Kuthumi via Lynette Leckie-Clark, 25 juli, 2017

Kuthumi

via Lynette Leckie-Clark

25 juli, 2017

Vi hälsar er i det Ljus som omfamnar alla. Jag står tillsammans med mina bröder och systrar i det Stora Vita Brödraskapet, Maria, Jesus, Quan Yin, Maitreya, Maha Chohan samt Hilarion. Vi samlas i enhet, i mängden av Ljuset från Källan. Övriga inom det Vita Brödraskapet står bakom oss redo att få hjälpa dem som är i kris, de underbara själar som ropar på kärlek, som ber om förlåtelse, som ber om att få frid i sina hjärtan. För frid måste först finnas inom hjärtat, det fysiska och det höga hjärtat, innan friden kan strömma igenom er, till er själ och uppsluka hela er varelse.

Var och en av er har blivit ledda fram till denna punkt i den stora transformationen för alla energimässiga själar, vilka har valt att bo på Jorden vid den här utvidgande och vitala tiden. Många blir kallade att tjäna sina medmänniskor, Jorden och i synnerhet Gud/Källan. Vi har samlats för att ge styrka till dessa tappra själar som har vaknat och som befinner sig i processen att vakna upp till kännedomen om sin själ inom Samtligas Gudomliga Ljus.

Ni förstår, att tjäna inom denna storslagna transformation kräver enorm styrka på alla nivåer av er varelse och ävenså, mina vänner, stor tillit. Den stora tillit som jag talar om bor inom er. Inom ert hjärta, ert höga hjärta av utvidgat Ljus och därför stor kärlek för alla. Vi inom det Stora Vita Brödraskapet har samlats för att hjälpa er på er transformationsväg för upplysningen till Själs-Ljuset. Vi vandrar tillsammans med er, tillsammans med skaror av de Storslagna Änglarna för Tjänande samt hela Guds/Källans Hierarki. Vi ber er att nu vara tillsammans med oss, att återupptända den stora flamman av Ljus som för så länge sedan blev placerad i ert hjärta. Prövningarna och ansträngningarna på den fysiska kroppen tröttar ut så många tappra själar. Många är i behov av healing inom sina emotionella, mentala och fysiska kroppar. Det är varför jag, Kuthumi, samt mina bröder och systrar har kommit hit. Var och en av oss innehar en stor uppgift för hela mänskligheten och Jorden, inklusive de visa varelserna i haven, mineralriket och djuren på land och i luften. Vi ger näring till alla och vi ber att var och en av er ska följa med oss inom Jordens väktarskap och för alla som bor inom och utanpå den.

Vidare kallar vi alla Ljusarbetare till att tända upp sin inre flamma, att stå stadigt och att komma samman som ett storslaget Ljus för att leda mänskligheten och Jorden tillbaka till balans.

Vänligen känn ingen fruktan. Ge inte bort av er emotionella kropps värdefulla energi till rädslan. Tanken följer känslan. Först måste det finnas en känsla inom er. När den väl är uppmärksammad tar den mentala kroppen över, accelererad av egot om ni själva så tillåter. Så ni ser att självets ansvar bor på er gestalts allra innersta nivåer.

Många söker efter en balans inom sig själva. Vi kan se det. Vi vägleder er nu till att balansera er på nytt, till att stärka er tillit, till att börja med till er själva och era aktiviteter, som fortsätter i enlighet med den stora Planen för Transformation för samtliga. Inkluderat i den Stora Planen finns höjandet av er vibration – det första steget.

För att kunna återbalansera er, behövs en överblick över och ett erkännande av era egna vibrationsnivåer. För att förnya och förstärka er, måste ni granska, pausa och justera er avsikt och ert vibrationsflöde om det behövs.

Så … blunda, stilla er själv, och er omedelbara omgivning, andas djupt in … och ut. Gör det igen.

En tredje gång, fyll lungorna med luft, så mycket ni kan, med varje andetag. Placera en hand på höga hjärtat (mellan det fysiska hjärtat och halsen) – Vila. Andas.

Kalla in Ljuset, se det, känn det. Förnim nu en stor frid som börjar flöda över er och inom er.

Samla er styrka och förnyelse från detta Ljus och denna frid. Andas in. Tillåt det uppsluka er, se höga hjärtat som hel, den Vita Flamman omger er … Andas.

För de av er som önskar mer av min närvaro och en djupare energiförening, så kommer jag göra mig själv tillgänglig via denna (Lynette) och personligen vägleda er genom denna transformerande, rensande och bemäktigande process.

Vi som finns här känner att denna process är så oerhört nödvändig för många, för att ni på nytt ska kunna balansera er inom Ljus och tillit vid de här tiden, detta år, då en storslagen transformation är på väg och synnerligen nödvändig för samtliga.

Vi delar med glädje till er av vår Kärlek, vårt Ljus, vår Frid.

Jag Kuthumi, tillsammans med Maria, Jesus, Quan Yin, Maitreya, Maha Chohan, Hilarion och hela det Stora Vita Brödraskapet, de Storslagna Änglarna för Tjänande samt våra hela legioner av hjälpare.

 

 

Source – Channel: Lynette Leckie-Clark

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...