Master Kuthumi via Nathalie Glasson, 2 november, 2018

Master Kuthumi

via Nathalie Glasson

2 november, 2018

“Ett uråldrigt aktiveringsskifte”

Jag Master Kuthumi, kommer till er med välsignelser av kärlek och sanning. Jag är en Lärare för Världen vid sidan av Master Sananda, tillsammans övervakar vi samtliga varelsers andliga undervisning och uppstigning på en planetarisk och jordisk nivå. Det är vårt syfte att tå till er tjänst, att ge er information och kunskap, såväl som uppväckande transformation och upplysning inom er. Vi skapade kontrakt med var och en av er inför er inkarnation till Jorden. I dessa kontrakt fastställde din själ din anledning till inkarnationen och vad din själ önskade upptäcka och väcka upp, sedan meddelade vi hur vi skulle kunna stå till tjänst för att stötta din själ. Vi vill göra dig medveten om kontraktet, så att du kan inse att du kan kalla på oss för att aktivera visdom inom dig, väcka upp medvetenhet och få igång transformationen till att tjäna din själs inkarnation på Jorden.

Master Kuthumi och Master Sananda, jag kallar på er energi, kärlek, visdom och närvaro, till att nu vara tillsammans med mig. Stötta mig i att öppnas upp för att få ta emot allt som ni känner er vägledda till att dela med mig, låt mig ta emot med ett klart sinne, hjärta och väsen, så att jag fullt ut ska kunna gynnas utifrån upplevelsen.’

Master Kuthumi och Master Sananda, vänligen påbörja energiöverföringen till mig, så att jag kan ta emot och väcka upp den visdom som min själ önskar att jag medvetet just nu ska uppmärksamma i min uppstigning. Vänligen pränta in i mitt väsen den energi och upplysning som i framtiden kommer att tjäna mig, så att jag i snabbare takt ska kunna ta in detta till min nuvarande manifestering. Vänligen stötta min själ och min själs existens på Jorden nu och i min uppstigning. Tack så mycket och låt det ske.’

Ta dig tid att uppleva när energiöverföringen helt och hållet förankras i dig. Denna övning kan göras så ofta du önskar och genom hela din uppstigningsprocess. Vi önskar vara närvarande och ständigt stå till din tjänst.

Uråldrig Energi i din Kärna

Medan vi återinför vår förbindelse till dig och återuppväcker det service-kontrakt som vi vill tillhandahålla för din själ, så får du möjlighet till att få tillgång till uråldrig visdom, vetskap och sanning inom din gestalt, där sker en djupare aktivering. Inom din själ och i din själs kärna, till och med inom kärnan hos din själsgrupp, ligger uråldrig visdom och sanning lagrad. Uråldrig visdom och sanning är kunskap, tekniker, energier och förståelser som inte längre existerar på Jorden och tidvis inom Skaparens Universum. Det är civilisationer, deras syfte och läror som din själ och till och med din själsgrupp har glömt. Denna visdom och sanning kan vara så uråldrig att den innehåller energinycklar och till och med DNA-strängar av ljus, vilka manifesterades under Skaparens ursprungliga uttryck. Medan en del av denna visdom och vetskap inte längre är väsentlig eller behövs på Jorden och de inre planen, så finns det aspekter som behöver återupptäckas för att skapa en helhet och fullständighet inom medvetenheten hos mänskligheten och varelserna på de inre planen. Likt nyckelfaktorer av visdom som gör den större bilden komplett, i allt som utgör Skaparen och som håller på att vakna upp och bli nerladdat inom ditt väsen.

Denna uråldriga och mycket behövliga energi ligger dold i din själs kärna, den har alltsedan länge blivit bortglömd. När den aktiveras kommer den också att återuppväcka ett nytt uppsving och en ny cykel av energi inom dig, vilket kommer att underlätta för att bemäktiga din känslighet för och medvetenhet om dina andliga förmågor, dina guider, din uppstigningsprocess och de inre planen i Skaparens Universum. När en aspekt av Skaparen ligger dold, fastän det är visdom och medveten uppmärksamhet, skapar den en blockering inom ditt energisystem och hindrar det fullständiga flödet i din kraft, vitalitet och ditt ljus. Medan detta kan gå obemärkt förbi över åtskilliga inkarnationer, generationer och civilisationer utan att leda till några problem för din uppstigningsprocess och ditt väsens expansion, så kommer en tidpunkt när din vibration inte längre kan tolerera blockeringen, samt leder till att healing och frisläppande äger rum. Denna tid närmar sig nu. Jag Master Kuthumi, jämte Master Sananda, har satt en energi i rörelse, som får hjälp och som förstärks av Skaparen, för att på nytt ta upp uråldrig visdom och sanning till ytan, samt för att blockeringen skall kunna släppas. Vi tror att många ljusarbetare är redo att på djupet få uppleva ett frisläppande samt frihet inom sitt energiflöde inom sig, vilket resulterar i att uråldrig visdom och sanning vecklas ut i deras medvetenhet.

