Kuan Yin, 24 mars 2015

Kuan Yin: ”Kärleken kommer med Fred till världen!”

Ashtar on the Road Telefonkonferens

24 mars, 2015

”Jag är Kuan Yin, och jag hälsar er, mina mest Älskade Bröder och Systrar, med Kärlek i sin allra renaste och Högsta form! För jag är Kärlek. Jag är Kärlekens symbol. Och det har varit mitt uppdrag. Några av er kanske känner mig bättre än andra, men jag skall tala om detta för er – mitt ursprung är från samma Himlar som ert! Och det är bara så att jag blivit mer känd i det som kallas den östra delen av er Värld. Hursomhelst så är jag här överallt i er Värld.

”Jag är här för att inbjuda er att gå tillsammans med mig på Fredens Väg. För Fred möjliggör, Fred får saker att ske! Och jag talar också om detta för er, att det ibland krävs mer Mod att vandra på denna Väg, för i Fred kan det finnas motstånd mot det motsatta, genom att man vägrar att delta i ofredliga handlingar och inte följer deras uttryck. Det krävs stort Mod att stå inför en mobb, som ni kallar det, av arga människor som har bestämt sig för att ta ett eller flera liv av andra människor och att stå rakryggad i Grace och Elegans och att göra det möjligt med sin egen Kärlek, att förskingra ilskan och bokstavligen transformera den till Fred!

”Många ledare alltigenom er planets historia har gjort precis exakt just det. Många av er själva, i verkligheten alla av er – om ni beaktar det som kallas familjer, eller stammar – alla av er har en eller flera gånger åkallat Fred! Och jag säger detta för att hedra er. För ibland, då ni har åkallat Fred, åkallat healing av de ilskor och rädslor som har existerat bland människor, har det resulterat i att ni, Fredsmäklarna, har bestraffats på det mest smärtsamma sätt.

”Och ändå har ni blivit hjältarna, de modiga. Och om ni inte är bekanta med den delen av era tidslinjer, återstår bara för er att älska er själva desto mer. Och vilka som helst rädslor ni har fört fram till denna livstid skall helas med Kärlekens Ljus lysande på sig! Tillåt er själva att helas, för då ni gör det blir ni ännu mer kraftfyllda som Fredsmäklare. Ni hjälper Planeten Jorden att återvända till Fred ännu mer!!! Ni är Ljusarbetare med en passion för era uppdrag. Och ändå, hur ivriga ni än är i era passioner, skall ni förbli i vetskapen att det är Kärlek som för in tillståndet av Fred till hela Planeten. Och därför skall ni omfamna alla, oberoende av vilka olikheter ni än kan uppfatta. Alla skall ni omfamna med Kärlek och ni skall dela med er av ert lysande Ljus.

”Och detta, älskade Ni, allra högst Älskade Bröder och Systrar, kommer att få Fredens Mirakel att bli verklighet så mycket snabbare! För ni kommer att höja upp er till de Högsta Platserna där det enbart finns Fred, där det inte finns något uttryck eller program för något slag av krig – kriget inom er själva eller krig med någon annan eller med flera av Mänsklighetens medlemmar, eller djuren, eller växterna, eller kristallerna. Attackerna på Moder Gaias alla Riken finns inte längre i Ljusets sfärer, där det enbart finns Fred!!!

”Och Älskade Bröder och Systrar, det finns så mycket, så mycket Glädje för er, så mycket salighet och så mycket av kärlekens möjliggörande för er för att fortsätta framåt mot era liv i Den Gyllene Tidsåldern! Och därför står jag framför er och ber er att ni alltmer sluter er samman i uttrycken för Fred för hela Planeten Jorden och för alla dess Riken.

”Varje medlem, hur krigsliknande de än kan ha varit eller fortfarande kan verka vara programmerade till – det är vårt uppdrag att sända dem villkorslös Kärlek och meddelanden av Kärlek. De förtjänar också att vila. Även de förtjänar att frigöras från de uppdrag som de har utfört, precis som ni väl förtjänar att lämna era 3D-programmerade uppdrag bakom er. För ni alla ser Ljuset, känner Ljuset och vet att det är er destination; det är där era Gudomliga Själv, eller låt oss säga, era Högre Dimensionella Själv, befinner sig. Och det är dit ni tar era kroppar, ert medvetande, för att för evigt bosätta er i saligheten, i Kärleken och i den oändliga och pågående Freden därifrån ni kommit!!!

”Så slut er samman med mig, Älskade Ni, i Tacksamhet, för vårt uppdrag för oss samman som Ett. Och jag ber er att öppna upp era Hjärtan, för att ta emot den Kärlek jag känner för er. För den är också oändlig, evig och ständigt pågående! Känn vår Enhet och vet att vi tillsammans för med oss Fred med vår Kärlek. Tack för att ni lyssnar på mig och för att ni låter mig vara med er i era Hjärtan, i era Gudomliga Varelser. Och så är det. Namaste!”

http://ashtarontheroad.com/kuan-yin-love-brings-peace-html

Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, March 24, 2015

www.AshtarontheRoad.com

Copyright Ashtar On The Road Publications 2004-2015. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

You may also like...