Kryon – Aktivering av Energisystemet, 15 maj, 2024

 

 

Aktivering av Energisystemet.

Ni lyser som stjärnorna – för var och en av er är en vacker stjärna. Och snart kommer ni att lysa ännu starkare och ännu vackrare! Detta är Guds löfte till er, och det kommer att uppfyllas.

Det är dags att fylla i de saknade delarna av din energistruktur.

Jag vill hjälpa er att bli ännu mer lysande stjärnor. Du kan justera din energistruktur för att rymma ännu mer av Guds Kärlek och Ljus, och på grund av detta bli ett slags ”fordon” för dig att resa mellan dimensioner.

Var och en av er är flerdimensionell! Det betyder att du som Ande kan röra dig fritt genom olika nivåer av verkligheten, du kan till och med resa till det förflutna och framtiden. Ni använder dessa förmågor, även om ni inte alla är medvetna om det. Många av er reser i era drömmar eller i meditation. Men i vilket fall som helst har ni hittills bara delvis bemästrat denna förmåga. För att framgångsrikt slutföra Uppstigningsprocessen måste ni bemästra den fullt ut.

Under din resa på Jorden har du blivit van vid att bara identifiera dig med din 3D-kropp. Du har glömt din energikomponent och nästan slutat använda den. Och det du inte använder börjar sakta försämras. Det är därför energistrukturen hos många av er nu är i ett inaktivt tillstånd. Det är därför den innehåller mycket mindre energi än vad Gud ursprungligen avsåg för er.

Nu är det dags att komma ihåg er energistruktur och återaktivera den. Var och en av er kan göra det. Dessutom måste det göras inom en snar framtid för att kunna gå igenom Uppstigningsprocessen. För att göra detta behöver du en kraftfull, aktiv, fungerande energistruktur. Annars kommer du helt enkelt inte att kunna innehålla allt Ljus som du behöver innehålla i Uppstigningsprocessen.

I Uppstigningsprocessen förvandlar du din fysiska kropp till en kropp av Ljus. Ni har redan börjat göra det här, och vi ser fantastiska resultat – ni lyser ljusare och ljusare för varje dag! Ni ska gratuleras, kära ni! Ni gör det bra. Och låt oss nu gå ännu längre i denna process.

Ljuskroppen i vilken du kommer att gå in i den nya Jorden, Edens återfödda Trädgård, kommer att likna din fysiska kropp – men du kommer att bli längre, yngre och vackrare. Man kan säga att Ljuskroppen är en mycket förbättrad och förfinad kopia av dig idag. Det kommer att vara du i din bästa, högsta och vackraste manifestation.

Ändå återspeglar detta yttre utseende, som till formen motsvarar din fysiska kropp, ännu inte hela ditt väsen. Ni kommer att ha, som ni har nu, en energetisk struktur av de högre dimensionerna. Men den kommer att bli fylligare och mer komplett, och även, på ert språk, mer voluminös och full av energi. Dessutom kommer du med hjälp av denna struktur lätt kunna resa genom tid och rum, och utan att känna till begränsningarna kommer du att kunna korsa dimensionella barriärer, som faktiskt är ganska godtyckliga, och bara så länge ni är i 3D-kroppar verkar de vara ogenomträngliga för er.

Men du ska veta att du inte kan bygga ditt nya energisystem rent mekaniskt. Det är inte ett hus du bygger för att bo i. Det är inte en kostym som du kan ta på och av. Det är något som bildligt talat växer ur ditt eget DNA. Det är ditt DNA som ger kommandot att skapa en energistruktur. Och DNA kan bara ge detta kommando när du är intonad till ditt Högre Jag (Anden) och ditt Gudomliga Jag.

Ni förstår, på er långa resa över Jorden innehöll inte er energistruktur allt ert sanna jag. Den innehöll bara en mycket liten del av dig. Samma del som vi kallar det Gudomliga Jaget var i en annan dimension av tid och rum. Du har säkert hört talas om silversnöret som förbinder kropp och själ. Detta silversnöre har varit den enda förbindelsen med ditt Gudomliga Jag i många årtusenden. Ditt Gudomliga Jag var inte närvarande i din fysiska kropp, inte ens i din energistruktur.

Saker och ting förändras nu. Du tar ditt Gudomliga Jag in i din energistruktur och in i din fysiska kropp. Du fyller i dina saknade delar. När du vaknar och blir medveten om din sanna – Gudomliga – natur, väcks ditt DNA. Det börjar ge kommandon för att bygga din energistruktur så att alla aspekter av din varelse nu är sammankopplade i den: Gudomliga, Andliga och kroppsliga.

Kom ihåg att DNA finns i varje cell du har. Du kan prata med dina celler, du kan prata med dem, du kan prata med ditt DNA. På detta sätt kan du hjälpa ditt DNA att tona in till det Gudomliga Jaget och börja ge lämpliga kommandon. Gå helt enkelt till spegeln och säg högt (så att cellerna kan höra och förstå dig bättre): ”Jag ber mitt DNA att skapa och tona in min energistruktur till den harmoniska treenigheten av Gud, Ande och biologi på det sätt som Skaparen ursprungligen avsåg. Jag är den enda Gudomliga Människan av Ljus.”

På detta sätt kommer du att skapa avsikten att återta de förlorade delarna av dig själv och återställa din enhet. På detta sätt kommer du att låta ditt DNA börja, bildligt talat, det ”arkitektoniska och konstruktionsarbetet” för att återskapa en komplett och perfekt energistruktur.

