Telosianerna via Marie Josée Andichou, 15 maj 2024

Telosianerna
 
Via Marie Josée Andichou, 15 maj 2024
 
Uppenbarelsernas Tid
 
 
Det här är slutet för dem. Det kommer att bli en tid av uppenbarelser.
 
 
Frid vare med er i era hjärtan kära bröder och systrar på Jorden. Vi är era Galaktiska Bröder och Systrar som vill ge er välbefinnande, tröst och glädje vid denna tid på planeten Jorden.
 
 
Vi talar till er om välbefinnande och glädje, även om de ännu inte helt har rotat sig i era hjärtan. Vi kan verkligen se att era energier är mer eller mindre störda, beroende på er attraktion till händelser som sker runt omkring er. Som ni vet är det viktigt att ta fram all den vänlighet som finns inom er. Denna vänlighet är viktig för att ni ska kunna ta er igenom aktuella händelser med största lugn.
 
 
Naturligtvis kommer ni fortfarande att tänka och säga: ”Hur kan jag vara lugn och bekväm i dessa oroliga tider?”
 
 
Vi kan berätta att snart kommer ni att uppleva vissa svårigheter i era länder och samhällen. Ni kommer att inse att det vi har berättat för er i många meddelande kommer att gå i uppfyllelse, det vill säga att de som vill kontrollera era liv kommer att intensifiera sina försök att förstöra era liv. Det är därför vi säger till er att inte vara rädda eller låta er påverkas av dessa försök att skrämma er.

Varför ber vi er att inte vara rädda? För att det här helt enkelt är deras slut. Ja, vi säger att det är slutet för alla dessa som har misshandlat er i årtusenden och betraktat er som sina saker, sina tjänare. Ja, det vi kallar världsregeringen, skuggregeringen, börjar på allvar se sina byggnader falla samman som korthus. De fruktar för sina liv, som bara existerar genom rädslans makt, som de manifesterar för er genom många olika handlingar.

Det är därför vi säger till er att inte vara rädda längre, eftersom den starka Kärleken inom er är starkare än deras numera förminskade kraft. Ni kan redan se att vissa kungliga varelser är sjuka. De här varelserna har en minskad, men mycket verklig makt, på grund av deras materiella rikedomar, men inte bara det. Sjukdom drabbar dem plötsligt, och det kommer också att drabba andra människor som vill ha makt över er.

Och det är inte allt. En del av dem kommer att försöka begå självmord, eftersom de inte kan acceptera att förlora allt som ger mening åt deras liv. Dessa händelser, som kommer att påverka dem, kommer att äga rum inom en mycket kort period och kommer att vara en befrielse för er, som ni kommer att välkomna med lättnad. När vi säger ”lättnad” menar vi att det kommer en förståelse för alla lögner som har förts vidare till er sedan urminnes tider. Det här kommer att bli en tid av uppenbarelser.

När dessa människor har försvunnit från er planet, kommer en annan form av liv att bosätta sig på er planet. Det kommer att ske gradvis, och det är därför vi ber er att se på er framtid med tillförsikt och glädje, för ni kommer att veta att den starka önskan inom er att leva på den Nya Jorden kommer att gå i uppfyllelse.

Just nu finns det en stor friktion mellan de gamla energierna i den tredje dimensionen och de nya energierna som håller på att komma in, även om det fortfarande finns några mycket turbulenta ögonblick. Dessa turbulenta ögonblicken är de sista utbrotten från dem som inte vill förlora sin makt över era liv. Men ni kommer snart att inse att dessa, som ni gav er makt till, kommer att försvinna på ett eller annat sätt.

Några av dagens krig kommer att ta slut, eftersom de bara beror på de här människorna med liten makt som skapade dem för att skrämma er. Ju tidigare dessa varelser förlorar sin makt, desto mindre dualitet kommer det att finnas på Jorden. 

Det är dock viktigt att varje människa, oavsett land eller kontinent, arbetar för att förstå vilka de är. Ju mer ni gör det, desto mer kommer ni att möta ert Gudomliga Väsen inom er, och desto fortare kommer Jorden och mänskligheten att finna vänlighet, välmående och glädje.

Vi önskar er ett glatt hjärta fyllt med Gudomlig Förtröstan. Vi följer er med mycket Kärlek.

Översättning Ulla Krogh

 
 
 
 

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *