och det blir en högst påfallande prestation som den första någonsin i sitt slag. Ni alla är högt uppskattade och älskade för er beslutsamhet att lyckas och när ni korsar mållinjen så uppstår ett enormt jubel i Himlen. Det blir storslagna festligheter överallt och nyheten om er framgång kommer att färdas överallt i Universum. Ni kommer rättmätigt att få värma er i framgången för er glans och Guds Välsignelser kommer att åtfölja er.

Det är fortfarande en hel del som sker på Jorden och alltigenom dess historia har det tidvis varit väldigt labilt, dess kontinenter verkar ständigt befinna sig i rörelse, men jordbävningar förefaller sällan vara exceptionella. Med er moderna utrustning och era instrument förmår ni nu exakt förutse var större förändringar i Jorden sannolikt kommer att inträffa, samt att förbereda er för dessa. San Andreas-Förkastningen är känd att vara på en sådan gräns, men människor verkar vara beredda att chansa genom att stanna kvar inom området och hoppas på att få skälig varning ifall en större jordbävning förväntas äga rum. Men med tiden kommer förändringarna inom sådana områden att resultera i att de permanent måste evakueras. Men det förefaller ligga mycket långt fram i tiden och borde inte visa sig som någon fara inom era livstider. Havsnivåerna kommer över en lång tidsperiod att stiga rätt märkbart, så att kustens lågtliggande områden blir obeboeliga. Med utvecklingen i utrustning som ger ”tidig varning” finns det ingen anledning varför människor oförväntat skulle drabbas.

Efter att ha fått lyfta upp era tankar till dylika höjder, är det lite tråkigt att vara tvungen att återgå till mer vardagliga frågor. Men i egenskap av Ljusarbetare har ni fortfarande era individuella utmaningar att hantera och när ni har trätt in på en ny väg, är ni tvungna att ta varje tillfälle till att sprida Ljuset. Fram tills nu har ni uppmuntrats till att tala med människor på deras nivå av förståelse, men nu står Uppstigningen i sikte och relativt talat – är tiden knapp. Så utvidga er till det som ni inte normalt skulle göra och var försäkrade om att ett kunskapsfrö som nu planteras, kan bära frukt under den tid som kommer. Ifall en själ har potentialen att gå hela vägen till Uppstigningen så kommer ens Guider med all säkerhet att göra sitt bästa för att leda dem till den rätta vägen. Det som kommer är en möjlighet som man inte får missa, eftersom det annars innebär att man måste påbörja en ny cykel utan garanti för Uppstigningen. Men såsom ni tidigare har informerats, så går ingen kunskap förlorad och vad ni i en inkarnation får lära er, tar ni med er till nästa.

För vissa själar förefaller tanken om att de inte är sina kroppar rätt skrämmande och frågan dyker upp gällande vad man faktisk är när man befinner sig utanför kroppen. Om ni så har lämnat kroppen tillfälligt, vilket de flesta gör under sömnen, eller har ”dött” ifrån den, så kommer ni att finna att ni själva är utanför den, men förefaller fortfarande vara i er fysiska kropp. Ni kanske till och med märker att ni tittar ner på er fysiska kropp som befinner sig i djup sömn. Ifall ni råkar ha ”dött” så lämnar ni snabbt den scenen och välkomnas av dem som har väntat på er ankomst på en högre nivå och detta är nyckeln till er upplevelse. När ni väl lämnar er fysiska kropp, så finner ni er själv genast i en annan identisk kropp för ert själv. Men vad som nu är annorlunda är att den ”nya” kroppen som kallas för den eteriska kroppen, medan den är identisk med er fysiska kropp, är en mer förfinad version som vibrerar högre, och den påverkas inte av någon sjukdom eller brister som ni kanske har burit på.

Det förefaller som om ni var fullständigt föryngrade och kan ”tänka” fram förändringar till er kropp, såsom att åter bli yngre till utseende och är utan alla funktionsnedsättningar som ni tidigare kan ha haft.

De själar som helt och hållet förstår ”livet efter döden”, inser att döden inte är något att frukta och era vänner och släktingar kommer att veta när ni inväntas på ”den andra sidan” och står redo att välkomna er. Så mycket mysterier och rädsla har byggts upp runtomkring döden och högst sannolikt av dem som har haft en svår övergång. Men självaste döden är som att ta av sig en klädkostym och ta på sig en annan. Att gå över är på inget sätt traumatiskt eller smärtsamt och det är så enkelt att många själar inte ens inser att de har ”dött”. Det är svårt att avlägsna allt förvanskande gällande fakta, för så många själar har fostrats till att tänka annorlunda och eftersom tankens kraft är så stark, kommer ni till en början att uppleva döden sådan som ni tror att den ska vara. Om ni är ateist, så är allt som händer att ni vet att ni fortfarande är vid liv, men för övrigt upplever ni ”ingenting”, tills era tankar öppnas upp för andra möjligheter. Det finns fortfarande en hel del som ska göras känt och ifall ni tycker att det är alltför mycket att acceptera, lägg det då helt enkelt åt sidan, redo att få återkomma när ni på nytt förmår överväga det. En sak är säker, att vadhelst som kommer i er väg, så kommer sanningen ständigt att återstå när allt annat har passerat.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullbordan. Detta meddelande kommer från mitt Högre jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

Website: Tree of the Golden Light

 

Mike Quinsey – Channeling his Higher Self – 12 January 2018 – Sananda

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...