Du kan öppna dina egna energiintoningsmetoder.

Intention är den främsta och mest kraftfulla metoden, men det är inte den enda. När du väl har uttryckt din avsikt (inte tidigare), kan du använda olika andra sätt att anpassa energin, med tanke på att de är extra, inte primära. Det finns många lärare i din värld just nu som lär dig hur du tonar in och aktiverar din energi. Du kan ta del av deras tips och tricks.

Men samtidigt, lyssna på ditt hjärta: det kommer att berätta för dig vilken av dessa tekniker som är rätt för dig och vilken som inte är det. Ditt hjärta kan inte luras! Fokusera på ljus och kärlek. Om du känner att det finns Ljus och Kärlek i den kunskap som erbjuds dig som resonerar med ditt hjärta, är detta sann kunskap. Gör inte något som får dig att tvivla, och speciellt inte din inre protest. Om någon ger dig en teknik och du inte förstår hur den fungerar, använd den inte. Om tekniken verkar för svår att utföra eller förvirrande kommer den med största sannolikhet inte att passa dig.

Jag ska berätta för dig en liten hemlighet: det finns ett oändligt antal enkla och tillgängliga tekniker för att aktivera energisystemet, och några av dessa tekniker har ännu inte upptäckts eftersom de väntar på dig! Ja, du kan upptäcka den mest lämpliga tekniken för dig själv. Du kan ansluta till ditt Gudomliga Jag och fråga hur du bäst kan göra det. Kom ihåg att ni är kraftfulla och ni är pionjärer. Du kan lita på andras erfarenhet och råd, men bara du kan hitta den metod som passar dig bäst.

Du kan använda andningsövningar. Du kan använda mantran och böner. Du kan använda visualiseringar för att rita bilder av att mätta dig själv med energier. Allt fungerar! Och tro inte på de ”lärare” som säger att det bara finns ett sätt, och det är det de föreslår. Ge inte bort din kraft till någon. Följ inte blint någon annans instruktioner. Med hjälp av din Ande kommer du att göra dina egna upptäckter – du har goda förutsättningar att göra det.

Övning 7. Intoning av energi med hjälp av andning.

Andning är ett av de enklaste och mest mångsidiga sätten att ställa in ditt energisystem. Det är trots allt med hjälp av andningen som vi sätter energierna i rörelse och fyller oss med dem – detta sker både på det fysiska planet och på det subtila planet. Kryon godkände denna övning, och gav några tips om att vi skulle använda symbolen för siffran åtta, eller oändlighetstecknet, som gör att vi kan koppla samman jordens och himlens energier, koppla ihop vår gudomliga och mänskliga natur.

Dessutom har studier visat att vi i vardagen inte andas tillräckligt fullt – eller snarare, fullt ut för vår fysiska natur, men otillräckligt för andra, högre nivåer av vår energi. För att sätta ihop de högre delarna av oss själva som vi har ”förlorat” räcker det inte att bara andas in och andas ut genom näsan eller munnen. För att göra detta måste vi skicka energin högre, då kommer den att förbinda oss med de Gudomliga planen.

Därför, i denna övning, är centrum för andningen inte näsan, utan en punkt i mitten av huvudet, i nivån mellan ögonbrynen – det sjätte chakrat, eller ”Tredje Ögat”.

Läs först texten till övningen och fortsätt sedan med att göra den.

Denna övning kan göras både stående och sittande (stående är att föredra till att börja med – på så sätt får du en tydligare känsla av energins rörelse). Blunda, ta några djupa andetag och långsamma, mjuka utandningar, andas som vanligt. Rikta sedan blicken mentalt mot mitten av huvudet och fokusera på en punkt inne i huvudet i nivå med dina ögonbryn. Föreställ dig att du inte ser på världen genom dina ögon, utan från denna punkt. Ta ett mjukt andetag in genom näsan, och när du andas ut, föreställ dig att en liten fontän eller källa verkar forsa ut från denna punkt, bara att det inte är vatten, utan vit fluorescerande energi.

Vid nästa inandning, föreställ dig att du riktar energin från denna källa i en tunn ström, som ett lysrör, inuti huvudet, längs bakhuvudet, uppåt, sedan ut ovanför huvudet och riktar det så högt som möjligt. uppåt.

När du börjar andas ut, föreställ dig att du rundar det här röret, ritar den övre cirkeln av åttafiguren, passerar genom huvudets krona igen in i huvudet, för den till den punkt från vilken du började rörelsen, vid denna punkt stäng cirkeln och dra sedan en linje nedåt, rita en åtta, längs bakhuvudet, sedan längs ryggraden, för ut den genom svanskotan och rikta den nedåt, så djupt som möjligt i marken – så djupt.

Så länge din utandning varar. Börja sedan andas in, runda ditt ”rör” i marken och led uppåt, ta upp till ytan i fötterna, led sedan upp inuti kroppen längs dess främre yta, runda till skärningspunkten inuti huvudet, led upp igen, rita en åtta och så vidare. ”Rita” två eller tre åttor på det här sättet, försök varje gång förlänga dem så högt som möjligt uppåt och så djupt som möjligt ner i marken. Efter det, andas lite som vanligt och öppnaögonen.

Du kan göra den här övningen flera gånger om dagen, öka antalet åttor till vilket antal du vill.

(Översättning från boken ”Kryon. The Path to Heaven on Earth. Techniques for Quantum Transition”)

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *