Master Kuthumi via Victoria Cochrane, 15 maj, 2018

Master Kuthumi

via Victoria Cochrane

15 maj, 2018

Jag ser och hälsar världen med välvilja. Jag omfamnar detta tillfälle att få tala till er alla med kärlek och med ett syfte. Det är ingen hemlighet att världen fortsätter strida, storskaligt, samt med dualitet. Det goda kontra ondskan, rätt och fel, bra och dåligt, glädjefyllt och miserabelt är alla termer som dagligen används för att beskriva händelser som äger rum runtom jordklotet. Det stämmer på en tre-dimensionell skala, att de tragedier som inträffar i sanning är hemska och i många fall orättvisa. Det finns ingen förståelse för de brott och olyckor som tar så många liv och som slungar familjerna som lämnas kvar i sorg och desperation. Jag, och i själva verket samtliga mästare, sänder vår kärlek och vår medkänsla till alla som vid den här tiden får uthärda förluster och förödelse. Vi vill på inget sätt underminera era känslor eller era situationer.

Sanningen inom den tredje dimensionen är annorlunda än den i den femte dimensionen och på nivån för enhet, för i detta tillstånd finns ingen dualitet. Enhet uppnås när ert medvetande sammanfaller med det universella medvetandet i en acceptans om att alla är ett och att det inte förekommer någon separation. När ni accepterar detta som ett faktum, inte bara som en möjlighet eller som en villfarelse, så börjar ni lära känna Skaparens sanning.

De finns inget som separerar någon i Sudan och det som sker för dem, från en annan person i Australien eller Kanada eller Indien. Det förekommer ingen separation från Skaparen mellan Gud, mellan Buddha, mellan Krishna eller mellan Jehova – de är alla ett och samma. Samtliga på Jorden, om det så är en växt, ett djur eller en människa, är förenade genom sin egen förbindelse, om det så gäller medvetet eller omedvetet, till Skaparen och till Moder Jord. Denna förbindelse sammanbinder alla som bor på planeten Jorden med varandra och, som en följd, lägger likvärdigt ansvar för allt som sker på Jorden på varenda själ och levande energi på Jorden vid denna tid. Att fundera över detta koncept kan för många vara rätt förbluffande, men för alla som andligt har uppnått en nivå där sådana tankar är bekanta, så är det ett faktum som de medvetet bär med sig och i tidvis, är ensamma om.

Din själ har levt flera liv i många kroppar, länder och tidsåldrar. Du har kanske till och med existerat i en annan än en mänsklig kropp. Din ande består av en essens; den hör till Jorden och den hör till Skaparen, vars ljus består av essens och är densamma som din. Hans kärlek omfattar din ande och brinner inom dig som den Heliga Flamman. I egenskap av essensen av Skaparens ljus känner du enbart till villkorslös kärlek. I den mänskliga kroppen har du upplevt egots många facetter som förorsakar emotionell smärta och trauma, ändå brinner fortfarande Skaparens essens, som på ett oförklarligt sätt är sammankopplad med din egen, inom dig. Du är ständigt ett med Honom om du så är medveten om det eller inte. Alla är en och den enda är alltet.

Jag påminner dig nu om att vadhelst du upplever på Jorden eller i det förflutna har fått uppleva, är en del av din själsresa. De lärdomar som du får lära dig och har lärt dig, bildar alla en viktig del i din egen själs tillväxt i riktning mot upplysning. Alla bördor som du bär som en konsekvens av dessa lärdomar och upplevelser kommer samtliga att smälta bort ifall du bara kunde bli ett med Skaparens ljus. Inom Skaparens energi kommer du att få möjligheten att se allt som varit före dig från ett högre perspektiv. Även om du har fått bevittna handlingar av oacceptabel grymhet, orättvisa och ledsamhet, så kan du utifrån Skaparens ögon se att mycket har blivit utvalt och att endast vissa handlingar är karmiska. För dem som åsamkar andra själar smärta och lidande förekommer inget dömande från Gud Skaparen. Han älskar alla villkorslöst. Han vägleder alla som har gått vilse i mörkret tillbaka till ljuset, oberoende av hur många livstider det kan ta. De grymmaste gärningarna på Jorden för med sig de största lärdomarna. Så mycket som dessa händelser uppmuntrar separation och åtskildhet från Källan, så har det funnits flera exempel där det motsatta gäller. Människan kan inte upprätthålla en livstid av separation från Gud, för Gud, Skaparen, har aldrig lämnat er! Enhet har redan uppnåtts, det gäller bara att var och en individ ska uppmärksamma detta faktum och att börja leva på ett sådant sätt att de för evigt befinner sig i ljuset.

Det är allt som krävs för att välden ska uppstiga till den Femte Dimensionen.

JAG ÄR Master Kuthumi.

 

Kuthumi via Victoria Cochrane, May 15th, 2018 – Sananda

 

 

Översättning: Aslög

You may also like...