Teamet via Jenny Schiltz, 25 juli 2017

 

Teamet via Jenny Schiltz, 25 juli 2017

Så mycket händer just nu. I samma ögonblick som vi känner att vi har tagit våra fötter från en energihändelse, är en annan på våra klackar. Slutet av juli och augusti månad är packade med fantastiska händelser som har förmågan att verkligen skaka om saker. Allt detta händer för att driva oss bortom våra uppfattade gränser och att rensa ut allt som inte kan hållas i de högre frekvenserna. Eftersom några av mina klienter har uttryckt oro över tidslinjesplittringen, bestämde jag mig för att prata med mitt Uppstigningsteam om den i ett ”frågor och svar”-format.

Team: Tidslinjesplittringen är mycket gynnsam. Det är den definierande punkten. Det är konvergensen av frekvenser som alla är inriktade på samma resultat – massuppstigning av den mänskliga befolkningen.

Jag: I september väljer vi som kollektiv en accelererad tidslinje. Är detta en biprodukt av detta val?

Team: Ja, när väl den accelererade tidslinjen valdes, var allt som ägde rum energetiskt att förbereda varje person för tidslinjesplittringen.

Jag: Kommer tidslinjen att splittras på ett ögonblick?

Team: Nej, det har redan börjat och kommer att avslutas efter månförmörkelsetiden. (Övers. anm.: Månförmörkelsetiden betyder att den 7 augusti kommer vi ha en fullmåneförmörkelse i Vattumannen följd av en annan nymåne i Lejonet den 21 augusti,)

Jag: Kommer folk att vara medvetna om att skiftet har skett?

Team: Vissa kommer att vara det, ja. Men många kommer inte att vara det. De kommer helt enkelt att se tillbaka på den här tiden som det ögonblicket när allt började förändras.

Jag: Kommer det att finnas de som väljer att inte stiga upp?

Team: Ja, men du måste förstå att det finns nivåer på vad man anser som uppstigande. Grunddefinitionen är att själarna ska hålla inom sig en frekvens som inte är lägre än den lägsta nivån av femdimensionell frekvens.

Detta kommer att vara förvirrande för många eftersom de har blivit ledda att tro att det kommer att bli en utopi på ett ögonblick. Istället för en inkörsport för människan för att uppleva ytterligare tillväxt utan negativitetens yttre påverkan. Det kommer att finnas de som väljer att nå de högsta nivåerna av frekvens inom sig själva och de som kommer att vara nöjda med att ha gjort det genom tröskeln.

Jag: Så efter konvergensen kommer all negativitet att vara borta?

Team: Nej, varje person måste arbeta sig igenom de övertygelser som har lett till skapandet av det du ser i kollektivet.

Vad som förändras är kravet på att dualitet skall vara en del av upplevelsen. Inte längre måste man lära sig genom lidande och offer. Det kommer emellertid att finnas sådana som kommer att fortsätta dessa dynamiker inom sig tills programmeringen är tillräckligt förändrad. För att kunna röra sig från det här energetiska mönstret måste man avlägsna bedömningar av sig själv och andra, förlåta allt och tillåta glädje att genomtränga alla delar av sin varelse.

Jag: Kommer de som inte väljer att stiga upp vid denna tid att fortfarande vara på jorden?

Team: För en tid, ja. För några kommer du att finna att de naturligt graviterar bort från dig och ditt skapande av verkligheten. Vissa väljer att lämna sin form, men detta kommer också att vara verklighet för vissa som väljer Uppstigning under denna livstid. Alla kommer inte att välja att stanna i form när de har slutfört vad deras själ ville göra. Andra kommer fortfarande att interagera med dig och hjälpa dig att fortsätta lära och växa när de uppfyller sina själskontrakt.

Jag: Vad äger rum i augusti med alla de enorma energihändelserna?

Team: Detta är valpunkter om du vill. Varje händelse är en möjlighet för alla ens lägre tidslinjer att kollapsa inom. Detta så att all ens energi skall fokusera på att flytta sig och kollektivet som helhet framåt. Det är ett utrymme där alla högre frekvenser kommer att konvergera och hjälpa till att skapa nya potentiella verkligheter för varje person.

Denna konvergens kommer inte att leda till en omedelbar utopi eftersom det fortfarande finns mycket arbete att göra för att rensa disharmonin i kollektivet, men det är en språngbräda där större hjälp kommer att ges. Många lager av slöjan kommer att falla för dem som är redo.

Jag: Kommer detta leda till avslöjande?