Den energi som vi har igångsatt kommer endast att tjäna och fungera med dem som är redo och villiga, den kommer inte att förorsaka något trauma eller obehag av något slag. I stället kommer det att bli som en bubbla som sprängs, med illusionen som skingras, med en övergripande sensation av frihet och lättnad inom ditt energiflöde. Du kommer att märka hur ditt energifält expanderar och växer i styrka, vilket blir inspirerande. Den energi som Master Sananda och jag har igångsatt kommer även att rensa och rena den uråldriga sanning och visdom som håller på att vakna upp inom din kärna, detta innebär att all obehövlig energi eller visdom för evigt blir upplöst. Därför finns det inget behov av att bekymra sig över att låta sig distraheras av obehövliga energier eller att oroa sig över att vara förvirrad, uppvaknandet till visdom kommer att bli perfekt för att inspirera och ytterligare väcka upp dig.

Resultatet av denna aktivering är en känsla av att känna och uppmärksamma helheten och fullständigheten i din varelse såsom ett uttryck för Skaparen i din fysiska inkarnation på Jorden.

’Jag kallar på Master Kuthumis och Master Sanandas närvaro, för att de nu ska ladda ner sina kärleksfulla, visa energier av hög vibration till min varelse. Låt mig känna er närvaro pulsera igenom hela min gestalt, förankras in i mina celler och min medvetenhet. Syftet och syntetiseringen av våra energier är till för att förbereda mig för att ta emot den nya energirörelse som ni framkallar, samt att återuppväcka den uråldriga visdomen och sanningen inifrån mitt väsen.’

Ta djupa andetag, njut av sensationerna av vår integrering tillsammans med dig och när vi förbereder dina energier för att ta emot aktiveringen.

Master Kuthumi och Master Sananda, vänligen ställ mig i linje med den nya rörelsen av energiöverföring som ni nu framkallar för den planetariska nivån. Låt mig ta emot energierna, frekvensen och ljuset, när dessa tränger in i hela min gestalt och själ, för att väcka upp den uråldriga visdom och sanning som ligger inom min själs kärna. Må uppväckandet av uråldrig visdom och sanning bli smidigt och lätt, i och med att det befriar min varelse och släpper taget om några eller alla blockeringar inom mitt energisystem och flöde. Jag är befriad, bemäktigad, förstärkt och upplyst. Syftet för denna aktivering är att öka mitt energiflöde, stärka upp min känslighet och förbindelse med Skaparen, såväl som att stötta mig i att återfå och komma ihåg vad jag behöver för att kunna uppmärksamma helheten, fullständigheten och totaliteten inom min varelse såsom en aspekt av Skaparen.

Master Kuthumi och Master Sananda, vänligen stötta mig i att nu ta mig igenom denna heliga process för aktivering och uppväckande av Skaparens ursprungliga energier, med lätthet och perfektion. Tack så mycket och låt det ske.’

Denna aktivering kan vara mycket djupgående, den kan dra dig till kärnan av ditt väsen och din essens, du kanske märker att du håller på somnar eller blir omedveten om vad som äger rum. Detta är naturligt, tillåt helt enkelt allt som behöver ske att äga rum. Låt alla förväntningar vika undan och var närvarande i och med att energin inombords vecklar ut sig. Du kan känna dig vägledd till att få uppleva aktiveringen flera gånger, för att helt och hållet ta emot den uråldriga visdom och sanning som ligger inom dig.

I kärleksfull vägledning och sanning,

 

Master Kuthumi

 

Channeled through Natalie Glasson – 2nd November 2018 – Original Source: Sacred School of OmNa.

 

https://www.omna.org

 

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...