Team: Inte i den som meningen du refererar till. Det kommer att leda till avslöjandet av ens sanna jag eftersom alla falska trosstrukturer kommer att bli tydligare. Eftersom mer av kollektivet upptäcker de dolda sanningarna, kommer det att bana vägen för tydligare galaktisk interaktion.

Jag: Vad behöver vi mer veta om denna tidslinjesplittring?

Team: Det kommer att vara ett lyft för de som håller de högre energierna. Det kommer att bli större lätthet i deras form eftersom allt runt omkring dem kommer att börja arbeta tillsammans. Det kommer att kännas som om osynliga supportteam har lagts till. För vissa kommer tidslinjens bifurkation att ge ännu större tydlighet till var dysfunktion och oäkthet har varit en del av deras erfarenhet. (Wikipedia: En bifurkation är en naturföreteelse som innebär att ett vattendrag delar sig i riktning nedströms och rinner i två grenar som inte återförenas)                                                                                                                                             För de som fortfarande sover, kommer tidslinjesplitringen göra att de börjar sitt uppvaknande.

Jag: Så också de som ännu inte är vakna kan ändå välja vilken väg de skall ta? Uppstigning eller inte?

Team: Absolut, valet är gjort på själsnivå före inkarnation. Dock finns det några som valde att Uppstiga, men sedan beslutade sig för att få mer tillväxt inom dualiteten. På samma sätt finns det de som valde i början att inte stiga upp, men som har funnit att de var redo för uppgiften. Varje människas själ väljer den bästa vägen, så om man väljer att inte stiga upp är det inget annat att göra än att hedra den erfarenheten.

När man vaknar är mer av ett mänskligt val, det är därför som vissa tar längre tid än andra. Ju djupare förankrad i programmeringen man är, desto mer måste människan skakas vaken från sömnen.

Jag: Jag var tvungen att skaka ett par gånger ….

Team: Ja, vissa behöver skaka mer abrupt än andra (skrattar). Men, vet att även i den djupaste sömnen lär man sig och upplever för sin själsutveckling. Det finns lika mycket att förstå genom att lära dig vem du är som det finns genom att lära dig vem du inte är.

Jag: När det pratas om människor som väljer vägar – det ger så mycket rädsla. Folk är rädda för att nära och kära inte kommer att klara sig. Rädslan påminner mig om tron ​​på den Kristna extasen att människor på ett ögonblick kommer att försvinna.

Team: Det behöver inte finnas någon rädsla. Detta är tiden för Uppstigning. De som är här nu är här för att stiga upp med planeten eller helt enkelt vara en del av upplevelsen genom att ge kontraktsupplevelser som gynnar själens tillväxt.

Medan det kommer att bli ett bortfall av människor som inte längre matchar den frekvens du håller, kommer det inte att bli ett massuttåg från jorden på ett enda ögonblick. Även de som faller ifrån dig kan fortfarande välja att stiga upp, men i högre eller lägre frekvens inom tidslinjespalten.

Låt dessa själar gå sin väg, medan du går din. Och vet att var och en har den perfekta upplevelsen för sin själ. Det finns inte en bara väg som man måste ta på resan för att komma ihåg vem man är.

Jag: Hur kan människor förbereda sig för detta tidslinjeskifte?

Team: Att undersöka sina övertygelser, berättelser och förväntningar är viktigt. Det är saker som kan leda till att man upplever större disharmoni i högre frekvenser. Titta på begränsningar i kropp, sinne och ande och sträck dig sedan bortom dessa begränsningar.

Vi ber att varje person arbetar med att acceptera allt som de är och förlåter och älskar vad de ansett vara oacceptabelt inom sig själva och andra. Att öppna sitt hjärta genom kärlek, tacksamhet och förlåtelse för alla kommer att låta energierna flöda med större lätthet genom dig.

Varje person måste förstå att deras potential är obegränsad. Om man kan se sig själv som vi ser dig, så förstår du fullständigt din storhet och modet som det har tagit för att vara en del av detta experiment.

Jag: Tack

Team: Det är vårt nöje.

Jag hoppas att dessa frågor har hjälpt till att belysa tidslinjesplittringen och skingra rädslan. Det är verkligen fantastiskt att vara en del av detta stora skifte. Tack till alla som delar det här arbetet, det betyder allt i världen.

Sänder er alla mycket kärlek och glädje! Ta hand om er!

»Källa – Kanal: Jenny ≈

 

Översättning: Lars-Eric Sidling     www.st-germain.se

You may also like...